کنترل اجتماعی

است.این پژوهش به رابطه بین تأثیرات محیطی و آسیب پذیری شخصیت با اعتیاد به مواد مخدر و الکل پرداخته شده است.نتایج این تحقیق نشان داد در مجموع، بین محیط و شخصیت فرد کنش متقابلی وجود دارد که نقش عمده ای را در اعتیاد فرد به مواد مخدر ایجاد می کند.

-اوکلند:الکلیسم و ویژگی های شخصیتی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای مشخص کردن ویژگی های شخصیتی خاصی که باآمادگی و استعداد الکلیسم همبسته باشد،تلاش های زیادی انجام شده است .یک مطالعه طولی که بطور وسیعی به آن استناد می شود،مطالعه طولی اوکلند است که از دهه1930 در اوکلند کالیفرنیاآغاز شد.در این مطالعه تعدادی از کودکان مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در طول زندگیشان به دقت پیگیری می شدند.اطلاعات در زمینه الگوهای رفتاری خانوادگی،رفتار آموزشگاهی و ویژگی های شخصیتی بر مبنای آزمون های شخصیت و مصاحبه ها گردآوری شد.در 1960 با بسیاری از افراد نمونه که اکنون در نیمه های دهه سوم عمرشان بودند تماس برقرار و برای تعین الگوهای مصرف الکل با آنها مصاحبه شد(جونز؛1968؛1971)
این افراد بر اساس مصاحبه های انجام شده و از نظر رفتارشان در زمینه مصرف الکل در 5 طبقه قرار گرفته سپس اطلاعات مربوط به رشد که در سالهای کودکی شان جمع اوری شده بودبرای تعیین هر نوع ارتباط و همبسته بودن مورد آزمایش قرار گرفت.نتایج حاکی بود که اگر چه بنظر می رسد برخی ویژگی ها در پسران نوجوان که ممکن است باعث مشکلات اجتماعی بوده و به عنوان منبع فشار روانی عمل می کند(مثل حساسیت به انتقاد اجتماعی،عدم زندگی و تلاش،درک پایین اجتماعی)به مصرف الکل در آینده ارتباط دارد،ولی چنین ویژگی هایی در سایر آسیب های روانی نیز دیده می شود.یعنی اینکه چنین ویژگی هایی به طور کلی آسیب های روانی و نه
الکلیسم را به طور اخص در آینده پیش بینی می کند.در واقع تحقیقات به طور همسان دریافتن ویژگی های «شخصیت الکلی» که بین افراد الکلی و غیر الکلی را تفاوت گذارد با شکست مواجه شده است.(باندورا1969،میلر1975).مع هذا تحقیقات برای جستجوی ویژگی های خاص شخصیتی همچنان ادامه داشته است.مثلأ مگک کله لندو همکاران(1972)پیشنهاد کردند که نیازبه قدرت با نوشیدن افراطی و نوشیدن اجتماعی ارتباط دارد.آنها معتقد بودند که بعضی مردان از این نظر الکل می نوشند تابه احساسی از افزایش قدرت بخصوص قدرت پرخاشگری و جنسی دست یابند.
ناتان و دوبرین(1971)گروهی از مردان الکلی و یک گروه همتا از مردان غیر الکلی در مجموعه ای از ابعاد رفتاری مورد مقایسه قرار دادند.نتایج نشان داد که در یک دوره دوازده تا بیست و چهار ساعت اولیه نوشیدن الکل که سطح اضطراب در آن پایین می آید،دوره ای وجود دارد که در آن سطوح اضطراب و افسردگی افزایش پیدا میکند.این پژوهشگران نتیجه گرفتند که الکلیسم از آنچه که مدل ساده کاهش تنش فرض می کندبسیار پیچیده تر است .(گاچل و دیگران؛470:1377)
در سالهای اخیر تعدادی از یافته های پژوهشی برخی بینش های جدید را در زمینه ی دلایل احتمالی اشتیاق به الکل فراهم آورده است.بلام(1984) خلاصه ای از مطالعاتی را که نشان دهنده ارتباطی بین عمل و الکل و فرایندهایی که در مغز انجام می شود،از جمله تداعی بین اشتیاق به الکل و نقصی در مورد شبه افیونی (که مهم ترین آنها اندوفین ها و مت انکفالینهاست)را نشان داده است. حیواناتی که دارای سطوح پایین مت انکفالین در مغز بودند نسبت به حیواناتی که سطوح آنان طبیعی بود اتانول بیشتری مصرف کردند.بعلاوه همین همبستگی منفی بین سطوح مت انکفالین درونی و میزان اتانول مصرفی نشان داده شد که در موشهایی که الکل را ترجیح می دادند و ترجیح نمی دادند موروثی بود.بنابراین ارتباط نزدیک وتعامل بین الکل و افیونهای مغزی در رفتار نوشیدن است.(همان:475)
بلام(1984)از نظر دخالت ژنتیکی نیزپژوهشی را بررسی کرد که نشان دهنده ی این بود که موشهای آزمایشگاهی را می توان چنان باهم جفتگیری انداخت که الکل را بر آب ترجیح دهند علاوه بر این چنین موش های الکل خواهی سطوح مت انکفالین پایین تر از طبیعی داشتند.این ارتباط بین ترجیح الکل و نظام افیونی مغز یک عامل ژنتیکی را بعنوان مؤلفه ی مهم دیگری درالکلیسم معرفی می کند.
بالاخره بلام(1984)همچنین اهمیت نقشی را که عوامل روانی_محیطی می تواند در الکلیسم ایفا کند مورد تأکید
قرار داد.او نشان داد که چگونه فشارهای روانی مزمن محیط می تواند موجب نقص در مت انکفالینها و اندرو فینها شود ..(همان:475)
پریستون و گود فیلو(2006) در مطالعه خود به عوامل موثر، به خصوص اثر گروه همسالان ، بر مصرف مشروبات الکلی در گروه سنی 17-12 ساله و بالاتر پرداخته اند.هدف آن ها از این مقایسه، آزمون قدرت تبیین های مبتنی بر یادگیری اجتماعی در گروه های سنی مختلف بوده است.نتایج این تحقیقات نشان داده است که متغیرهای یادگیری اجتماعی با سوء مصرف الکل در هر گروه سنی مورد مطالعه رابطه مستقیم داشته است..با وجود این یافته های این تحقیق نشان داد که تأثیر یادگیری اجتماعی بر سوء مصرف الکل در بین جوانان بیشتر از افراد مسن بوده است.(به نقل از سراج زاده؛1386 :48)
در یک پژوهش پیمایشی طولی که در دانشگاه جیمز مدیسون (Jams Madison university) امریکا انجام شد پرسشنامه ای در سال 1995، 1997 ، 1999 در بین دانشجویان این دانشگاه انجام شد.یافته های اصلی این پژوهش نشان می دهد در حالیکه مواد مخدر خظرناک مثل کوکائین، آمفتامین ها و مواد افیونی مثل هروئین توسط اقلیت کوچکی (15%) مصرف شده است، مواد مخدر سبک مانند مار جوانا و بینج توسط بخش قابل توجهی از دانشجویان (57%) مصرف میشده و الکل شایعترین ماده ی مخدر مورد استفاده ی آنها بوده است.بنابراین به نظر میرسد مصرف مواد مخدر سبک بخشی از سبک زندگی پاره فرهنگ دانشجویی در آن دانشگاه بوده است.(Alister,1999: 10-11)
S.A.igumnov (2008) در بررسی نتیجه ی اجتماعی و اقتصادی مصرف الکل در جمهوری بلاروس به این نتیجه رسیده ان
د که سوء مصرف از الکل تاثیرات دراز مدتی دارد که میتواند برتمام جنبه های زندگی اثر بگذارد.مستی الکل ایمنی شخصی را ضعیف میکند و مرتبط با خشونت و دیگر صدمات است.اعتیاد الکل به عنوان ریسک قابل توجه نوشیدن منظم الکل است و پتانسیل اثرات سمی بر تمام ارگان ها و سیستم بدن را داراست.بیماری های مرتبط الکل بیشتر بین جوانان و نوجوانان رخ میدهد و بین مردان بیشتر از زنان رایج است…این کار منتشر شده بوسیله ی وزارتخانه ی سلامت جمهوری بلاروس، دو گروه عمده از هزینه های اقتصادی مرتبط با مستی و اعتیاد به الکل را معرفی کرده است: هزینه های اقتصاد خرد و کلان…هزینه ی الکل و سوء مصرف الکل شامل آسیب یکباره میشود، از دست دادن سود و تاثیرات غیر مستقیم، که به دو دسته ی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود.آسیب ها و حوادث اجتماعی ناشی از اثر مستقیم و گسترش مصرف الکل است… در سال 2008، مخارج عمومی مرتبط با مستی و اعتیاد به الکل برای 23% از GDP کشور محاسبه شد.(GDP در سال 2008 بالغ بر 128
تریلیون بود) این هزینه 43 بیلیون دلار برآورد شده است که این آمار بر طبق بانک بین المللی بلاروس بوده است.بنابراین کاهش مصرف الکل باید از اولویت های بالایی در دولت برخوردار باشد.S.A.igumnov,2008:20) )
3-2-2-چارچوب نظری تحقیق:
در این قسمت به خلاصه ای از نظریه هایی که در تحقیق حاضر استفاده شده است اشاره میشود.
فرضیه اصلی این پژوهش که به نظر می رسد بین علل اجتماعی و گرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد، با توجه به مفاهیم نظریه گرایش فیش باین و آیزن و آلپورت تبیین شده است. زیرا این نظریه در پی یافتن یک تئوری برای تبیین رفتاربه نقش گرایش اشاره میکنند. به نظر آنها رفتار(Behavior) در پی زنجیره ای از عوامل بوجود می آید. متغیر اول گرایش به سوی رفتار را بعد شناختی،که طی آن فرد ارزیابی می کند که انجام یک رفتار یا پدیده آیا خوب است یا بد؛ متغیر دوم را بعد عاطفی که منعکس کننده ی نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن را برای انجام یک رفتاری احساس و درک میکند و متغیر سوم را بعد عملی رفتار میدانند که حلقه ما قبل بروز رفتاردر قصد و نیت به انجام یک رفتار است که خود تابع دو متغیر فوق است.
نظریه بی سازمانی خانوادگی ویلیام تامس و فلورین زنانیکی به نگرش جمع گرا و فرد گرا اشاره دارد.. آنان معتقدندعلت واقعی تمام پدیده های بی سازمانی خانوادگی نفوذ ارزش های جدید خاصی است.اگر افکار اجتماعی طرفدار همبستگی خانوادگی است فرد تماس خود را با اجتماع حفظ می کند(جمع گرا)، اما اگر پیوستگی خود را از دست داده باشد فرد از جامعه منزوی شده و هیچ کنترل اجتماعی مهمی وجود ندارد که بی سازمانی را کنترل کند(فردگرا).همچنین معتقدند بی سازمانی خانوادگی صرفأ به علت از بین رفتن علایق خانوادگی به کنش اجتماعی است…و احیای روحیه اصلی خانوادگی پس از فروپاشی آن غیر ممکن است.
طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و الیوت میتوان گفت که این نظریه پردازان رتکاب جرم را معمول می انگارند مگر در حالتی که افراد کنترل شوند.از این رو از دیدگاه این نظریه پردازان، افراد مرتکب جرم میشوند مگر اینکه به درستی جامعه پذیر شوند.(Bohm & vogel,2011 :106 ).
برای هیرشی جامعه پذیری مناسب، در بر گیرنده حضور پیوندهای اخلاقی قدرتمند فرد با جامعه است…این پیوند با جامعه شامل پیوستگی(دلبستگی) به دیگران، تعهد به خطوط متداول کنش، درگیری وحضور در فعالیت های مرسوم و باور به نظو اخلاقی و قانونی است.از این رو رفتار کج روانه در شرایط زیر رخ می دهد:1.پیوستگی لازم به خانواده و والدین وجود نداشته باشد. 2.فرد به اندازه کافی به موفقیت های شغلی و آموزشی متعهد نباشد. 3.عدم درگیری مناسب با فعالیت هایی مانند ورزش. 4.عدم باور به مشروعیت و اخلاقی بودن قوانین.

.(Gottfredson & Hirschi, 1988: 67)
همچنین در نظریه کنترل شخصی و درونی رلکس و کاپلن بازدارنده یا کنترل‌های درونی به توانایی‌های درونی برای نظارت بر ‌«خود» شخص ارجاع داده می‌شود.نظریه پردازان کنترل شخصی بر این باورند که همچنان که فشارهای خارجی نظیر فقر، بی‌کاری، شرایط زندگی، تبعیض نژادی، قومیت،خرده فرهنگ‌ها و جذابیت رسانه‌های گروهی می‌تواند در کاهش کنترل افراد درگرایشی به رفتار بزهکارانه و مجرمانه مؤثر واقع شوند، فشارهای درونی مانند تنش‌ها، لذت‌جویی‌های آنی، احساس بی‌کفایتی، ترس‌ها و ضایعات مغزی نیز در این زمینه مؤثرند. فردی که خودپنداره منفی دارد، معمولاً در مورد هویت خود احساس خطر می‌کند، قدرت پذیرش خود را نداشته و به انکار خود می‌پردازد و اززندگی درخانواده، مدرسه و اجتماع احساس عدم موفقیت و شکست نموده و برای جبران مشکلات خود مرتکب رفتار بزهکارانه و مجرمانه می‌شود.در مجموع می توان گفت نظریه پردازان کنترل معتقدند که برای کاستن از تمایل به هر رفتار بزهکارانه و ومجرمانه باید همه افراد کنترل شوند.رفتارانحرافی را جهان شمول و نتیجه ضعف کارکرد کنترل اجتماعی و شخصی و درونی می دانند.
با توجه به نظریه های فوق فرضیه به نظر می رسد که بین روابط خانوادگی و گرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد در نظر گرفته شده است؛ با این فرض که هرچه روابط خانوادگی بدتر و گسسته تر باشد گرایش به مصرف مشروبات الکلی بیشتر است.
همچنین با توجه به مفاهیم نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و الیوت و کنترل شخصی رلکس و کاپلن فرضیه سوم:به نظر می رسد که بین کارکرد نهادهای کنترلی و نظارتی و گرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد با فرض این که هرچه کارکرد نهادهای کنترلی و نظارتی ضعیف تر باشد گرایش به مصرف مشروبات الکلی بیشتر میشود. و فرضیه چهارم تحقیق حاضر: به نظر می رسد که بین در دسترس بودن مشروبات الکلی و گرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد، با این فرض که هرچه دسترسی به مشروبات آسان تر باشد گرایش به مصرف مشروبات الکلی بیشتر است، تدوین شد.
فرضیه دوم این تحقیق که به نظر می رسد بین استفاده از شبکه های رسانه ای(ماهواره و اینترنت) وگرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد از نظریه استحکام کاتز و لازارسفلد و نظریه کاشت گربنر گرفته شده است.
طبق نظریه استحکام کاتز و لازارسفلد تاثیر پیام های ارتباطی بر نگرش و رفتار مخاطب را محدود و عمدتا در جهت تقویت و استحکام عقاید و باورهای قبلی می داند(مهدی زاده، 1391: 53).این نظریه، پیام رسانه‌های جمعی،‌ بر پیام‌گیران به‌صورت فردی تأثیر نمی‌گذارد؛ زیرا فرد، متعلق به گروه است و در او تعلّقات گروهی وجود دارد .
این نظریه پردازان معتقدنددر مرحله نخست، پیام از سوی رسانه‌ها به رهبران فکری می‌رسد و در مرحله‌ی دوم، رهبران فکری، پیام را در میان اطرافیان خود منتشر می‌سازند.
نظریه کاشت گربنرنظریه کاشت به بررسی این نکته می پردازد که تماس فزاینده با تلویزیون بر مفهوم سازی مخاطبان از واقعیت اجتماعی تاثیر می گذارد و این عمل به گونه ای اتفاق می افتد که متناوب ترین، متداول ترین و پایدارترین الگوهای تصویری و ایدئولوژی را که تلویزیون ارائه می کند بازتاب می دهد.
گربنر می گوید: برنامه های تلویزیون همانند بذری که کاشته می شود و سپس رشد می کند آثاری بر روی مخاطبان باقی می گذارد و این برنامه ها آثاری دارد که عموما منفی است. گرنبرمدعی است که میا نتماشای تلویزیون واظهارنظردرموردواقعیت‌های دنیا، رابطه وجوددارد وتماشاگران پرمصرف تلویزیون نسبت به واقعیات زندگی بابینندگان کم‌مصرف اختلاف نظردارند .این نظریه معتقداست که تلویزیون دربلندمدت موجب تأثیردرجهان‌بینی ونظام ارزشی بینندگان پرمصرف خودمی‌شود وبه آنها نگرش تلویزیونی واحد درمورد واقعیات می‌بخشد. درواقع نظریه گرنبرباتفاوت قائل شدن بین مخاطب عادی وپرمصرف،تأثیرزیادتلویزیون برمخاطب پرمصرف رااثبات می‌کند.
در مجموع می توان گفت این نظریه قائل به تاثیر کاشتی پیام بر ذهن مخاطب با در نظر گرفتن شرایطی از جمله تکرار پیام از سوی رسانه و دریافت مکرر آن از سوی تماشا گران است. گربنر معتقد است اگر پیامی از تلویزیون به طور متوالی ارائه شود و بینندگان نیز در معرض آن پیام قرار بگیرند دنیای ذهنی آنان متفاوت خواهد بود. نگرش ها وباورهای افراد نسبت به رفتارهای انحرافی مانند مصرف مشروبات الکلی به خصوص در جوانان که در مرحله شکل گیری شخصیت خود می باشند از جمله اموریست که می تواند مشمول تغییرات از جانب مصرف رسانه ها به خصوص تلویزیون باشد. این فرایند شکل گیری یا حتی تغییرات در نگرش ها و ارزش های مخاطبان می تواند بوسیله برنامه های گوناگون تلویزیونی (سریال ها، فیلم های داستانی بلند و کوتاه، اخبار و ….) صورت گیرد. برنامه های مختلف تزریق این ارزش ها و شیوه نگریستن را با با ظرافت تمام – به عنوان مثال از طریق کلمات، موسیقی، ابزار و وسایل مورد استفاده در برنامه ها، تکنیک های خاص تصویری و.. که در متن برنامه ها پوشیده و مستور است در سطوح جامعه و بین مخاطبان انتقال میدهند. با در نظر گرفتن نکته های ذکر شده و این که تلویزیون به عنوان ابزاری قدرتمندتر از دیگر رسانه ها عمل می کند و می تواند با بهره گیری از فنون ارتباطی بر ایده ها و نگرش های افراد در زمینه های مختلف تاثیر گذار باشد و همچنین با ت
وجه به نظریه به کار گرفته شده (نظریه کاشت) که قائل به تغییرات نگرشی مخاطبان در برخورد با تلویزیون در زمینه های گوناگون می باشد در پژوهش حاضر مصرف رسانه ای (تلویزیون داخلی و ماهواره ای و اینترنت) به عنوان یکی از متغیرهای مستقل و تاثیرگذار بر گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن استفاده از سه رسانه (تلویزیون داخلی و ماهواره ای و اینترنت) و همچنین نظریه کاشت سعی می شود بدانیم که آیا مصرف رسانه ها بر روی گرایش مخاطبان به مصرف مشروبات الکل دارای تاثیر بوده است یا این که متغیرهای دیگری هم دخیل می باشند.
نظریه فرهنگ طبقه پایینمیلر (1958) مبتنی بر ویژگی‌های طبقاتی جوانان طبقات پایین جامعه است و خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری که بزهکاران طبقات پایین جامعه تولید می‌کنند پاسخ به خرده‌فرهنگ طبقه خود است.
میلر همچنین اظهار می‌دارد که پسرها در خانواده‌های طبقات پایین بیشتر از پسرهای سایر طبقات اجتماعی از آزادی و استقلال برای ترک خانه برخوردارند. آنان همچنین نسبت به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *