چای اسانس دار نخورید

رییس سازمان چای کشور گفت: با در نظر گرفتن وضعیت بازار، مصرف چای خارجی بیشتر از تولید داخله.

علی محرر با انتقاد از تبلیغ بیشتر چای خارجی نسبت به چای داخلی گفت: با در نظر گرفتن وضعیت بازار، مصرف چای خارجی بیشتر از تولید داخله.

 

ایشون با اشاره به اینکه معمولا در فروشگاه ها چای خارجی رو بیشتر در برابر دید مشتریان قرار میدن، اضافه کرد: باید تبلیغ شه که مردم چای اسانس دار نخورن، در شرایط فعلی افراد فقط رنگ و اسانس رو به نام چای مصرف کرده و فکر می کنن که چای خوش عطر خورده ان. مردم باید دنبال غذا و چای سالم باشن، در حالی که جوانان بیشتر دنبال فست فود بوده و این روند، موجب افزایش بیماریا می شه.

ایشون با اشاره به وضعیت بی نظم کارخانجات چای کشورای هند و سریلانکا از نظر بهداشتی، گفت: چای ایران ارگانیک بوده و بدون مصرف سم محصول تولید می شه.

رییس سازمان چای گفت: کلی کشورها مزارع چای رو سم پاشی می کنن اما نه فقط اینجور روندی در ایران وجود نداره بلکه آفت خاصی هم در مزارع چای کشور گزارش نشده.

محرر در مورد اقدامات واسه بهبود کیفیت چای برداشت شده از مزارع کشور گفت: باید کشاورزان در فصل پاییز و زمستون کود به مزارع خود داده و هرس رو به موقع بکنن.

ایشون در ضمن گفت: کشاورزانی که پاییز و زمستون سال گذشته این کار رو انجام دادن، چای کیفی تری از مزارع خود برداشت کرده و درآمد بیشتری دارن.

ایسنا