پیرزن آدم خوار ۶۸ ساله روسی به دام افتاد!+عکس

تامارا بدن اونا رو تیکه تیکه می کرده و می خورده و در تموم این چند سال به دام پلیس نیافتاده بود، آخرسر لو رفت و بعد از ماه ها تحقیق پلیس و کاراگاهان جنایی، در شهر سن پیترزبورگ روسیه دستگیر شد.

پیرزن آدمخوار روسی

این زن که «قاتل زنجیره ای آدمخوار» نام گرفته، در اولین حضور خود در دادگاه اعتراف کرد که در تموم مدت بیست سال گذشته از گوشت آدمایی که به دام می انداخته و پس از بیهوش کردن اونا با قرصای خواب آور، بدنشون رو با اره تیکه تیکه کرده و در فریزر آپارتمانش نگه میداشته و بعد می پخته، تغذیه می کرده.

تامارا سامسونووا، توضیح جزئیات قتلای زنجیره ای خود رو به سه زبون در دفتر خاطرات خود نوشته و نگهداری می کرده.

خبر کشف اعضای بدن قربانیان در آپارتمون این زن سالخورده و اعترافات تکون دهنده اون پیش بازجویان پلیس روسیه، درخشش زیادی در رسانه های جهان داشته.

Granny-Ripper