پیامک عاشقانه جدید دی ماه ۸۹

تورو آرزو نخوام کرد، هیچ وقت!

تورو لحظه ای قبول می کنم که

خودت بیایی، با دل خود، نه با آرزوی من

 

.

.

.

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگه هستی با بوسه شکارم کن . . .

.

.

.

حافظه ام همه چیز و همه کـَــس رو فراموش می کنه

خسته شدم بس که سائیدمش

و تو هر بار نمایان تر شدی . . .

.

.

.

نقرین به عشق به عاشقی / نفرین به بخت و سرنوشت

به اون نگاه که عشقتو / تو سرنوشت من نوشت

نفرین به من نفرین به تو / نفرین به عشق من و تو

به ساده بودن منو / به اون دل مشکی تو . . .

.

.

.

دیگه بهار هم سر حالم نمی کنه / چیزی مثل گریه زلالم نمی کنه

آه ای خدا منو به کبوتر شدن چیکار؟ / وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمی کنه . . .

.

.

.

دید ما کوچه تنگیست که چرایش چشمه

چشم ما گوش

عقل ما حرف سر کوچه

سر بازار ، چشما رو باید شست . . .

.

.

.

نه زمین باش و نه خاک، که تورو خوار کنن / وانگهی ذهن تورو پر ز مردار کنن

آسمون باش که خلقی به نگاهت بخرن / وز پی دیدن تو، سر به بالا ببرن . . .

.

.

.

چقدر سفت شده پدال دوچرخه دونفره دوستی مون!

یا من خسته ام، یا شیب زیاد شده، شاید هم تو دیگه رکاب نمی زنی . . .

.

.

.

پرنده ای که ندونه آزادی چیه، از باز موندنِ درِ قفسش هم سرما می خوره . . .

.

.

.

آخر قصه ما رو همون اول لو دادن

همون جایی که گفتن: یکی بود و یکی نبود . . .

.

.

.

غم دانه دانه میفته روی صورتم

شوره طعم نبودنت!

.

.

.

هر انکه یار خواهد یار بسیار / ولی فرق داره یار با یار

دل من سایه لطف تو میخواس / و گرنه سایه دیوار بسیار . . .

.

.

.

ویرون شد از نگاهت بنای استوار دلم ، حالا تو تنها ستون این ویرانه ای . . .

.

.

.

تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبته . . .

.

.

.

امشب به یادت گریانم ، هرچند ز دیده ات پنهانم ، هرچند به ظاهر خندانم ، اما از درون نالانم . . .

.

.

.

به پندار تو : جهانم زیباست

جامه ام دیباست

دیده ام بیناست

زبونم گویاست

قفسم هم طلاست

به این ارزه که دلم تنهاست ؟

.

.

.

پارسال با اون در زیر باران راه می رفتم

امسال راه رفتن اونو با دختر دیگری در زیر باران اشک ام دیدم

Share this post

Post navigation

You might be interested in...