پایان نامه نفر از و داستان

“خدا می‌داند چه برق شوقی در چشم من زده شد. کور از خدا چه می‌خواهد دو چشم روشن من که شبها ره خیال زده بودم و هزاران آرزو برای منیر داشتم.”
مقصود از بیان “کور از خدا چه می‌خواهد دو چشم روشن” آن است که به مراد دل رسیده است و دقیقاً آن چیزی که آرزویش را داشته، سر راهش قرار گرفته است.
Widget not in any sidebars

مثال شانزدهم از داستان عوضی نگیرید
“اصرار داشتند چندنفر چندنفر از جلو مدرسه دختران رد بشوند. حالا بعضی‌ها پا را بالاتر گذاشته بودند و احیاناً نامه‌ای می‌پراندند بماند.”
بر خلاف معنای ظاهری، پا را بالاتر گذاشتن یعنی از حد خود گذشتن و بالاتر از حدود و عرف عمل کردن است.
مثال هفدهم از داستان مرگ رسول شله
“رسول شله‌ها وقتی پا بدنیا می‌گذارند در گهواره فقر حیات را شروع می‌کنند، با گرسنگی بزرگ می‌شوند اگر هفت جان مثل سگ داشتند زنده می‌مانند والا در کودکی به یکی از هزاران بیماری که در کمین نشسته مبتلا می‌شوند.”
عبارت هفت جان مثل سگ داشتن به معنای مقاوم بودن و در برابر سختی‌ها و فشارهای زندگی تاب آوردن است.
مثال هجدهم از داستان درویش باباکوهی آرام مرد
“اولین بار که دیدمش کودکی بودم با اینهمه هنر و تربیت، با هم مدرسه‌ای‌ها به گردش جمعه رفته بودیم، این گردش‌های دسته‌جمعی را مارش می‌گفتند.”
راوی داستان پس از داستان بازیگوشی‌ها و شرارت‌های خود در اوان کودکی، با استفاده از یک آیرونی بلاغی به صورت کاملاً برعکس می‌گوید “با اینهمه هنر و تربیت”، اما کاملاً مشخص است نظر واقعی‌اش برعکس موضوع مورد اشاره است.
مثال نوزدهم از داستان زرگر مظلوم
“پیداست سر گاو در خمره گیر آمده است. طبیبان دور خود چرخ می‌زنند ولی از علاج خبری نیست، دخترک روز بروز لاغرتر و نحیف‌تر می‌شود.”
سرگاو در خمره گیر کردن نیز نوعی آیرونی است که در آن نویسنده با بیانی طنز آلود به مشکلات پیش آمده و گره خوردن کار مداوای کنیزک اشاره دارد.
مثال بیستم از داستان بوالفضول
“با اینکه بوالفضول از دیوجانس خم نشین فحش خورد، متنبه نشد و از کار نایستاد و باز خود را نخود هر آش کرد.”
نخود هر آش شدن کنایه از فضولی و دخالت در اموری است که ارتباطی به آن شخص ندارد.
مثال بیست و یکم از داستان در هفت روز هفته
“یک سیر گوشت و مشتی پر و بال شکرش کدام است؟ ولی جای شکرش باقیست که عبادت‌ها را از روی وزن حیوانات تعیین نکرده‌اند.”
نویسنده داستان با بیانی طنز آلود و برعکس به سر و صدای پرندگان صبح‌خوان تعرض می‌نماید.
مثال بیست و دوم از داستان دو پشته بر الاغ

Share this post

Post navigation

You might be interested in...