پایان نامه محیط نرم افزار و توسط نرم افزار

برای نصب این نرم افزار روی هر نوع وب سروری می بایست ابتدا فایل فشرده ی آن را دانلود کرده و درون فایل ریشه ی آن وب سرور از حالت فشرده خارج کنید. سپس درون مرورگر خود آدرس آن فایل را مطابق آدرس زیر قرار داده و مراحل نصب را به صورت تصویری و کاملا واضح انجام دهید و سایت به آسانی نصب خواهد شد]27 [.
http://localhost/drupal
Widget not in any sidebars

3-6 خلاصه فصل
پس از آشنایی با لینوکس و توزیع مهم آن اوبونتو، نحوه ی اتصال به سرور از راه دور توسط نرم افزارهای مختلف توضیح داده شد. سپس طریقه ی نصب و پیاده سازی تمامی سرورهای ترکیبی و غیر ترکیبی به صورت کامل و به وسیله اشکال و تکه کدها شرح داده شد. در انتها، به معرفی سیستم های مدیریت محتوا، ویژگی ها، مزایا، معایب و انواع آن ها پرداخته شد و نمونه های مهم و پرکاربرد آن که در این رساله در فاز پیاده سازی استفاده شده است به صورت مشروح توضیح داده شد.
فصل چهارم:
تست سرعت وب سرورها
4-1 مقدمه
در فصل سوم نحوه ی نصب وب سرورهای موردنظر به صورت کاملا مشروح توضیح داده شد. در این فصل، ابتدا به معرفی محیط نرم افزاری که پیاده سازی درون سرور را به کمک آن انجام دادیم می پردازیم. سپس وارد مرحله ی پیاده سازی و تست می شویم. ابتدا تک تک سرورهای ترکیبی و غیرترکیبی با سیستم های مدیریت محتوای متفاوت را از نظر سرعت بارگذاری در 3 وب سایت مختلف تست می کنیم و سپس نتایج به دست آمده را درون جداول جمع آوری می کنیم. با رسم نمودارهای خطی، انواع مقایسه ها را برای وب سایت ها و سیستم های مدیریت محتوا و وب سرورها انجام می دهیم.
نمونه ای از مراحل گرفتن تست روی یکی از وب سرورها به همراه یکی از سیستم های مدیریت محتوا نیز به همراه شکل شرح داده می شود.
همچنین، 3 وب سایتی که کار تست سرعت بارگذاری به وسیله ی آن ها انجام شده است را به صورت تصویری معرفی می کنیم.
4-2 نمایی از محیط نرم افزار نصب وب سرورها
همانطور که مشاهده می کنید شکل4-1 نمایی از نرم افزار زن سرور است که با استفاده از آن به نصب و تست تمامی وب سرورها پرداختیم. شکل زیر موارد تست سرور آپاچی را نشان می دهد که شامل نصب آپاچی به همراه تمامی نرم افزارهای جوملا، دروپال، ووردپرس، کار دات آی آر، لایونس و رایتل است.
شکل 4-1 نمایی از نرم افزار زن سرور و نمایش موارد تست سرور آپاچی
شکل 4-2 موارد تست سرور ترکیبی انجین ایکس و وارنیش را نشان می دهد که در آن این سرور با تمامی سیستم های ذکر شده در مورد فوق تست شده است.
شکل4-2 موارد تست سرور ترکیبی انجین ایکس و وارنیش
شکل4-3 موارد تست سرور ترکیبی آپاچی و وارنیش را نشان می دهد که در آن این سرور با تمامی سیستم های ذکر شده در موارد فوق تست شده است.
شکل 4-3 موارد تست سرور ترکیبی آپاچی و وارنیش
و در نهایت شکل 4-4 موارد تست سرور انجین ایکس را نشان می دهد که در آن این سرور با تمامی سیستم های ذکر شده در موارد فوق تست شده است.
شکل 4-4 موارد تست سرور انجین ایکس
4-3 وب سایت های تست سرعت بارگذاری
برای تست سرعت بارگذاری از 3 وب سایت مناسب استفاده کردیم تا با تست در سایت های مختلف برای گرفتن نتیجه مطمئن تر شویم. 3 سایت مذکور عبارتند از:
سایت وب پیج تست: شکل 4-5 نمایی از این وب سایت است]28 [.
شکل 4-5 نمایی از سایت وب پیچ تست
سایت جی تی متریکس: شکل 4-6 نمایی از این وب سایت است]29 [.
شکل 4-6 نمایی از سایت جی تی متریکس