پایان نامه فدراسیون های ورزشی و استان خراسان جنوبی

با توجه به اینکه اساسى ترین منبع هر سازمان نیروى انسانى آن مى باشد. اهمیت این عامل از آنجا ناشى مى شود که موجب گردش فعالیت ها و نیز ایجاد ارزش افزوده مى شود.و مدیریت آن نقش به سزایی در پیشبرد اهداف دارد. بدون در اختیار داشتن منابع انسانى کارآمد هیچ سازمانى قادر به دستیابى به اهداف تعیین شده در هیچ حوزه اى نخواهد بود(پورکیانی 1389). همچنین در کنار این عامل باید به عوامل محیطی که می تواند افراد و حتی خود سازمان را درگیر کند، باید توجه ویژه ای داشت. در این پژوهش محقق با بررسی عوامل انسانی و محیطی از قبیل مسائل مربوط به بازیکنان و مربیان رشته والیبال، جو حاکم بر والیبال استان ، گرایش خانواده ها و عموم مردم و پتانسیل های محیطی لازم که برای توسعه این ورزش لازم می باشند، محقق امیدوار است با به کارگیری برنامه های حمایتی و تشویقی و برگزاری دوره های مختلف باز آموزی جهت از میان برداشتن این موانع و محدودیت های موجود گام های موثری برداشته شود.
Widget not in any sidebars

2-4-5 موانع ومحدودیت های مربوط به عوامل نگرشی و حمایتی مسئولین
حمایت مسئولین می تواند تأثیر زیادی در نگرش مثبت یا منفی افراد به موضوعی خاص داشته باشد و اگر راهبرد مسئولان و باور آنها برخاسته از دیدگاه عمومیت ورزش و نگاه تخصصی به ورزش اول و محبوب و مورد علاقه مردم استان باشد، بدون شک راه توسعه ورزش والیبال را هموار می سازد. در این پژوهش محقق به دنبال موانعی است که عدم حمایت مسئولین استانی و نبود سازوکار مشخص جهت تقدیر از قهرمانان والیبال مهمترین عواملی است که در این بعد از موانع وجود دارد.
2-4-6 موانع ومحدودیت های مربوط به عوامل امکاناتی و تجهیزاتی
دسترسی به زیرساخت های ورزشی از جمله خدمات، امکانات و تجهیزات ورزش، نقش بسیار مهمی در پویایی جامعه دارد و لازم است که زیرساخت‌های ورزشی به خوبی توسعه یابد و سالن ها و تجهیزات تخصصی رشته های مختلف ورزشی فراهم گردد و با استفاده‌ی رایگان از اماکن ورزشی در دسترس، جوانان به عنوان نیروی توسعه و پیشرفت کشور بتوانند از این امکانات به خوبی بهره‌مند شوند. از آنجایی که در تحقیقات مختلف به طور کلی نقش امکانات و تجهیزات و وجود آکادمی ها و پایگاه های ورزش قهرمانی در توسعه ورزش به اثبات رسیده است محقق امیدوار است با شناسایی و اولویت بندی موانع و محدودیت های امکاناتی و تجهیزاتی، زمینه‌ی توسعه‌ی کمی و کیفی این رشته ورزشی محبوب و مردمی استان را موجب گردد.
2-5 پیشینه تحقیق
در این بخش سعی شده است پیشینه های مرتبط با موضوع پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور آورده شود. به طور کلی پیشینه‌ها بر اساس میزان اعتبار ، ارتباط و چند عامل دیگر از جمله میزان استفاده از آن‌ها آورده شده‌اند.
2-5-1 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
کشتی دار و شیرمهنجی (1387): در تحقیق برنامه ریزی برای توسعه ورزش والیبال استان خراسان جنوبی به مشکلاتی از جمله کمبود حمایت کنندگان مالی و عدم بودجه کافی، کمبود نیروی انسانی از جمله مربیان و داوران فعال، کمبود دوره های مربیگری و داوری و ارتقا نسبت به تعداد بازیکنان را بیان می کنند.
فرزاد خواجه (1388): در تحلیل شاخصها و عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی به سه گروه بنیادی، ساختاری و تکمیلی اشاره می کنند، که شاخصهای توسعه ورزش قهرمانی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: تسهیلات و تجهیزات، رقابتها و رویدادهای ورزشی، تحقیقات علمی و رسانه ها، استعدادیابی ورزشکار، ورزش همگانی، حمایت مالی ، مربی، ساختار و سازمان برنامه های ورزش.
حامد جلال (1389): در پایان نامه خود تحت عنوان تعیین و مطالعه عوامل توسعه ورزش قهرمانی دو و میدانی در کشور از دیدگاه صاحب نظران، مربیان و ورزشکاران براساس یافته‌های تحقیق، از هفت متغیر اصلی. صاحبنظران به ترتیب اولویت؛ استعدادیابی، راهکارهای مدیریتی، نیروی انسانی، روش‌ها، تجهیزات سخت افزاری، آموزش و پژوهش و انگیزش را در ارتقاء سطح قهرمانی ورزش دوومیدانی کشور موثر دانسته اند.
پورکیانی (1389): در شناسایی عناصر موثر در ارزیابی توسعه ورزش به ده عنصر پیشنهادی از جمله دسترسی به منابع انسانی، بودجه تخصصی و تعداد رقابت های ورزشی اشاره می کند.
یارقلی و همکاران (1390): در نقش تماشای مسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران با تاکید بر والیبال به عوامل هیجان انگیز بودن ورزش والیبال و جذب طرفداران زیاد و نقش تماشای مسابقات والیبال بر روی فعالیتهای بدنی تماشاگران و وجود زمینه های لازم برای توسعه این ورزش جذاب تاکید می کنند.
شیری (1390): در تحقیق موانع جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای استان آذربایجان غربی و ارائه راهکارهای آن بیان می کنند که از نقش اسپانسرها در پیشبرد والیبال کشور به اندازه‌ی کافی بهره برداری نشده است و از شاخصهای باشگاهی، مدیریتی و اجتماعی به عنوان مهمترین موانع جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای آذربایجان غربی نام می برند و برای رفع مشکلات مالی راهکارهای : تصویب واجرای قانون معافیت مالیاتی اسپانسرهای تیم های لیگ برتر، ایجاد تسهیلاتی از صداوسیما برای اسپانسرهای تیم ها، ایجاد آژانس های تخصصی بازاریابی ورزشی کشور، ایجاد کمیته های بازاریابی در باشگاه ها و استفاده از متخصصان بازاریابی را پیشنهاد می کنند.
داداش پور و همکاران(1390): در آسیب شناسی مدیریت ورزش کشور، به سه نوع آسیب ساختاری، فرهنگی و سیاسی در مدیریت ورزش اشاره می کنند که یافته های تحقیق نشان می دهد نفوذ افراد قدرتمند سیاسی در تصدی گری مناصب مدیریتی و در نتیجه نبود شایسته سالاری از مهمترین آسیب های مدیریتی در ورزش کشور است.
معادی و همکاران (1390): در تحقیقی روی عناصر آمیخته‌ی بازاریابی لیگ برتر والیبال کشور عنوان می کنند که مؤلفه های چهارگانه آمیخته‌ی بازاریابی در سطح مطلوبی نیستند و عدم آشنایی و شناخت برخی مدیران نسبت به دانش بازاریابی ورزشی یا نحوه بهره مندی از این دانش، باعث شده است برنامه ریزی مطلوبی در جهت بازاریابی ورزش صورت نگیرد.
احمدی و همکاران (1391): در مقایسه و تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه‌ی کلان ورزش استان آذربایجان غربی، نتایج پژوهش نشان می دهد استان در شاخص های دعوت شده به تیم ملی و مدال های بین المللی درصد رشد منفی و عملکرد ضعیفی داشته است و کارآیی استان در سرانه بودجه و تعداد مربیان و داوران در سطح پایینی نسبت به استان های دیگر قرار دارد و به طور کلی نقاط ضعفی در اجرای برنامه های توسعه دیده می شود.
مظفری وهمکاران (1391): درپژوهش راهبردهای توسعه‌ی نظام ورزش قهرمانی ایران، راهبردهای تدوین شده عبارتند از: نهادینه کردن تخصص گرایی و شایسته سالاری در فدراسیون ها و بدنه های عملیاتی ورزش قهرمانی، تقویت برنامه های توسعه‌ی ورزش سطوح پایه در فدراسیون های ورزشی، تدوین و اجرای نظام جامع توسعه‌ی علمی ورزش قهرمانی کشور، ایجاد نظام نوین مربیگری در ورزش کشور، تدوین و اجرای نظام جامع جذب و بهسازی نیروی انسانی متخصص در عرصه های مختلف ورزش قهرمانی، تقویت نظام تقسیم عادلانه‌ی منابع مالی، فیزیکی و انسانی بین رشته های ورزشی، گسترش تعامل سازمان یافته و اثربخش بین نهادهای ملی و منطقه ای ورزش قهرمانی با نظام آموزش و پرورش.
رضوی وهمکاران (1391): در بررسی موانع و چالش های توسعه شنا در ایران، نتایج نشان داد که عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت، عدم حمایت رسانه ها، کمبود بودجه، کمبود امکانات و تجهیزات و عدم حمایت مالی مهمترین موانع توسعه ورزش شنا می باشند.
کشتی دار و همکاران (1391): در پژوهش خود تحت عنوان بررسی وضعیت موجود والیبال ایران، نشان می‌دهد که وضع موجود والیبال استان ها به لحاظ رویکرد پشتیبانی نرم و سخت ناهمگون است و70 درصد استان ها در مولفه های نیروی انسانی به ویژه داوران و مربیان فعال، منابع مالی و حمایت کنندگان مالی، توسعه‌ی علمی و پژوهشی و فناوری اطلاعات و توسعه‌ی استاندارد و ارزیابی، محیط حقوقی، مدیریت و برنامه ریزی، به ویژه در بخش مسابقات داخلی استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. همچنین نحوه سیاست گذاری متمرکز یا غیر متمرکز بنا به استعداد محلی معلوم نیست و به اهمیت والیبال آموزشی، به ویژه در مدارس کمتر پرداخته شده است.
حسینی و همکاران (1392): در تحقیق خود با عنوان شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش های فراروی آن نشان داد که استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور با تنگناها و چالش هایی همچون نگاه مدیران و مسئولان ورزش کشور به ورزش مدارس به عنوان پایه‌ی ورزش قهرمانی، فقدان طرح یکپارچه اجرایی و ساختارمند در استعدادیابی، فعالیت پایگاههای قهرمانی و مراکز استعدادیابی ، فقدان شایسته سالاری در تعیین مدیران و مربیان ورزشی کشور مواجه است.
آقایی و همکاران (1392): در پژوهشی با هدف طراحی وتدوین برنامه‌ی استراتژیک توسعه‌ی ورزش هندبال عنوان می کنند یکی از مهم ترین دلایل وضعیت نامطلوب هندبال استان سمنان نداشتن استراتژی توسعه‌ی ورزش هندبال در استان بوده است و به ده استراتژی مختلف از جمله ایجاد و توسعه‌ی پایگاههای تخصصی استعدادیابی هندبال در سراسر استان، توسعه‌ی مدیریت بازاریابی در هندبال، توسعه، حمایت و پشتیبانی منابع انسانی هندبال، توسعه نظام مدیریتی ورزش هندبال استان اشاره می کنند.