پایان نامه رایگان درمورد پیشرفت تکنولوژی و حکومت اسلامی


Widget not in any sidebars

به همین علّت باید اذعان کرد که مادامی که اجتهاد گسترش نیابد و مقرون به شیوه نوین نگردد‌‌، به انقراض و عدم کارآیی منتهی می شود.
برخی دیگر از عوامل عقب افتادن فقه از رویدادها عبارتند از:
فشارهای سیاسی حکومت‌های پیشین بر مراکز علمی
بدیهی است که از صدر اسلام و بعد از رحلت نبی اکرم(ص) هرگاه که اختناق و فشارهای سیاسی بر ائمه‌ی اطهار کمتر بود ایشان می‌توانستند به نشر حقایق و احکام الهی بپردازند. لزوما بین حکومت و نشر علم ارتباط دوسویه برقرار است. اگر حکومت‌ها همگام با علم عالم باشند علم پیشرفت می‌کند ولی گاهی حکومت‌ها به خاطر زیاده‌خواهی‌های خود و اینکه مردم را در نادانی و جهل نگه دارند با ایجاد فشار بر علما و دانشمندان باعث رکود علم می‌شدند. در دوان امام صادق(ع) تنها در دهه‌ی سوم قرن دوم هجری آزادی نسبی وجود داشت که حتی در همان زمان نیز تمام افعال و فعالیت‌های امام و شیعیان آن حضرت مورد کنترل بوده است. البته عده‌ای در همان زمان‌ها نیز به کتابت احادیث می‌پرداختند و ائمه‌ مردم را به همان کتاب‌ها ارجاع می‌دادند. البته محدودیت‌ها باعث می‌شد که فتاوای ائمه متروک و مغفول بماند. تأکیدهای ائمه‌ی اطهار بر اجرای تقیه خود گواه اختناق شدید در دوران اموریان و عباسیان و آن حاکمان جور می‌باشد. البته امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) از تمام ظرفیت وجودی خود و همه‌ی لحظات استفاده کرده و فقه شیعه را برای همیشه جوشان و بالنده نگه داشتند. علما و دانشمندان علوم دینی نیز همچون شیخ طوسی، شهید اول وثانی، شیخ انصاری و صاحب جواهر و دیگر بزرگان با درایت خاصی که داشتد این وظیفه‌ی مهم را به انجام رسانده و علی‌رغم آزارها و محدودیت‌هایی که داشتند توانستند در مدت عمر خود هم شاگردان خوبی تریت کرده و هم با نوشتن کتابهای نفیس و ارزشمند فقه شیعه را زنده نگه دارند.
2) ناهماهنگی متون درسی حوزه‌های فقه اجتهادی با شرایط زمان و بی تناسب بودن بسیاری از آنها با نیازمندی‌ها و استعدادها و فرصت‌های موجود
3) نبودن بحث‌هایی که در امر استنباط به مدد یک فقیه می آیند. مثل هندسه‌‌، هیئت، اقتصاد و مسایل بین المللی و سیاسی‌. مثلاً امروز اگر فقیهی بخواهد کلیّه احکام شرعی در مورد قبله را بررسی کند‌‌، نیازمند علم هیئت و هندسه و‌… می باشد.
4) عدم ارتباط بسیاری از مسایل فقه اجتهادی به عینیت‌های خارج و واقعیت‌های زمان‌. شاید در نگاه اول این علوم نقشی در استنباط احکام شرعی ندارند‌‌، ولی همانطور که ذکر شد مثلاً در موضوع شناسی قبله و شاید دیگر مسایل مورد نیاز باشند.
5) عوام زدگی و بیان احکام به شیوه احتیاطی: شیوه احتیاطی در مواردی که دارای دلیل خاص نباشد‌‌، اگر چه در بعضی زمان ها و جوامع و شرایط آنها چندان مشکل آفرین نیست‌‌، ولی گاهی طاقت فرسا و موجب عسر و حرج است‌.
امروزه و در شرایط کنونی که حکومت اسلامی است و مردمانی حضور دارند که روشن ضمیر و آگاه به مسایل پیرامون خود هستند مشتاقند که احکام را آنطوری که شرع بیان کرده بفهمند و بر طبق آن عمل نمایند‌‌، نه آنگونه که سلیقه‌ها و یا شیوه‌های احتیاطی اقتضا دارد.
2-3. نتیجه
چنانچه در این رساله ملاحظه گردید‌‌، فقه شیعه‌‌، فقهی ارزشمند و پویاست که قرن‌های متمادی همراه و دوشادوش ملت‌ها‌‌، راهگشای مسلمانان بوده است‌.
فقهای گذشته با تلاش‌های بسیار همواره سعی کردند که احکام اسلامی را در زندگی مردم ساری و جاری سازند. رنج‌ها و اسارت‌ها و شکنجه‌ها و تبعید‌ها هیچ یک نتوانست فقه اسلام را از زندگی بشر دور کند.
البته در دوران‌هایی به خاطر کج فهمی‌ها و فشارها و اختناق‌های برخی دولت‌ها و حکومت‌ها رشد فقه به کندی پیش رفت‌‌، ولی براستی که همّت بزرگ مردانی چون شیخ طوسی‌‌، شیخ مفید‌‌، شیخ انصاری و صاحب جواهر را نمی‌توان کتمان کرد.
با رشد جوامع و پیشرفت تکنولوژی و علم‌‌، پیدایش مسایل نوو پرسش‌های جدید دوراز ذهن نیست‌. مسایل مستحدثه‌‌، آن مسایلی هستند که بخاطر جدید بودن موضوع آن‌‌، حتماً طالب حکم جدید می‌باشد.
اعم از اینکه در گذشته وجود نداشته و یا اصل آن بوده ولی برخی از مصادیق آن جدید و بروز شده است‌‌، طرح این مسایل و انتظار پاسخگویی به آنها‌‌، به این جهت ضروری است که عالم ماده دائماً در تحوّل و دگرگونی است و پر واضح است که دین مبین اسلام که دینی جهان شمول و برای تمامی عصرها و تمامی مردمان آمده‌‌، باید پاسخگوی سوالات و ابهامات باشد.
لذا فقها باید با همّت عالی سعی براین داشته باشند که همگام با پیشرفت علوم و فنون‌‌، علم فقه را که ـ البته از ظرفیت بالایی برخودار است ـ گسترش دهند و این می طلبد که حوزه‌ها که پرورش دهنده نیروی متخصص دین می باشند‌‌، مطالعات خود را در جنبه‌های مختلفی بسط و گسترش دهند که فراخور نیاز روز مسلمانان بلکه نیاز روز دنیا باشد. دیدگاه‌های ارزشمند امام خمینی(ره) و تسلط ایشان به مسائل گوناگون فقهی می‌تواند راهگشای اندیشمندان امروز باشد. فقه جواهری نیز به عنوان الگویی برای همه‌ی علماء در زمینه‌های مختلف از سوی امام راحل بارها معرفی شده است.
در حقیقت دنیای امروز فقیهانی را می خواهد که با تکیه بر اصول فقه جواهری و تسلّط بر قرآن کریم و روایات وارده از ائمه اطهار تسلط کافی بر دنیای مدرن امروز و اتفاقات پیچیده آن داشته باشد و بتواند مرجعی مطمئن برای مسائل مستحدثه باشد و آگاهی از زمان و رویدادهای آن از اولویت‌های پژوهشی فقها قرار بگیرد.
2-4. پیشنهادها
در خلال این تحقیق پیشنهاداتی که به ذهن نگارنده رسیده است را در چند سطر بیان می کنم :
بر کسی پوشیده نیست که فضای مدرن دنیای امروز می‌طلبد هر کس در هر رشته ای که تخصص دارد و مطالعات خود را بر آن موضوع منسجم کرده‌‌، با این تکنولوژی پیش برود.
فقیه آگاه و مجتهد زبردست امروز باید طوری بر اوضاع مسلط باشد که چیزی از زیر نگاه تیزبین او دور نماند. تسلط به فضای جامعه و رخدادهای نو و جدید می تواند مسیر حرکت را برای یک فقیه بهتر روشن کند.
چرا که همگام با دنیای مدرن بودن می تواند به او نشان بدهد که در دنیای امروز‌‌، یک مسلمان با مسایل پیرامونش چطور باید برخورد کند و‌…
فقه تشیّع ارزش جهانی دارد. فقه شیعه بالقوّه توان مقابله با تمام حوادث واقعه را دارد. اما توسعه ی فقه چطور و چگونه باید باشد ؟