پایان نامه رایگان درمورد ناصرالدین شاه قاجار و شیخ احمد احسایی


Widget not in any sidebars

البته لازم به ذکر است رابطه‌ی میان فقه پویا و فقه حکومتی عموم و خصوص من وجه است‌‌، زیرا فقه پویا تنها عهده دار پاسخ گویی به مسایل نوظهور بر اساس ادلّه معتبر و منابع اصیل می باشد و حال آنکه فقه حکومتی فقهی است که عهده دار اداره اجتماع و حکومت است وهم به مسایل قدیمی و هم مسایل نو پیدا می پردازد.
در این باره امام خمینی(ره) می‌فرمایند: ” حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه ی عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است‌. حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی وسیاسی و نظامی و فرهنگی است‌. فقه تئوری واقعی و کامل‌‌، اداره ی انسان از گهواره تا گور است‌.”
1-3. شناخت فقه جواهری
امام خمینی(ره) بارها به فقه و اجتهاد جواهری تأکید داشته‌اند و روش صاحب جواهر را در استنباط احکام، بهترین روش معرفی کرده و علما و اندیشمندان دینی را به مطالعه‌ی این کتاب ترغیب می‌نمودند. از آنجا که صاحب جواهر با نهایت دقت در قرآن کریم و روایات اهل بیت این کتاب شریف را به رشته‌ی تحریر درآورده است لذا کتاب جواهر را می‌توان کتابی عاری از نقصان و جامع الاطراف در مسائل فقهی نامید و کسی که کتاب جواهر را در اختیار داشته باشد کمتر احتیاج به کتب دیگر فقهی پیدا می‌کند.
1-3-1. آشنایی با شخصیت صاحب جواهر
شیخ محمد حسن نجفی فرزند شیخ باقر نجفی از فضلاء معروف نجف بوده است، از قرائن چنین بر می آید که وی در حدود سال 1202ق در نجف اشرف به دنیا آمد. به دلیل عظمت و منزلت اثر بزرگ او به نام ” جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ” او را ” صاحب جواهر ” لقب داده اند. پدر ایشان شیخ باقر نجفی از جمله ی فقها و فضلای برجسته ی نجف بوده است و برادرش محمد حسین نجفی نیز از نوابغ علمی روزگار بود.
آنطور که از نوشته‌های محققان بزرگ دیگر پیرامون زندگی ایشان استفاده می شود، جدّ اعلای وی یعنی عبد الرحیم معروف به “شریف کبیر” به منظور کسب علم از موطن خود که ظاهرا اصفهان بود‌‌، به نجف هجرت می‌کند.
این فقیه بزرگوار در سال 1266ق (یعنی در حدود ابتداء سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران) از دنیا رفت‌‌، صاحب المآثر و الآثار نیز گفته است : ” فوت این فقیه اعظم شریعت در سال 1268 هجری مقارن اوائل این دولت ابد بنیان یعنی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در نجف اشرف اتفاق افتاد و در دارالخلافه ی طهران بلکه در جمیع بلاد ایران و سایر بلاد مجالس ذکر فاتحه و لوازم ختم تشکیل یافت “.
شیخ محمد حسن نجفی پس از گذراندن دوران کودکی به اقتضاء علاقه ذاتی و پیروی از سنّت حسنه‌ی نیاکان خود برای تحصیل علوم دینی به محضر علماء نامدار حوزه نجف شتافت. وی در ابتدا در محضر بزرگانی چون سیّد حسن شقوائی عاملی و سیّد جواد عاملی(صاحب مفتاح الکرامه) و شیخ حسن محیی الدین، دانش‌های مقدماتی را آموخت و سپس برای اتمام سطوح محضر استادانی چون آیت اللّه العظمی شیخ جعفر کاشف الغطاء و سیّد محمد جواد عاملی از شیخ احمد احسایی نیز اجازه نقل حدیث و روایت داشت.
همان گونه که در تاریخ فقه آمده قرن سیزدهم قرن میمون و پر از برکات علمی و فرهنگی برای جهان تشیّع و بالخصوص منطقه عراق بوده است‌. چرا که در این عصر عالمان و دانشمندان بزرگی پا در عرصه وجود نهادند که آثاری بس گرانمایه از خود به یادگار گذاشتند.
یکی از این دانشوران میرزا محمد باقر موسوی اصفهانی صاحب “روضات الجنات” است که مرحوم مظفر درباره معاصر بودن ایشان با صاحب جواهر می گوید: “هو مِمَّن عاصر الشیخ و حضر درسه”.
صاحب جواهر چنان تحرک علمی را در عصر خود به اوج رسانید که صدها نفر برای یادگیری دانش به سوی نجف روی می آوردند و مجلس درس صاحب جواهر از شکوه خاصی برخوردار بود، به طوریکه گفته اند در محضر وی بیش از شصت تن از فقیهان و مجتهدان که اجتهاد آنها در نزد استادشان قطعی بود‌‌، وجود داشت‌. از میان صدها شاگرد نخبه ای که در درس صاحب جواهر به اجتهاد رسیدند به ذکر نام چند نفر از آنها بسنده می کنیم.
سید حسین کوه کمره ای(م 1299 ه‌. ق) ایشان خود مدرّس و استاد هشتصد تن از فقها بوده اند.
سید حسین بحرالعلوم طباطبایی(صاحب دیوان اشعار)‌.
سید حسین بروجردی ” صاحب نخبۀ المقال فی علم الرجال “‌.
میرزا شیخ حسن بن جمال الدین فلاحی ” صاحب تعلیقه بر جواهر الکلام “‌.
سید محمد باقر خوانساری اصفهانی ” صاحب روضات “‌.
محقق بزرگوار صاحب جواهر در تربیت دهها تن از شخصیّت‌های علمی همّت گماشت و خود نیز آثار و تالیفات گرانقدری را در فقه و در دیگر علوم اسلامی به یادگار گذاشت که از مهمترین آنها کتاب ” جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ” می باشد که در میان دیگر آثار ایشان درخشش بی نظیری دارد.
این کتاب چون دائره المعارف فقه امامیه همواره مورد استفاده جمیع فقها ومرجع علماء بوده و هست‌. جواهر الکلام کتابی مشروح و استدلالی در فقه شیعه است‌. چرا که از نظر گسترش و جامعیّت نظرات و آراء دانشمندان از تمامی کتاب‌های پیشین خود برتر است‌. چنان که در وصف آن در برخی کتاب ها آمده است ” نسبت جواهر با فقه مثل کتاب بحارالانوار مجلسی است نسبت به اخبار واصله از اهل بیت”‌.
مؤلف در این کتاب تمامی فروعات فقیهته از اول تا آخر ( عبادات‌‌، عقود‌‌، ایقاعات و احکام ) را با ادلّه آنها در کمال دقت نظر بررسی کرده است و مسایل و موضوعات گوناگون و متنوع را از جنبه‌های مختلف با احاطه ی کامل بر اقوال علماء و استناد به آیات قرآنی‌‌، روایات و استدلالات منطقی تطبیق داده است‌.
ساختار و تقسیم بندی کتاب جواهرالکلام شرحی مزجی است و شامل چند بخش کلّی با عنوان عبادات‌‌، عقود‌‌، ایقاعات و احکام‌‌، بخشی درباره ی چگونگی استنباط احکام فقهی از احادیث‌‌، اقوال و آراء فقهای متقدم و متأخر شیعه‌‌، اقوال فقهای مذاهب دیگر مانند زیدیان و برخی از فقهای بزرگ اهل تسنّن مثل ابوحنیفه و شافعی است‌.
علاوه بر مباحث فقهی‌‌، اصولی‌‌، قرآنی‌‌، حدیثی و ادبی مطالب متنوع دیگری از جمله عادات و سنّت‌های متداول آن زمان‌‌، حوادث مهم آن دوران نظیر ” واقعه شیوع بیماری طاعون ” و در مبحث نماز‌‌، ذکر امارات قبله و زاویه انحراف قبله از شهرهای مختلف در این اثر جامع جای گرفته است‌.
از ویژگیهای برجسته کتاب جواهر می توان به این مطلب که فروع فقهی زیادی درهر موضوع را درخود جای داده که برخی از آن مسایل در هیچ یک از کتب فقهی دیگر ذکر نشده است‌.