پایان نامه رایگان درمورد آموزه‌های اسلامی و مذاهب اسلامی


Widget not in any sidebars

پاسخ روشن است که باید فقه را که برگرفته از آیات قرآن و روایات اسلامی ماست‌‌، بر همگان روشن شود و این یک عزم جدّی را در حوزه‌های علمیّه می طلبد که پیوند خود را با قرآن کریم بیشتر نمایند.
چرا که مسیر رسیدن به “حیات طیّبه الهی” مسیر حیات فقهی ماست و تمام کج روی‌ها و اشتباهات و عقب افتادگی‌ها‌‌، بخاطر دوری از تعالیم قرآن و نشناختن این کتاب آسمانی و مفسّران آن ـ همان ائمه اطهار (ع) ـ است‌. فقه شیعه ناشناخته است. معرفی فقه شیعه و پرداختن به کتب فقهی و خصوصا در مطالعات حقوقی می‌تواند خدمتی بزرگ به دانشمندان علم حقوق در سراسر دنیا نماید.
لزوم هم اندیشی علماء و فقها با کارشناسان و متخصصان علوم و فنون در دیگر رشته‌ها و تبادل اطلاعات و دانستن مسایل جزئی و تطبیق آن با آموزه‌های دین اسلام‌.
صرف وقت و زمان در مسایل روز و تلف نکردن ساعات درس و مباحث در حوزه‌ها به مسایل قدیمی که اصلاً در دنیای امروز کاربرد ندارد و مطالعه گذرا در حدّ دانستن آن مطالب باید حوزه‌های علمیّه و مراکز پژوهش محور دینی و اساتید معظّم تلاش کنند که نیروهایی و تیم‌های تخصصی را در رشته‌های مختلف در نظر گرفته تا مسایل روز دنیا را مورد واکاوی قرار دهند.
ساخت برنامه‌های تلویزیونی و شناساندن قرآن و اهل بیت به عنوان معادن علم الهی به همه ی اقشار جامعه بخصوص دانش آموزان و دانشجویان و سوق دان جامعه به فراگیری علوم اسلامی و تطبیق سبک زندگی بر آموزه‌های اسلامی و دینی پیشنهاد می‌شود‌‌، مسایل علمی که توسط ائمه معصومین مخصوصاٌ امام علی(ع)‌‌، امام صادق (ع) و حضرت رضا (ع) در مناظره‌ها و طرح مباحث علمی مطرح شده و در تاریخ با استناد معتبر موجود است‌.
طی یک سلسله برنامه‌های معارفی ـ علمی به نمایش درآید تا دنیای اسلام بداند که چه پشتوانه قوی علمی را از 1400 سال قبل دارد و متأسفانه ما از آن شاه کلید ها و اشارات که همه می تواند راهگشا برای رسیدن به علوم جدید باشند‌‌، غافل مانده و چه بسا کشورهای غربی از آن بیانات نورانی استفاده می‌کنند و پیشرفت‌های علمی‌‌، پزشکی و‌… را مرهون آموزه‌های چهارده معصوم(ع) هستند.
استفاده از سبک‌های نوین در تدوین و نگارش کتب و رساله‌های فقهی و استفاده از روشهای تحقیق فنی و علمی جدید و پیشرفته امروزه در تسهیل کارهای علمی دارای سهم مؤثری است و همه‌ی این‌ها به تکمیل فقه و فقه‌پژوهی کمک می‌کند.
منابع
کتب فارسی
قرآن کریم
افتخاری، اصغر، مصلحت و سیاست با رویکردی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، 1384.
امیدی‌فرد، سید عبدالله، آشنایی با فقه جواهری، ناشر: دانشگاه قم، 1386.
جنّاتی، محمدابراهیم، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، 2 جلد، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1386.
————- ، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، انتشارات کیهان، 1387.
————- ، حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی، قم، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.
حکیمی، محمدرضا، آنجا که خورشید می‌وزد، قم، انتشارات دلیل ما، 1387.
———— ، جامعه‌سازی قرآنی، قم، انتشارات دلیل ما، 1382.
خمینی، سید روح الله ، صحیفه امام، تهران، ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی(ره)،١٣٧٨.
دشتی، محمد، ترجمه‌ی نهج البلاغه، دفتر انتشارات اسلامی، 1379.
ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه: حمید رضا شیخی، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۷- ۱۳۷۸.
صابری، حسین، فقه و مصالح عرفی، قم، ناشر، بوستان کتاب قم، 1384.
صدر، محمد باقر، سنّت‌های اجتماعی و فلسفه‌ی تاریخ در مکتب قرآن، ترجمه: حسین منوچهری، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، 1369.
ضمیری، محمدرضا، پاسخ به شبهات فقهی، بی‌جا، ناشر: مؤسسه‌ی آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1384.