پایان نامه رایگان درباره گرم کردن و نیکل

سرعت دوران صفحۀ داغ: 10 دور بر دقیقه
آهنگ اسپری: 10 میلی لیتر بر دقیقه
Widget not in any sidebars

فشار گاز حامل (هوا): bar 2
دمای زیرلایه: 450 درجۀ سانتی‏گراد
نوع زیرلایه: شیشه
میزان آلایش ناخالصی (کلرید لیتیم): صفر و 50 درصد
3-4 تهیۀ لایه‏های نازک نانوساختار به روش عملیات حرارتی در اتمسفر اکسیژن
در این پژوهش برای رشد نانوساختارهای اکسید نیکل به روش عملیات حرارتی در اتمسفر اکسیژن از سیستم کورۀ الکتریکی تیوبی استفاده شد.
3-4-1 کورۀ الکتریکی تیوبی
این کوره به منظور اهدافی از جمله تهیۀ نانوساختارهای گوناگون (مانند نانولوله‏ها، نانو ذرات، نانوصفحات، نانوسیم‏ها و …) و همچنین به منظور عملیات حرارتی و کلسینه کردن نمونه‏های مختلف طراحی و ساخته شده است. این دستگاه با ایجاد حرارت موضعی (در شرایط خلأ) در درون لوله‏ای از جنس کوارتز (SiO2) طبق برنامه‏ای تعریف شده به کنترلر، تغییرات دمایی مناسبی را ایجاد می‏کند که در زیر به شرح مختصری از اجزا و قسمت‏های آن می‏پردازیم (شکل 3-3).
شکل 3-3: تصویر کورۀ الکتریکی و متعلقات آن (آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود)
3-4-1-1 متعلقات کوره
این کوره از سه بخش عمده تشکیل شده است:
1. المنت‏های حرارتی: این قسمت از کوره وظیفۀ گرم کردن ناحیه‏های مختلف کوره را بر عهده دارد. بنا به کاربردهای مختلف، کوره از نواحی مختلفی تشکیل می‏شود. کورۀ 1100 درجۀ سانتی‏گراد موجود دارای دو ناحیه می‏باشد.
2. کنترلرهای دمایی: این کنترلرها به منظور کنترل کردن دما و بالا و پایین بردن دمای نواحی مختلف با شیب دلخواه، طراحی شده‏اند. کنترلر، مدل BATEC PC 21 برای این کار انتخاب شده است. این وسیله قابلیت برنامه‏ریزی تا 9 مرحله را دارد که برای کاربر این امکان را فراهم می‏کند که به نحو دلخواه دمای لحظه‏ای کوره را کنترل کند.
3. لولۀ کوارتز: جنس این لوله به این منظور از کوارتز تهیه شده که کوارتز شوک حرارتی بسیار پایینی نسبت به مواد مشابه دارد که این توانایی را ایجاد می‏کند که در شیب‏های دمایی مختلف استقامت زیادی را نشان دهد. قطر داخلی این لوله cm 5 و طول آن cm 120 در نظر گرفته شده است.
3-4-1-2 سیستم خلأ به کار رفته
از آنجا که برای سنتز برخی از نانوساختارها، ایجاد محیط خلأ لازم و ضروری است، این سیستم همانطور که در شکل 3-3 مشاهده می‏شود، با مشخصات و اجزای زیر تهیه شده است:
1. پمپ روتاری: این پمپ که ساخت کشور کره است، دارای 8 مترمکعب حجم می‏باشد و توانایی ایجاد خلأ تا 10 میلی‏تور را دارد.