پایان نامه درمورد مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام


Widget not in any sidebars

فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع
2-1- مقدمه
بحث ارتباط بین رفتار سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران و استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات بنیادی در تحلیل ها و در نهایت تصمیم گیری و اقدام به خرید و فروش سهام نزدیک دو دهه است که مورد توجه ویژه واقع شده است و به بحث روانشناسی رفتاری در معاملات مالی یا مالی رفتاری پیوند خورده است و برای پی بردن به رفتار سرمایه گذار در بازار سهام و نحوه بکارگیری اطلاعات بنیادی توسط او نیاز به آزمون های آماری برای میزان بکارگیری این اطلاعات دسته بندی شده یا عدم استفاده آنها می باشد.
2-2- مبانی نظری
پژوهش حاضر به رابطه بین رفتار سرمایه گذار و یک سری از اطلاعات بنیادی می پردازد که این اطلاعاات در گزارش های دوره ای و سالانه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده و به آگاهی عموم می رسد.
رفتار سرمایه گذار در این پژوهش متغیری است وابسته که تحت تأثیر متغیرهای مستقلی چون نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و … می باشد که در پی می آیند:
برای تعیین رابطه یا عدم رابطه بین رفتار سرمایه گذار و مثلاً استفاده او از نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار مقدار این نسبت را برای شرکت های مشخص شده بدست آورده و پس با استفاده از آزمون همبستگی معنادار بودن یا نبودن این رابطه را مورد سنجش قرار می دهیم.
در مورد رابطه بین رفتار سرمایه گذار و استفاده او از گردش موجودی کالا و گردش کل دارایی ها و سود هر سهم (EPS) و حاشیه سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نیز همین روند طی می شود.
2-3- مطالعات انجام شده در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش
مطالعات زیادی در رابطه با رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام صورت گرفته است اما در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش و در ایران کارهای اندکی صورت گرفته به طوری که یافته های پژوهشگر به موارد اندکی محدود می شود. یکی از این موارد کاری ست که توسط سید عباس هاشمی، اصغر حق شناس و محمد ولیابیگی در سال 1385 صورت گرفته ست. در این پژوهش که بر روی ترکیبی از سهامداران حقیقی و حقوقی صورت گرفته رفتار سرمایه گذاران در بورس منطقه ای اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته و میزان استفاده از تحلیل های بنیادی، فنی و پرتفولیو مورد پرسش قرار گرفته که نتایج استفاده بیشتر سهامداران از اطلاعات بنیادی را نشان می دهد. پژوهش دیگری هم توسط محمد توکلی در سال 1383 صورت گرفته که اثرات تحلیل بنیادی بر رفتار مدیران و تحلیل گران مالی مورد بررسی واقع شده که باز هم نتایج میزان استفاده بالاتر از تحلیل بنیادی را نشان می دهد.
2-4- اقتصاد اطلاعات
همه بر درستی میدانیم که اقتصاد امروز چندین دهه است که از حالت سنتی و مبادله ای پایاپای خارخ شده و ارتباطات و اطلاعات الکترونیکی سهم عمده و اصلی را در تجارت و معاملات اقتصادی به خود اختصاص اده است و این نقش در بازار سرمایه بسیار پررنگ تر و حمایتی تر است به طوریکه نقش نزدیک به مطلق را داراست چرا که اطلاعات خام و سپس تحلیل بر مبنای این اطلاعات است که یک معامله درست را در بازار سهام شکل میدهد و در صورت نقض این قاعده و استفاده نادرست از اطلاعات نظیر استفاده از شایعات بی اساس و توده وار عمل کردن و فریب خرید و فروش های جوگیرانه خوردن نتیجه عکس یعنی استفاده درست از اطلاعات بنیادی در معاملات دارد.
در کل می توان بازار سهام را بازار معاملات اطلاعاتی نامید.
2-5- تاریخچه بازار و تحولات
ایده ابتدایی تشکیل بورس اوراق بهادار در کشور ایران را می توان به سال 1315 شمسی نسبت داد که از طرف دولت وقت ایران و ان لوترفلد بلژیکی مأمور انجام بررسی این موضوع شد اما تا دهه 1340 این موضوع مسکوت ماند تا که در این زمان در سال 1341 هیأتی در وزارت بازرگانی تشکیل شد که با دعوت از دبیرکل بورس بلژیک مذاکرات برای انجام این موضوع شکل گرفت و مقدمات اداری و قانونی برای تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار در تهران مهیا شد که تا انجام آن و تصویب قانونی در مجلس شورای ملی در سال 1345 طول کشید و یک سال بعد در سال 1346 این قانون به اجرا درآمد. با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و سپس سهام شرکت نفت پارس به طور رسمی کار این سازمان آغاز گشت و تا سال 1357 داد و ستد اوراق قرضه افزایش یافت که طی مدت 11 ساله از شروع فعالیت بورس 105 شرکت پذیرفته شدند. با شورش و انقلاب در این سال بورس به سمت نیمه تعطیلی پیش رفت و سپس با وقوع جنگ با عراق تا سال 1367 معاملات نیمه کاره ماند که در این سال اندک اندک با رونق و روند یکنواخت معاملات تا سال 1375 ادامه یافت. سال 1367 اندکی رونق در بازار سهام ایران پیدا شد و این روند تا سالهای 83 و 84 تا حدی ادامه یافت. سال 1385 بازار سهام به تعادل نسبی رسید و در سالهای 1389 و 1392 روند صعودی و سپس روند نزولی شکل گرفت و اکنون هم بازار تا حدی در تعادل است این نمایی از تحولات بازار سهام ایران از ابتدای تشکیل تا به حال بود که عرضه شد.
2-6- مزایای بازار سهام در اقتصاد فردی و کلان
اقتصاد کلان هر جامعه ای با شاخصه ها و مؤلفه های به هم مرتبط است و این شاخصه ها در جهت کنترل و هدایت شاخص های اصلی یک اقتصاد در حرکتند. برای کنترل شاخص های اصلی یک اقتصاد به هدایت سرمایه های یک جامعه به کانالی خاص نیاز است که بتوان از آن طریق شاخص های اصلی از جمله تورم و بیکاری را کنترل کرد.
بازار سرمایه یا سهام یکی از این کانال هاست که از طریق آن می توان هم بر بیکاری تأثیر گذاشت و هم بر تورم. به این صورت که با جذب نقدینگی هم سرمایه های سرگردان جامعه به مسیر چرخه اقتصادی وارد می شوند هم با کاهش تقاضا از خرید عموم کاسته شد. و در نتیجه روند افزایش قیمت ها کنترل می شود و از سوی دیگر افرادی با استفاده صحیح از نقدینگی خود به کسب درآمد بپردازند. البته این فرآیند تحت شرایط مناسب قاعده و قوانین درست بازار سرمایه و مدیریت صحیح و شفافیت و در کل در یک بازار کارا تحقق پیدا می کند. آنچنانکه می توان از دل این فرآیند افرادی را در جهت مطلوب شغلی و درآمدی بکار گماشت. و این خود به کاهش بیکاری و افزایش نیروی مواد می انجامد و از سوی دیگر با کمک به چرخه اقتصادی و تولید دوباره به صورت چرخشی به افزایش رفاه اقتصادی و پیشرفت تولید کمک می کند و از سوی دیگر بیکاری هم با این اثرگذاری بر تولید کاهش می یابد که البته همانگونه که ذکر شد همه این اتفاقات در صورت مدیریت صحیح و وجود و اجرای قوانین به روز و کارآمد امکان پذیر می باشند.
2-7- تاریخچه استفاده از اطلاعات بنیادی در بازار سهام
اطلاعات بنیادی آمیخته با شایعات اولین دسته از اطلاعات استفاده شده از سوی سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار بوده است و تحقیقات نشان می دهد که این اطلاعات بیشتر از اطلاعات دیگر از جمله تکنیکال و پر تفوی و غیره مورد استفاده سرمایه گذاران قرار گرفته اند. تحقیقاتی که از سوی تحلیل گران هنگ کنگی ونگ و چیونگ (1999) صورت گرفت به این نتیجه رسید که تحلیل گران بازار سهام هنگ کنگ در درجه اول از اطلاعات بنیادی و در ردیف های بعدی از احلیل تکنیکال و تحلیل پرتفولیو استفاده می کنند، تحقیقات مشابهی در ایران نیز در مورد میزان استفاده از اطلاعات بنیادی صورت گرفته که از جمله می توان به تحقیق توکلی (1383) اشاره داشت که به صورت پرسش نامه ای صورت و نتایج آن نشان می دهد که تحلیل گران مالی و مدیران سرمایه گذاری در بازار سهام تهران به میزان قابل توجهی بیشتر از تحلیل های دیگر از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می کنند. در میان اطلاعات بنیادی کدام نوع اطلاعات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند بحث دیگری ست اما این اطلاعات بنیادی بدون شک شایعات را نیز شامل می شود و نباید آنرا با استفاده از اطلاعات دقیق و تأیید شده بنیادی که البته بیشتر خاص بازارهای کارا می باشد اشتباه گرفت.