پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی و ورشکستگی مالی


Widget not in any sidebars

رفتار توده ای در بازار سهام در تمام بازارهای مالی دنیا از نظر رواشناسی شناخته شده ترین پدیده رفتاری است که حاصل آن رفتارهای ضد و نقیضی ست که از سرمایه گذاران در بازار سهام سر می زند. و این خود بر فراز و فرود قیمت سهام و دور شدن یا نزدیک ماندن به ارزش ذاتی سهم تأثیرگذار می باشد.
هنگامی که افراد در معرض رفتار توده ای قرار می گیرند دیگر زیاد پایبند به تحلیل ها و تجربیات فردی خود نمی باشند و گاهاً حتی حرفه ای ترین افراد سهامدار تحت تأثیر رفتار جمعی و توده ای که جهت بازار را تعیین می کند قرار می گیرند و بسان جمع رفتار کرده و خرید و فروش خود را بر مبنای رفتار دیگران (اکثریت) انجام می دهند.
متغیر «دهان به دهان شدن» هم به رفتار توده ای سهامداران مؤثر می باشد به اینصورت که افراد معمولاً به دوستان و همکاران اعتماد بیشتری دارند تا رسانه ها و به همین خاطر مبنای خرید و فروش خود را مشورت و هماهنگی با اطرافیان و آشنایان قرار می دهند تا اطلاعات بنیادی و تحلیل های فنی و نظرات کارشناسان امر. تحقیقات انجام شده در مورد رفتار توده ای در بازارهای نوپا مؤید صحت این ادعاست که بارزترین رفتار موجود در بازار سهام همین رفتار توده ای می باشد.
امروزه دیگر با توسعه شبکه های اینترنتی و مخابراتی بخصوص شبکه های اجتماعی افراد از طریق این شبکه ها مبادرت به خرید و فروش نکرده و از تصمیمات گروهی برای انجام معاملات با خبر می شوند که در بسیاری از اوقات رانت های اطلاعاتی بر اطلاعات درست و دقیق بنیادی فائق آمده و مبنای خرید و فروش قرار می گیرد.
عامل بسیاری از بحران های مالی در بازارهای سهام جهانی همین مدل رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق و بهاردار می باشد.
واکنش توده وار سرمایه گذاران در بازارهای مالی در برابر نوسانات قیمت شدت و ضعف دارد و از واکنش ملایم مثل مد تا واکنش با تشنج زیاد متفاوت است.
2-16- تورش های رفتاری:
انحرافات رایج رفتاری از رفتار معقول یک سرمایه گذار را تورش رفتاری می نامیم و بدیهی است این تورش ها یا انحراف از معیارها در بازار سهام به میزان بسیار بالایی مشاهده می شوند، در بازار سهام حجم اطلاعات مبادله شده که بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری سرمایه گذاز صورت می گیرد بالاست به همین خاطر طبیعی ست که گاهاً تصمیم گیری بر اساس قواعد سرانگشتی صورت گیرد که استفاده از این قواعد سرانگشتی دو نیمه متفاوت را می تواند در بر داشته باشد. اگر از این قواعد و روش های ابتکاری به جا و به طور مناسب استفاده شود نتیجه مثبت و در غیر اینصورت تورش های رفتاری حاصل می شوند که قبلاً به این تورش ها اشاره مختصری شد اما در اینجا به طور مفصل تر به این تورش ها خواهیم پرداخت.
2-16-1- فرا اعتمادی
غالب افراد در برداشت ها و پنداشت های خود دچار اعتماد بنفس کاذب می شوند و این اعتماد بنفس بیش از حد معمولاً باعث اختلال رفتاری و در نتیجه انحراف از رفتار معقول و به جا را سبب می شود در خرید و فروش سهام خطاهای ناشی از اعتماد به اطلاعات کسب کرده و در پی آن مبادرت به معاملات لحظه ای و درست پنداشته شده موجب انحراف از رفتار درست معاملاتی می شود به طوریکه معمولاً تنها نیمه پر لیوان از سوی این افراد دیده می شود و زیان شرکت و اتفاقات ناشی از احتمال شکست شرکت در کسب انتظارات خود نادیده گرفته می شود. افراد دچار فرا اعتمادی یا اعتماد بیش از حد به خود معمولاً معاملاتی با حجم بالا را انجام می دهند که در نتیجه آن احتمال شکست و زمین خوردن آنها در انجام معاملات هم بالا می رود.
2-16-2- آشناگرایی
بعضی رویدادها بر اساس تجربیات و معاملات گذشته فرد آشنا به نظر می یابند به این صورت که فرد گمان می کند نتیجه رویدادی که در پیش است همان نتیجه رویداد گذشته را در پی دارد بر همین اساس فرد با اتکا به نتایج گذشته این نوع معاملات اقدام به خرید و فروش سهام می کند این مدل از معاملات منجر به انحراف از رفتار درست معاملاتی می شود که به این تورش رفتاری آشناگرایی می گوییم. این خطای ذهنی رابطه مستقیم با پایداری قیمت ها در گذشته دارد. یعنی هر چه روند قیمت ها در معاملات آشنا به نظر آمده در ذهن فرد با ثبات تر بوده باشند اتکا به این ذهنیت بیشتر بوده و در نتیجه احتمال خطا هم بالاتر می رود.
2-16-3- سازگار گرایی
سازگارگرایی پدیده ای روانشناختی ست که می توان آنرا نوعی خود فریبی برای تسکین دردها و اشتباهات فردی به حساب آورد. به اینصورت که هنگامی که فرد متوجه می شود در کار خود دچار اشتباه شده و می توانسته است تصمیم بهتری بگیرد دچار آزردگی خاطره شده اما به جای جبران اشتباه خود به دلیل تراشی ذهنی برای توجیح خطای خود بر می آید. در معاملات بازار سهام به وفور این مدل از رفتار مشاهده می شود به اینصورت که سهامداران هنگامی که با عجله و از روی احساسات یا اطلاعات نادرست اقدام به انجام معامله ای شده اند که منجر به شکست و ضرر شده است به جای چاره اندیشی و دادن زحمت به خود برای گردآوری اطلاعات درست و تصمیم گیری بر مبنای آنها اقدام به خود توجیهی می کنند و در آینده دوباره همان خطا را مرتکب می شوند و به نوعی خود را با شرایط موجود هر چند به طور نادرست سازگار می کنند.
2-16-4- خود اسنادی
اساساً در بازار سهام گاهاً معاملات موفق به صورت شانسی هم اتفاق می افتد اما مشکل اینجاسن که بسیاری از افراد این معاملات موفق را به هوش و زکاوت خود ربط می دهند و در مقابل اگر در معامله ای ناموفق باشند و دچار زیان شدند آنرا به عوامل محیطی و بدبیاری ربط می دهند. این انحراف از رفتار معقول سرمایه گذاری را خود اسنادی می نامند که در پی آن فرد از درک درست اشتباهات خود بازمانده و دچار توهم ذهنی می شود که تکرار اشتباهات پی در پی فرد را به دنبال دارد که عاقبتی جز ورشکستگی مالی در سرمایه گذاری در بازار سهام خود را به دنبال ندارد.
2-16-5- اتکا و تبدیل
هنگام پیش بینی پدیده هایی که در آینده اتفاق می افتند معمولاً افراد از اطلاعات موجود و در دسترس استفاده کرده و با تبدیل این اطلاعات اقدام به انجام عمل خود برای رسیدن به هدف می کنند که در مورد تعیین ارزش سهام هم همین موضوع صدق می کند اما تجربات و تحقیقات نشان می دهد این تعدیل اطلاعات به درستی صورت نمی گیرد و این حالت را لنگر انداختن می نامند. یعنی به جای تدبیل اطلاعات ذهن افراد متمرکز بر آخرین اطلاعات موجود می ماند. در معاملات بازار سهام هم بدین شکل ست که هر چه قیمت سهام افزایش یابد ذهنیت افراد بر آخرین قیمت قبلی لنگر می اندازد و همان قیمت مبنای تصمیم گیری و خرید و فروش سهم می شود.
می توان گفت افراد به اطلاعات تازه منتشر شده توجه کمتری دارند و مبنای تصمیم گیری آنها برای خرید و فروش سهام اطلاعات قبلی ست که از سهم در ذهن آنها مانده است و این تعدیل نکردن اطلاعات و اقدام به انجام معامله نکردن بر اساس برآیند اطلاعات را نشان می دهد. و به شکل دیگر می توان گفت اطلاعات گذشته و شاید هم سوخته مبنای تصمیم گیری بسیاری از فعالان بازار سهام می باشد.
2-16-6- دیر پذیری
افراد معمولاً بر اساس اطلاعاتی که از قبل در ذهن آنها جای گرفته است اقدام به قضاوت و تصمیم گیری می کنند و اطلاعات جدید را کمتر مورد توجه قرار می دهند و اگر هم به این اطلاعات توجه نشان دهند خیلی دیرتر از آنست که کارایی لازم را برای آنها داشته باشد این مدل از واکنش را دیرپذیری می نامند که در بازار سهام هم شاهد این مدل از رفتار هستیم که سهامداران کمتر از اطلاعات منتشر شده شرکت ها در فاصله زمانی نزدیک استفاده می کنند بلکه از اطلاعات و برداشت های قبلی خود از سهام مورد نظر استفاده می کنند این مدل می تواند در مقابل مدل نماگری قرار گیرد که افراد به اطلاعات جدید واکنش بیش از حد نشان می دهند تا اطلاعات گذشته.