پایان نامه درمورد رفتار سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذار

دانلود پایان نامه
 • تحلیل تکنیکال همانگونه که ذکر شد بر اساس تحلیل روند قیمت ها در گذشته و پیش بینی این روند در آینده صورت می گیرد که چون احتمال خطای پیش بینی در این نوع از تحلیل بالاست به همین خاطر خطای پیروان این نوع تحلیل ها هم زیاد می باشد.
  تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوی قیمتی و پیش روند آتی قیمت هاست و ابراز تحلیل گر تکنیکال هم نمودارهایی ست که به زعم خود ارائه می دهد.
  و نمود خارجی برای افراد نا آشنا اما پیرو این نوع تحلیل نقاطی ست که تحت عنوان حمایت و مقاومت شناخته شده اند به طوری که هر سهمی معمولاً در یک دوره خاص از یک نقطه حمایتی برخوردارست که خریداران حقیقی و حقوقی از خرید سهم حمایت می کنند و نقطه دیگر نقطه ای ست که سهم در این دوره خاص رشد قیمتی خود را کرده و به مقاومت بر می خورد که نقطه سیگنال فروش می باشد که معمولاً سهامداران ناشی به صورت توده ای به فروش سهم روی می آورند. اصطلاح بازه زمانی هم فاصله زمانی ست که تغییرات قیمت در آن فاصله ثبت می شود. به علت تخصصی بودن از ادامه بحث در مورد تحلیل تکنیکال صرف نظر می کنیم تنها باید توجه داشت که یکی از عوامل رفتار توده ای همانگونه که ذکر شد پیروی افراد ناشی از تحلیل هایی است که تکنیکالیست ها ارائه می دهند که در بسیاری از اقوات جهت دار و منفعت گرایانه می باشد.
  2-17-3- تحلیل پورتفولیو
  اگر بخواهیم مختصری از این تحلیل را بیان کنیم. این تحلیل به بررسی سبد سهام بر اساس ریسک و بازده می پردازد و بر دو فرض اساسی استوارست: فرض اول اینست که بازار سرمایه را کار در نظر می گیرند. و فرض دوم اینکه اطلاعات مربوط به بازار و تمام سهام در دسترس همه می باشد.
  این نوع تحلیل بسیار خوش بینانه و خیالی به نظر می رسد برای همین کمتر مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد چرا که در عالم واقع کمتر بازاری را می توان با خصوصیات کارا بودن و در دسترس بودن همه اطلاعات مورد نیاز سهامدار پیدا کرد و در عمل و در نهایت خوش بینی بازارها اغلب نیمه کارا و دسترسی به اطلاعات شفاف نسبی ست نه مطلق.
  2-18- تئوری های مالی رفتاری
  تا قبل از مطرح شدن تئوری های مالی رفتاری این چنین تصور و فرض می شد که رفتار سرمایه گذاران منطقی و عاقلانه می باشد اما برای اولین بار کاهنمان و تیورسکی به طور جدی این پیش فرض را به چالش کشیدند و پدیده های روانشناختی را مطرح کردند که مانع از رفتار منطقی شخص سرمایه گذار می شوند بنابراین انحرافاتی در رفتار معقول و استاندارد افراد سرمایه گذار وجود دارد که غیر قابل چشم پوشی هستند. تئوری های مالی رفتاری تلفیقی از علم اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی و مباحث مالی و فیزیک می باشند. امروزه نه تنها دیگر بحث رفتار عقلانی سرمایه گذاران در بازار سهام مطرح نیست بلکه این بحث مطرح است که غلبه بر رفتارهایی که جزو ذات فرد شده اند و به قول معروف بلکه ذهن او شده اند امری دشوار و تا حدی محال به نظر می رسد.
  درک رفتار فرد سرمایه گذار در بازار سهام هم برای دیگر سرمایه گذاران در این بازار و هم برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار اهمیت ویژه دارد و به همین خاطر بحث مدیریت مالی رفتاری اهمیت خاصی پیدا کرده است به طوری که بسیاری از بازارهای نوظهور را می توان بازارهایی روانی در نظر گرفت تا بازارهایی بر مبنای تحلیل و منطق علمی.
  کاهنمان و تیورسکی سه حوزه اصلی را برای رویکرد مالی رفتاری بررسی و مطالعه کردند:
  نگرش های ریسک و حسابداری ذهنی و اطمینان بیش از حد.
  2-19- تضادهای بین اقتصاد سنتی و مالی رفتاری
  اقتصاد نئوکلاسیک و تئوری پر تفوی مدرن به صورتی افراطی و غیر واقعی رفتار سرمایه گذاران را منطقی و بدون تعصب می پندارد .تئوری پر تفوی مدرن هم چنانکه اشاره شد بازار را کارا در نظر می گیرد و اطلاعات را در دسترس اینکه بازار را کارا در نظر بگیریم یعنی اینکه تمام انتظارات سرمایه گذار در قیمت سهام بازتاب میابد و این دو از واقعیت می باشد.
  بر همین اساس تئوری های مالی رفتای همه این ادعاها در اقتصاد نئوکلاسیک و تئوری پر تفوی مدرن را به چالش می کشند و با در نظر گرفتن فاکتورهای روانشناختی و جامعه شناختی واقعیات موجود در رفتار سرمایه گذاردن را در بازار سهام بیان می دارند.
  به همین خاطر توجه به جنبه روانی بازار در میان پژوهشگران بازار سرمایه روز به روز در حال افزایش است.
  2-20- عوامل روانی تأثیر گذار بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار:
  فاکتورهای روانی متعددی بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام مؤثرند که جزو عوامل درونی به حساب میابند در کنار عوامل بیرونی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و …
  تحقیقات نشان می دهد بین ریسک گریزی افراد و ثروت و درآمد و تحصیلات فرد، رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش هر کدام از اینها ریسک پذیری افزایش پیدا می کند اما بین سن افراد و قدرت ریسک پذیری آنها رابطه عکس وجود دارد.
  از عوامل روانی مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام می توان به این موارد اشاره داشت:
  عوامل بیورتیمی
  قدرت تحلیل ذاتی
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.