پایان نامه درمورد رفتار سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذار


Widget not in any sidebars

2-16-7- ابهام گریزی
افراد معمولاً تمایلی به پذیرش ریسک از خود نشان نمی دهند و از هر گونه رفتار ابهام آمیز خودداری می کند که این مدل از رفتار را ابهام گریزی می نامند که به طور طبیعی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام هم به وضوح مشاهده می شود به طوریکه همیشه سهامداران هنگام خرید و فروش سهام دنبال تکیه گاه مطمئن اطلاعاتی هستند که بتوانند با اتکا به آنها مبادرت به خرید و فروش سهام کنند تا اینکه با اطلاعات مبهم این کار را انجام دهند معمولاً هر چه افراد در بازار سهام اطلاعات بالاتری داشته باشند کمتر بر روی معاملات شانسی شرط بندی می کنند و به اطلاعات خود تکیه می کنند بر عکس هر چه افراد مبتدی تر و دارای اطلاعات کمتری باشند بیشتر بر اساس شانس و گمان تصمیم به خرید و فروش سهام می گیرند.
2-16-8- کوتاه نگری
کوتاه نگری را در بازار سهام می توان به طور خلاصه سرمایه گذاری بر مبنای کوتاه مدت و سفته بازی نگری تعریف کرد به اینصورت که افراد هنگتام تصمیم به خرید یک سهم معمولاً سه دید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارند که در نگرش کوتاه نگری انتخاب افراد بر مبنای دید کوتاه مدت می باشد و هر خریدها در بازار سهام بیشتر بر این مبنا واقع شوند نوسانات شدیدتری را در بازار شاهد خواهیم بود چرا که هر لحظه و با هر تکانی ممکن است خریداران به فروشنده تبدیل شده و در نتیجه شاهد ریزش بازار باشیم.
2-16-9- رویدادگرایی
«من از اول هم می دانستم که این اتفاق می افتد» این جمله ای است که غالباً در ذهن افراد رویدادگرا نقش بسته که قاعدتاً آنرا هم به زبان می آورند و معمول بعد از هر اتفاقی فکر می کنند آنها این رویداد را پیش بینی کرده اند. این ذهنیت در بازار سهام باعث می شود افراد برای خود حاشیه امنی تعریف کنند و این چنین در نظر بگیرند که رویدادی که در مورد آینده نوسانی یک سهم پیش بینی می کنند کاملاً درست بوده و احتمال انحراف و خطا در دید آن ها بسیار اندک ست برای همین کمتر به مشورت و مطالعه دقیق وضعیت سهام و اطلاعات پیرامون آن می پردازند و پر واضح است که این ذهنیت تشان از واقع بینی نبوده و فرد را دو جایگاه ذهنی بسیار بالاتر از خود قرار می دهد.
2-16-10- زیان گریزی
بر اساس نظریه چشم انداز کاهنمان و تیورسکی گرایش افراد برای گریز از زیان بیشتر از گرایش آنها به کسب سود می باشد. ذهنیتی در فرد پدید می آید که هنگام معامله در بازار سهام یک انتظار سود در ذهن او نقش می بندد و کمتر از آن او را راضی نگه نمی دارد بر همین اساس ذهنیت زیان گریزی در او تقویت می شود چرا که فرد دیگر تحمل زمان بیشتر سرمایه گذاری را از دست داده و با کمترین نشان منفی شدن روند قیمتی سهم مبادرت به فروش می کند. در افراد زیان گریز همیشه دلهره از دست رفتن سود حاصل از افزایش قیمت سهم وجود دارد به همیت خاطر هر چه تعداد این گونه افراد با این مدل ذهنی سرمایه گذاری بیشتر باشد بازار بی ثبات تر و غیر قابل اعتماد تر می باشد.
2-16-11- رفتار گله ای یا توده ای
این قسم از رفتار شایع ترین نوع رفتار بخصوص بازارهای کم تر توسعه یافته و نوپا می باشند. به اینصورت که افراد معمولاً دهن بینی و جمع گرایی را بر تعمق و مطالعه دقیق اوضاع سهام ترجیح داده و بصورت احساسی تحت تأثیر افراد و گروه هایی که آنها را مرجع تقلید و معیار سنجش قرار داده اند رفتار معاملاتی از خود بروز می دهند. بازارهایی که شاهد رفتار گله ای ست شاهد نوسانات شدید می باشند چرا که احتمال هر گونه فراز و فرودی در آن می رود به خاطر اینکه افراد معمولاً همه با هم به یک جهت خرید یا فروش تمایل دارند.
در ذهنیت این افراد معامله گر متفاوت بودن از دیگران در هنگام خرید و فروش کاری دشوار می باشد. هر چند ممکن است هیچ گونه هماهنگی خاصی هم در بین افراد دارای رفتار توده ای یا گله ای نباشد اما بصورت یک فرهنگ معاملاتی در این گونه بازارها مرسوم شده و تغییر آن هم تنها به آموزش و تغییر نگرش و گاهی هم تغییر قوانین و مقررات معاملاتی بازار مربوط می شود. حباب های بازار سهام حاصل همین گونه از رفتار سهامداران می باشد زیرا این رفتار جمعی باعث دور شدن ارزش سهام از ارزش ذاتی آن ها می شود که در جهت مثبت یا منفی این اتفاق می افتد.
به هر حال یکی از بزرگترین آفت های بازار سهام بخصوص در بازار سهام ایران همین رفتار گله ای و توده ایست.
گونه های دیگری از رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه هم وجود دارد که ما به بیشتر این گونه از رفتارها پرداختیم رفتارهایی چون مدل پشیمان گریزی، تازه گرایی، شکل گرایی، باورگرایی، بهینه بینی، داشته بیش نگری و … هم در رفتار سرمایه گذاران قابل رویت و مطالعه می باشد.
2-17- روش های تحلیل در بازار سرمایه
2-17-1- روش بنیادین
این روش اطلاعات اقتصادی پیرامون شرکت و صنعت مورد نظر شرکتی که در آن گروه از صنعت فعالیت می کند را مورد بررسی قرار می دهد و تمامی اطلاعات اقتصادی از اصلاعات خبری منتشر شد، پیرامون اوضاع و احوال اقتصاد کشور و تولید و تکثیر شرکت گرفته تا اطلاعات منتشره حسابداری دوره ای و انتظارات شرکت را شامل می شود.
ارزشی هم که بر اساس برآورد ارزش اقتصادی سهم در نظر گرفته می شود ارزش بنیادین (ذاتی) نامیده شده و بیانگر تأثیرات عوامل بنیادی و مؤثر بر ارزش سهم می باشد.
در این روش معمول است که تا هنگامی که ارزش سهام پایین تر از ارزش ذاتی آنهاست نگهداری می شوند و هنگامی که قیمت سهام به ارزش ذاتی و بالاتر از آن رسید توسط سهامدار بنیادی به فروش می رسند. در حالت عمودی سهامداران بنیادی از اطلاعات منتشر شده توسط خود شرکت و جراید و رسانه های دیگر استفاده می کنند که این اطلاعات علاوه بر آمار تولید و دیگر ورودی ها و خروجی ها شرکت شامل اطلاعات حسابداری ست که چند نسبت از این اطلاعات بیشتر مورد استفاده سهامداران بنیادگرا واقع می شود از جمله EPS (سود هر سهم)و نسبت P/E که نسبت قیمت را به سود هر سهم نشان می دهد و زمان پرداخت سود شرکت ها و تعدیل های هر از چندگاهی هم مورد توجه سهامداران بنیادی می باشد.
اما سنت های دیگر حسابداری اعلام شده بیشتر مورد توجه سهامداران حرفه ای تر می باشد.
2-17-2- تحلیل تکنیکال
تحلیلی که به عنوان تحلیل فنی شناخته می شود در بازار سهام مورداستفاده افرادی ست که روند قیمت ها را بیشتر از هر عامل دیگری مورد توجه قرار می دهند. در بازار سهام یکی از عوامل توده ای رفتار کردن بسیاری از سرمایه گذاران تقلید از همین به اصطلاح تحلیل کردن فنی یا تکنیکالیت می باشد و چرا که افراد کمی به قواعد تکنیکال آشنا می باشند و افراد مقلد چون از محتوای تحلیل غالباً بی خبرند این افراد را خبره فرض کرد، و از گفته ها و ادعاهای آنان پیروی می کنند.