پایان نامه درمورد رفتار توده وار سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذاران

همانگونه که ذکر بازار کارار را سرمایه گذاران آگاه تشکیل میدهند و این سرمایه گذاران با استفاده هوشمندانه از اطلاعات کسب شده خرید و فروش سهام برگزیده شده را انجام می دهند این استفاده و بکارگیری درست و به موقع از اطلاعات را کارایی اطلاعاتی می نامند که رفتار مطلوب سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار را شکل می دهد.
Widget not in any sidebars

اطلاعاتی که هم به وسیله سرمایه گذار مورد استفاده قرار می گیرد طبق تحقیقات بدست آمده غالباً از نوع بنیادی می باشند. موضوع این تحقیق هم پیدا کردن همین رابطه بین استفاده از اطلاعات بنیادی در رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بصورت جزئی تر به تحلیل نقش اطلاعات بنیادی در رفتار سرمایه گذار می پردازد.
2-11- اخبار و شایعات
بجز اطلاعات بنیادی که محور این بررسی است و نیز اطلاعات فنی یا تکنیکی و پر تفوی که به آنها اشاره شد. اخبار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داخلی و جهانی و نیز شایعات غیر رسمی و گاهاً هدفمند تأثیر فراوانی بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام دارد که این تأثیرات بخصوص در بازارهای با کارایی ضعیف و ناکارا بیشتر نمود دارد. سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار همواره به اخبار از منابع مختلف خبری و نیز شایعات که بیشتر حول فعالیت های شرکت ها می باشد حساسیت ویژه ای دارند که رویدادهای سیاسی تأثیر گذار بر اوضاع کلان اقتصادی و فعالیت صنایع و شرکت ها در میان این خبرها اهمیت خاصی دارد که رابطه عکس با ثبات اقتصادی و سیاسی یک جامعه دارد یعنی هر چه ثبات اقتصادی و سیاسی یک جامعه بیشتر باشد اهمیت این اخبار و شایعات کمتر و بالعکس می باشد. با ذکر این نکات می توان تأثیرگذاری این نوع از اطلاعات را بر رفتار سرمایه گذار در کنار اطلاعات مورد بررسی این پژوهش به حساب آورد.
2-12- گزارش های سالانه شرکت ها و تأثیر آن ها بر رفتار سرمایه گذار
این گزارشات که عمده خروجی آنها در این پژوهش به عنوان اطلاعات بنیادی مورد بررسی ست در طول سال مالی به صورت گزارش های سه ماهه و شش ماهه و سالانه و نیز بصورت فوق العاده پس از بررسی و حسابرسی بر روی خروجی اطلاع رسانی شرکت ها و کدال به عنوان منبع اطلاع رسانی عمومی به آگاهی سهامداران رسانده می شود.
گزارش های سالانه معمولاً مورد توجه فعالان بازار سهام قرار می گیرد. و اطلاعات بنیادی عمده حاصل از حسابرسی ها در صفحه معاملات هر سهم در سایت مدیریت فناوری بورس تهران قرار می گیرد که معمولاً شامل EPS و نسبت P/E می باشد که در تحلیل های کلی مورد استفاده سهامداران قرار می گیرد. اطلاعاتی همچون سود تقسیمی و خبر افزایش سرمایه به طور خاص مورد توجه سهامداران واقع می شوند که در گزاراشات سالانه و دوره ای نیز به صورت تغییرات در دارایی ها و آورده های نقدی و غیر نقدی منعکس می شوند.
2-9- در کل می توان گفت گزارشات مالی دوره ای و سالانه اطلاعات بنیادی عمده را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهند و به همین خاطر مورد توجه سرمایه گذاران و در این پژوهش مورد استفاده پژوهشگر قرار گرفته است.
2-13- رویدادهای تجاری
رویدادهای تجاری برونزای تأثیر گذار بر فعالیت ها و خروجی های گزارشات سالانه شرکت ها می باشند و شامل تمامی ارتباط و تبادلات مربوط به تولید و فروش محصولات شرکت می باشند. اطلاع از این رویدادهای تجاری می تواند در صورت شفافیت این نوع از اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار نقش خود را ایفا کند و اطلاعات این دسته از رو رویدادها رد چارچوب اطلاعات بنیادی قرار می گیرند.
2-14- برآورد و پیش بینی بازار سهام
تمامی مطالب این فصل در چهارچوب یک هدف کد گذاری می شود و آنهم توان پیش بینی قیمت و روند سهام و در کل روند کل بازار سهام می باشد. بدین صورت که اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل شده بدین هدف مورد استفاده قرار می گیرند که بتوان روند قیمتی سهام و بازار را پیش بینی نمود و بر آن اساس مبادرت به سرمایه گذاری نمود در غیر اینصورت با رفتار سرمایه گذار شانسی و بدون هدف و یا بر اساس شایعات و مدل توده ولدی صورت گرفته است و در چهار چوب رفتار عقلائی و استاندارد نمی گنجد و هر چه غلظت این نوع رفتار بیشتر شود بازار به سوی ناکار بودن پیش می رود.
2-15- مدل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
در اقتصاد کلاسیک مبنا بر این گذاشته شده است که رفتار سرمایه گذاران معقول و منطقی و با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی و علمی ست اما در واقع چیزی غیر از این اتفاق می افتد و رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام به خصوص در بازارهای نوپا بیشتر بر مبنای احساسات صورت می گیرد تا منطق و عقلائی بودن.
در ابنجا رفتار سرمایه گذاران در دو دسته کلی تقسیم بندی شده است که در زیر شرح هر کدام از این مدل رفتارها می آید:
2-15-1- رفتارهای شهودی
بیشتر رفتارهای روزمره انسان ها رفتارهایی است که بر اساس تجربیات و مستندات و یافته های گذشته صورت می گیرند و در واقع رفتارهایی ست که بیشتر بر مبنای آزمون و خطا صورت می گیرند تا یک اساس منطقی و علمی. این گونه رفتارها را رفتارهای شهودی می نامیم که ممکن است حتی باعث بسیاری از کشفیات علمی هم بشوند چنانکه انیشتین مبنای بسیاری از رفتارهای خود را شهودی می داند اما در مورد سرمایه گذاری در بازار سهام که سر و کار فرد با سود و زیان می باشد قضیه کمی متفاوت است چرا که خطای فرد منجر به زیان او می شود که گاهی این خطا به سادگی قابل جبران نیست اما واقعیت نشان می دهد که مبنای رفتاری بسیاری از سرمایه گذاران در بازار سهام همین مدل رفتار شهودی می باشد.
این نوع رفتار که غالباً از هر فردی به فرد دیگر متفاوت ست معمولاً کاملاً ابتکاری بوده و خاص همان فرد می باشد چرا که هر فردی تجربیات ذهنی و در این مقوله خرید و فروش های خاص خود را داشته و مدل ابتکاری ذهنی معامله گری خود را نیز دارا می باشد. همزاد با پیچیده تر شدن بازارهای مالی رفتار سرمایه گذاران در این بازارها هم میل به خودسری و پیچیدگی پیدا می کند به همین خاطر رفتارهای شهودی بر مبنای ابتکار شخصی و ذهنی روز بروز در حال افزایش می باشند و نتیجه گیری از این رفتارها به توان و دانش و تجربه مفید فرد بستگی دارد.
2-15-2- رفتار توده وار سرمایه گذاران بازار سهام:
در جوامع انسانی به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته از نظر اتجتماعی رفتار توده وار به و خود مشاهده می شود و در این جوامع معمولاً جمله ای افراد جامعه را به همخوانی و همراهی با رفتار جمعی فرا می خواند که آن جمله اینست که بسیار شنیده ایم: که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.
از دلایل رفتار جمعی شبیه به هم در جوامع بسته تر می توان به مخابره اطلاعات یکسان برای عموم و نیز تأثیرات اجتماعی ست که در جهت دهی به قضاوت های دیگران نقش ایفا می کند: چرا که معمولاً در این جوامع قضاوت ها یکسان می باشند. بازار سهام که تشکیل شده از افراد مختلف با افکار متفاوت و سطح درک و تحصیلات متفاوت از هم می باشد بازتاب رفتار جمعی در جوامع محاظ بر این بازارها می باشد.