پایان نامه درباره کره جنوبی و مورفولوژی

ایران 74000 85000 1148
Widget not in any sidebars

اسراییل 110 100 909
ژاپن 0 0 0
اردن 0 0 0
کره جنوبی 4837 6637 1372
قرقیزستان 1100 1300 1182
جمهوری دومنیکن 14500 14400 993
لبنان 41 100 2439
مالدیو 100 75 750
مغولستان 1400 1350 964
نپال 29270 25410 868
پاکستان 163000 121000 742
فیلیپین 36000 28000 778
1-6-خصوصیات مورفولوژیکی ماش:
ماش زراعی گیاهی است یکساله، بوته‌ای یا نیمه رونده به ارتفاع 15-90 سانتی متر و یا بیشتر که دارای ریشه‌های مستقیم با گره‌های درشت و شاخه‌های زیاد می‌باشد. این شاخه‌ها مخصوصاً در قسمت بالایی دارای موهای زیاد، خاردار، خمیده و یا باز می‌باشند. شاخه‌ مرکزی بوته تقریباً ایستاده، ولی شاخه‌های جانبی نیمه ایستاده هستند. برگ ها مرکب و متشکل از سه برگچه‌ بزرگ به رنگ سبز روشن یا تیره بوده که تخم‌مرغی و یا لوزی تخم‌مرغی می‌باشند. برگ ها دارای دمبرگ طویل بوده به قسمی که دمبرگ برگ های پایینی 15-8 و گاهی 20 سانتی متر طول دارد. طول دمبرگ های برگچه‌های جانبی در حدود 6-3 میلی متر و طول دمبرگ برگچه‌ اصلی حدود 30 میلی متر می‌باشد. در زیر برگ ماش زائده های قندی وجود دارد که مورد توجه زنبورهای عسل قرار می گیرد. گوشوارک ها دوکی- تخم‌مرغی بوده و حدود 10 تا 15 سانتی متر طول دارند و درست از زیر برگ ها و شاخه‌ها خارج می‌شوند و گل ها کوچک و به رنگ زرد متمایل به سبز یا لیمویی بوده و به صورت خوشه‌های متراکم و جانبی بر روی دمگلی بلندتر قرار دارند. هر خوشه شامل 20-10 گل می‌باشد که در زمان شکفتن تنها 8-5 عدد از آنها باز می‌شوند. کاسه‌ گل از 5 کاسبرگ طویل تشکیل شده که کم و بیش به گلبرگ ها چسبیده اند. طول کاسبرگ 4-3 میلی متر بوده که در قسمت ابتدایی بهم چسبیده بوده و در قسمت بالا 5 دندانه را تشکیل می‌دهند (مجنون حسینی، 1375).
ریشه ها مستقیم و گره های درشت روی آنها قرار دارد.غلاف ها یا نیام ها باریک و استوان های به طول 5 تا 10 سانتی متر بوده و وقتی که نارس هستند به رنگ های سبز روشن وتیره دیده می شوند که پس از رسیدن به رنگ های سبز مایل به قهوه ای یا خاکستری یا زرد تیره در می آیند.
اگر در هنگام گرده افشانی آب و هوا بارانی باشد تشکیل دانه ها تحت تأثیر قرار گرفته و دانه کمتری تولید خواهد شد. نحوه‌ جوانه زنی ماش از نوع اپی‌جیل (بالای زمینی) است. غلاف ها باریک و استوانه‌ای به اندازه‌ 4 تا 10 در 5/0 سانتی متر می‌باشند که در بالا باریک و در پایین پهن می‌شود. رنگ غلاف ها در حالت نارس سبز روشن تا تیره و پس از رسیدن به رنگ قهوه‌ای، قهوه‌ای متمایل به سبز یا خاکستری و کرم در می‌آیند (مجنون حسینی، 1375).
معمولاً روی غلاف ها موهای ستوز برگشته و یا نیمه باز به رنگ قهوه‌ای و به طول 1 میلی متر دیده می‌شوند. دانه‌ها به رنگ زرد متمایل به سبز تا زیتونی، سبز تیره و حتی سیاه، استوانه‌ای و اندازه‌ی آنها حدوداً سه تا چهار میلی متر می‌باشد (Townsend, C.C. 1974.)
سطح خارجی بذرها به صورت کدر و براق دیده می‌شود (خیال پرست، 1370). بذور رسیده‌ی ماش در حدود 4 ماه پس از کاشت برداشت می‌شوند و وزن هزار دانه‌ی آن بین 30 تا 40 گرم می‌باشد. بذور رسیده ماش حدود 4 ماه پس از کاشت آماده برداشت می شوند(احمدی، 1387 ).
1-7-سازگاری ماش
ماش سبز در انواع خاک ها رشد می کند ولی بهترین آنها خاک های لومی عمیق با زهکشی خوب می باشند و خاک های سنگین جهت کشت این گیاه مناسب نیستند. ماش سبز به خشکی به طور نسبی متحمل است. در ارقام مختلف این گیاه دو نوع الگوی رشد ریشه دیده می شود:
الف- ریشه اصلی کم عمق با انشعابات زیاد و معتدل رست (مزوفیت) که در خاک های آبرفتی با تامین آب کافی رشد می کند.