پایان نامه درباره پایان نامه و مراحل اجرا


Widget not in any sidebars

دکتر عبد الصمد کلیدری ، استاد یار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
استاد داور
دکتر یعقوب زراعت کیش ، استاد یار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه:
دکتر صدیقه امیری
روح پر فتوح پدرم، اول اســتادم، که همواره چتر محبتـش بر ســرم بود بزرگواری که الفبای زندگی را از او آموختم.وسپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجده ی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند ودامان گهربارش لحظه های مهربانی را به من آموخت.
تقدیم به همسرم:که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است همدلی که مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می رساند ؛همو که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی مان تلالویی خدایی داده است ؛ این پایان نامه تقدیم همسرم مهربانم می گردد.نمود.
به گلهای دلبندم رامتین و رامسینکه امید بخش جانم هستندکه آسایش آنها آرامش من است و کودکی گمشده ام را در چهره معصومشان پیدا کردم
تقدیم به
سپاس خدایی که توفیق علم آموزی وقدرت تفکر وتعقل در عالم هستی را به ما عطاء کرد تا به فضل و عنایتش دل بندیم وموفق به تنظیم وتدوین این پایان نامه شویم . وظیفه خود می دانم از همه سروران وآزاد اندیشانی که اینجانب را در طول مدت این تحقیق با مساعدتهای لسانی ، عملی وعلمی خویش یاری نمودند تقدیر وتشکر بنمایم از راهنماییهاوتجارب ارزنده وزحمات بی شایبه استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر محمد مهدی رحیمی که در تمام مدت تحصیل ونگارش پایان نامه با نظرات علمی خود زمینه ساز تحقیق را فراهم نمودند و مشاوره های ارزنده وپر بار استاد محترم مشاور مهندس محمدکاظم شفازاده که در تدوین وفراهم نمودن مراحل اجرای این تحقیق یار ومدد کار اینجانب بوده ،همه افراد خانواده ام (همسر وفرزندانم ) ، همکاران وکلیه کسانیکه در طول اجرا ونگارش این پژوهش مرا یاری نمودن صمیمانه تشکر وقدر دانی می نمایم.
سپاسگزاری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکید 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات 4
1-1- اهمیت و خواص حبوبات 5
1-1-1-محتویات دانه ماش شامل 7
1-2- تاریخچه و پیدایش ماش 7
1-3-فیزیولوژی ماش 8
1-4 -منشا و پراکندگی جغرافیایی ماش 9
1 -5- سطح زیرکشت و میزان تولید ماش درجهان 10