پایان نامه بازاریابی اینترنتی:چرخه مدیریت عملکرد زنجیره تأمین

  چرخه مدیریت عملکرد زنجیره تأمین

تعدادی اصول و قواعد کلی در مدیریت عملکرد زنجیره تأمین وجود دارد که می تواند سازمان ها را در اجتناب از چالش های موجود در دیدگاه های سنتی یاری نماید.فی الواقع،تشخیص اینکه موضوع عملکرد زنجیره تأمین تنها یک فرایند اندازه گیری نیست،مهم است.باید به خاطر داشت وجود استانداردهای متوازن میان کارکردی،لازم است ولی قطعاً کافی نیست.در هر صورت مدیریت عملکرد زنجیره تأمین چرخه ای است مشتمل بر :
شناسایی و تشخیص مشکلات و درک دلایل ریشه ای،واکنش نسبت به مشکلات با اقدامات اصلاحی،و بررسی و تأیید مستمر اعتبار داده ها،اطلاعات،فرآیندها و اقداماتی که موضوع بحث است
چرخه با داشتن یک سیستم و فرآیند مناسب که عملکردهای غیرعادی چه خوب و چه بد را شناسایی می کند آغاز میشود.قابلیت تعیین استانداردها،شاخص های کلیدی عملکرد،و وضعیت خطاها(ایرادات)،همچنین به هنگام نمودن برخی تعاریف هنگامی که محیط تجاری تغییر می کند،مشخصه ای مطلوب از هر سیستم مدیریت عملکرد زنجیره تأمین است.با تعریف و مشخص نمودن ایرادات و انحرافات عملکردی،کاربران می توانند دلایل ریشه ای بالقوه همراه گزینه های قابل اجرا،و اثرات چنین اقدامی را درک نموده و با اقدامات اصلاحی، واکنش سریعی را در مقابل انحرافات عملکردی مهیا سازند.از طرفی با تعیین چگونگی واکنش ها،سازمان ها می توانند از طریق اجرای بموقع و بی عیب آنها،به بهبود عملکرد دست یابند.پس از اجرا لازم است این اقدامات مستند سازی شده و سیستم با داده ها و اطلاعات مربوط به وقوع و تحلیل انحرافات عملکردی،به هنگام گردد.اقدامات واکنشی می تواند در برخی موقعیت ها،موجب تعاریف جدیدی  از ایرادات و انحرافات،معرفی قوانین و فرآیندهای جدید تجاری شود.از این رو فرآیند مستمر ارزیابی و بهنگام سازی در چرخه ضروری می نماید. در کنترل  فرآیند آماری بیشترین اقدام چالش بر انگیز را می توان شناسایی و دلایل ریشه ای وضعیت های خارج از کنترل عنوان نمود،همان چیزی که در مدیریت عملکرد زنجیره تأمین نیز مشهود است.هنگامی که انحرافات مشخص شده باشد مدیریت بر حسب لزوم می تواند مجموعه دلایل ریشه ای این انحرافات را شناسایی نماید،درست شبیه کاری که یک پزشک انجام می دهد.ابتدا باید به تشخیص بیماری  پرداخت،کاری که خیلی مهم و حساس می باشد،اما زمانی که تشخیص درست داده شد،معالجه می تواند از طریق اقدامات تجویزی آسان باشد. ضروری است سیستم مدیریت عملکرد زنجیره تأمین پشتیبانی بجا و مناسبی را برای اقدامات ادراکی و تشخیصی داشته باشد.این خواسته ،این امکان را به مدیریت می دهد تا به سرعت اطلاعات مناسب را بازیابی و با تفکیک اطلاعات،شرایط را بر حسب موقعیت زمانی یا مکانی تشریح نماید.در مدیریت عملکرد زنجیره تأمین، اطلاعات بیشتر برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری کارشناسان،متمرکز شده و متناسب با موقعیت آنها در سراسر سازمان منتشر می گردد و به طوری که آنها بتوانند مسائل را درک نموده،گزینه های موجود را ارزیابی کرده و اقدام مقتضی را انجام دهند.
در مدیریت موفق عملکرد زنجیره تأمین لازم است افراد برحسب نیازمندیها و دیدگاه های مدیریت،آموزش دیده و محیطی مناسب در راستای ایجاد تشریک مساعی بیشتر میان افراد و همچنین افزایش حس مسئولیت پذیری در آنها مهیا شود.برخی جنبه های مهم در دستیابی به بهبود پایدار و مستمر در زنجیره تأمین وجود دارد که لازم است به آنها توجه شود،از آن جمله:

  • بررسی وضعیت و عملکرد یک سازمان پیشرو در مقایسه با خود،به طوری که این تطبیق سازمانی،بتواند فرهنگی را ایجاد و ترویج نماید که مسائل زنجیره تأمین با رویکردی پیشگیرانه مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
  • جنبه های دیگر شامل پشتیبانی مدیریت عملکرد زنجیره تأمین از پیاده سازی سریع و پایدار یک سیستم قدرتمند و قابل توسعه است(محمدی،1388،صص72-73).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *