پایان نامه ارشد روانشناسی : افزایش بهره وری-خرید پایان نامه

از بهره وری به این شرح ارائه داد: «بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام، بسته به این که بازده در ارتباط با سرمایه، سرمایه گذاری یا مواد خام و … مورد بررسی قرار گیرد، نام برد» (طاهری، 1387).

تعاریف و مفاهیم اساسی بهره‌وری و شرح تاریخی برخی تعاریف مهم
قرن هیجدهم: کوئیزنی، 1766، ظهور واژه بهره وری برای نخستین بار در کتاب ها
قرن نوزدهم: لیتر، 1883، توان تولید کردن
قرن بیستم: ارلی، 1900، ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این مقدار بازده
سازمان همکاری اقتصادی – اروپایی: 1950، خارج قسمت بازده (میزان تولید یا خروجی) به یکی از عوامل تولید
دیویس: اروپایی ، 1955، تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ایجاد می شود
فابریکنت: 1962، همیشه نسبت بین بازده و نهاده
کندریک و کریمر: 1965، ارائه تعاریف فونکسنیل، موضعی و وظیفه ای برای بهره وری عامل منحصر یا منفرد و بهره وری جمعی و کلی عوامل
سیگل: 1976، مجموعه نسبت های بازده به نهاده
سومانث: 1979، بهره وری کلی عوامل- نسبت بازده ملموس به نهاده های ملموس

شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها
برای سنجش و ارزیابی عملکرد هر سازمانی (اعم از سازندگان کالا ها یا ارائه دهندگان خدمات)، معیار ها و شاخص های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از شاخص هایی که بیش از سایر معیار های ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از:
اثربخشی
کارایی
نوآوری
انعطاف پذیری
کیفیت زندگی کاری
اثربخشی :
با پاسخ به سوالاتی از این قبیل معلوم می شود که: آیا برای رسیدن به هدف های سازمان فعالیت های درستی را انجام می دهیم؟ آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم، و درصدد رفع آن ها برآمده ایم؛ درجه دسترسی به هدف های از پیش تعیین شده در هر سازمان، میزان اثربخشی را در هر سازمان نشان می دهد.
کارایی :

به اجرای درست کار ها در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است.

نوآوری :
به میزان تطابق محصولات تولیدی و فرایند های تولیدی یک سازمان در قبال تغییرات تقاضا و نیاز های جدید مشتریان، تغییرات تکنولوژی و ساخت محصولات جدیدی گفته می شود. نوآوری به منظور برآورد نیاز های جدیدی مشتریان یا ایجاد تقاضای جدید و کسب سهم بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام می پذیرد.
قابلیت انعطاف :
به میزان توان سیستم تولیدی هر سازمان در عکس العمل و تطابق با تغییرات مورد لزوم در نوع، ترکیب و مقدار محصول گفته می شود.
کیفیت زندگی کاری :
به این موضوع مربوط می شود که سازمان تا چه میزان به برقراری ایمنی در محیط کار، امنیت شغلی در سازمان، پرورش استعداد کارکنان خود و بالا بردن مهارت های آنان از طریق گوناگون و به عبارتی دیگر ایجاد رضایت شغلی آنان از محیط کار قادر می باشد.
سودآوری:
تابعی از درآمد ها و هزینه ها می باشد. درآمد ها به قیمت فروش و مقدار فروش محصول بستگی دارد. در حالی که هزینه ها تابعی از ارزش نهاد هها و منابع به کار رفته در تولید محصول می باشند. دو شاخص مهم و اساسی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات درست به آنها توجه می کنند عبارتند از: بهره وری و کیفیت.

بهره‌وری :
یعنی این که سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتی از منابع تولیدی استفاده می کند.
کیفیت :
به درجه تطابق محصول تولید شده با نیاز های مشتریان و طرح محصول گفته می شود. تصمیماتی که مدیران در استفاده از نهاده ها و در ارتباط با فرایند تولید می گیرند بر میزان بهره وری، درجه کیفیت و در نهایت مقدار سود سازمان تاثیر می گذارد.
نمودار 2-6 ارتباط میان بهره وری، کیفیت و سودآوری را نشان می دهد.
محصول عملیات نهاده‌ها

درآمدها هزینه‌ها
سودآوری = هزینه‌ها – درآمد

نمودار 2-4: مدیریت عملیات و سودآوری (طاهری، 1387).

بهره وری در کارخانه ها
در اصطلاح اقتصادی، بهره وری به عنوان نسبت ستاده به داده تعریف شده است. بهره وری ازا ین واقعیت سر چشمه می گیرد که هر بنگاهی ارزش هایی را از طریق فعالیت های خود ایجاد می نماید. هر یک از فعالیت های تولیدی، فرایندی از افزایش ارزش داده‌هاست. این ارزش خود را با اظهار رضایت مشتریان در بازار نشان می دهد. هیچ شرکتی نمی تواند به طور مستقل و جدا از شرایط بازار، ارزشی را افزایش دهد. در جریان ایجاد و افزایش ارزش، تکنولوژی و مدیریت دو عامل اساسی به شمار می روند. با توجه به نوع داده ها، بهره وری به سه دسته اساسی، بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری مواد طبقه بندی می شود. در تمامی موارد، بهره وری به میزان زیادی به تکنولوژی و شیوه مدیریت متکی است.

نمودار 2-5: مفهوم بهره وری در واحد های تولیدی (طاهری، 1387).
وظیفه اصلی فعالیت های تولیدی، افزون ارزش داده هاست. با انجام این وظایف شرکت ها محصول خود را تولید و آن را به مصرف کنندگان ارائه می کنند. بهره وری بازتاب اثرات و نتایج فعالیت های تولیدی است. بهره وری آئینه چگونگی داد و ستد است. بنابراین بهره وری به عنوان عاملی در برنامه های تولیدی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که ما بهره وری را تجزیه و تحلیل کرده و مبنای کار را بر اساس بهره وری یکپارچه و بهبود کیفیت قرار داده ایم. منابع انسانی در ارتقاء بهره وری نقش مهمی دارند. منابع انسانی هر سازمان است که جو کار و فرهنگ همکاری را که مبنایی برای انجام وظایف است، ایجاد می نماید. هدف اساسی بهبود بهره وری ایجاد ارزش افزوده جدیدی است که باعث بالا رفتن قدرت رقابت پذیری سازمان، افزایش سودآوری و بالا رفتن کیفیت زندگی کاری کارکنان می شود. ساختار سازمان باید طوری باشد که همواره تلاش های اداری، داوطلبانه و همکاری کارکنان را برای بهبود بهره وری به دنبال داشته باشد (طاهری، 1387).
پرکوپنکو(1989) دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان را به صورت یک نمودار ارائه داده است:

نمودار 2-6: عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان (پرکوپنکو،1989)

الف) عوامل خارجی یا غیر قابل کنترل یا عوامل برون سازمانی
به عواملی اطلاق می شود که از خارج بر سازمان اثر می گذارند و تحت اختیار افراد و مدیران درون سازمان نیستند، یعنی مدیریت تشکیلات قادر نیست در کوتاه مدت آنها را تحت کنترل درآورده و یا بر آنها تاثیر گذارد. لاجرم سازمان باید خود را با تغییرات آنها منطبق سازد. مانند قوانین و مقررات ملی، سیاست های بین المللی، آیین نامه ها و قوانین مالیاتی، عوامل و روابط اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و … که با توجه به ارتباط نداشتن آنها با موضوع بحث نمی کنیم.

ب) عوامل داخلی یا قابل کنترل یا عوامل درون سازمانی
این عوامل تحت حیطه و اختیارات افراد و مدیران داخل سازمان است که با تعمق و مدیریت صحیح می توانند با بهره وری بالا به کار گرفته شوند. این عوامل را می‌توان به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرد:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عوامل سخت افزاری
مانند ماشین آلات و تجهیزات، تکنولوژی، مواد اولیه- انرژی، ابزار- منابع مالی (سرمایه)، زمین
عوامل نرم افزاری
اطلاعات، دستورالعمل ها، نقشه ها و فرمول ها
عوامل انسان افزاری و یا مغز افزاری
این عوامل به دو شاخه اصلی تقسیم می شود:
الف) عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی مانند:
توان فنی و تخصصی نیروی کار و قدرت انجام کار، از قبیل علم، تجربه، تحصیلات، شخصیت، استعداد و …
توان انگیزه و تمایل به انجام کار، از قبیل نیاز های مادی و فیزیکی، نیاز های روحی روانی، محیط کار، برخورد های مدیریت در قبال ایجاد انگیزش و …

ب) عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری مدیریت مانند:
– فلسفه و سبک مدیریت
– سازماندهی، برنامه ریزی، هماهنگی، کنترل و …
– سیستم های اطلاعاتی مدیریت
عوامل سخت افزاری
گروه سخت افزاری شامل 4 بخش می شود:
تولید
کارخانه و تجهیزات
تکنولوژی
مواد و انرژی
الف) محصول (تولید)
منظور از بهره وری محصول را این گونه تعریف می کنند که محصول عرضه شده تا چه اندازه نیاز ها را تامین می کند و با طراحی بهتر و مشخصات بهتر محصول است که می توان ارزش مصرف را بالا برد (مبلغی که مصرف کننده برای محصولی با کیفیت مشخص پرداخت می کند) برای افزایش بهره وری باید تلاش کرد که محصول را در مکان درست، زمان درست و قیمت مناسب عرضه نمود که رعایت اصول باعث صرفه جویی در مقیاس خواهد شد.
ب) کارخانه و تجهیزات
با رعایت نکاتی می تواند نقش مهمی را در افزایش بهره وری داشته باشد؛
تعمیرات خوب و به موقع
بهره برداری از کارخانه و تجهیزات آن در شرایط مطلوب
افزایش ظرفیت کارخانه با حذف کمبود ها و اقدامات اصلاحی
کاهش زمان مرده و استفاده بهینه از ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات

ج) تکنولوژی
یکی از مهم ترین ابزار های دستیابی به افزایش بهره وری، نوآوری تکنولوژی است. تکنولوژی غالباً طراحی فرایند تولید، تحقیق و توسعه، آموزش، جنگ با کهنگی و فرسودگی است.
د) مواد و انرژی
با کمی دقت و صرفه جویی در مصرف مواد به نتایجی باور نکردنی در بهره وری دست می یابیم، که این مواد شامل مواد خام مستقیم و غیر مستقیم است. در این رابطه باید انتخاب مواد اولیه به طور مناسب صورت بگیرد. فرایند تولید کنترل شود (طاهری، 1387).
استفاده از ضایعات، بازده‌ها، پس مانده ها نیز کنترل گردد. بالا بردن کیفیت مواد اولیه با بهره گرفتن از فرایند های آماده سازی، بهبود بخشیدن مدیریت انبار و جلوگیری از نگهداری مازاد در انبار و افزایش منابع عرضه باید در نظر گرفته شود و کنترل گردد (طاهری، 1387).

دیدگاه‌های مختلف درباره بهره‌وری
معمولاً سه دیدگاه به شرح زیر درباره بهره وری مطرح می شوند:
الف) تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی
بهره وری از دیدگاه سیستمی طبیعت پیچیده تری داشته و در کل سیستم مطرح می گردد. بهره وری عبارت است از نسبت بین مجموعه خروجی های یک سیستم به ورودی های آن.
= بهره‌وری
این تعریف در سیستم های مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد. صورت کسر که خروجی های سیستم هستند می تواند به شکل فیزیکی (حجم محصول، تعداد افراد فارغ التحصیل و) و
مخرج کسر (مقدار مواد اولیه یا ساعت کار نیروی انسانی و ماشین آلات و …) تعریف گردد و یا این که به شکل معیار های ارزش مالی یا واحد پول رایج در هر کشور اندازه گیری می شوند.

نمودار 2-7: بهره وری از دیدگاه سیستمی (طاهری، 1387)
هیمنطور که در نمودار 2-9 دیده می شود از دیدگاه سیستمی، بهره وری در یک محیط با ویژگی‌های مختلف و متغییر قرار دارد و عوامل تولید مختلف مانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، مدیریت، تکنولوژی و .. به کار گرفته به عنوان ورودی ها به فرایند تولید وارد می گردند و به صورت خروجی هایی مانند کالا های ساخته شده و خدمات از این فرایند بیرون می آیند. قیمت محصول و در دسترس بودن عوامل تولید، تابع شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی و … می‌باشد. مسلماً اگر این سیستم توانایی تغییر و اصلاح کیفی و کمی ورودی ها و خروجی ها را داشته باشد می تواند بهره وریش را افزایش دهد. زمانی که سیستم دارای بازخور مجهز باشد سازمان می تواند از پویایی و تکامل برخوردار شود.
ب) بهره وری از دیدگاه ژاپنی
بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی، استراتژی بهبود
بهره وری در کنار کنترل کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع مطرح می گردد. به عقیده پروفسور ساساکی استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستم ها، بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات بهره وری نمی تواند افزایش یابد. توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای کیفیت می توان بالا برد. لذا کاهش ضایعات در فرمول بهره وری وارد می گردد.

بازده (محصول تولید شده)
نیروی کار (ساعات کار انجام شده)
شاخص بهره وری
ژاپنی ها یک عامل ضایعات را در صورت کسر وارد کرده اند تا تاثیر کیفیت بر بهره وری را مورد نظر داشته باشند که در آن:

حجم کل تولید
ضایعات

کالا های سالم
لذا هر چقدر ضایعات کمتر شود صورت کسر افزایش یافته و بهره وری نیز بالا می رود. پروفسور ساساکی فرمول دیگری را نیز معرفی می کند که به کارگر به عنوان تنها عامل کار توجه نشده و عامل مدیریت را نیز وارد ساخته است:
قیمت ارزش کالا و خدمات فروخته شده بازار = S
کارگر
مدیریت
لذا از دیدگاه ژاپنی ها برای افزایش بهره وری باید به کیفیت نیروی کار، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید که تشکیل دهنده قیمت تمام شده هستند توجه گردد که این رویکرد ها به رویکرد تاریخی کایزن (بهبود مستمر) و کنترل جامع می انجامد.

ج) رویکرد اقتصادی بهره‌وری
از نظر اقتصادی مقدار محصول یا خروجی، تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض می گردد. یعنی اگر فرض کنیم که:
مقدار تولید
سرمایه
نیروی کار
باشد آن گاه، مقدار تولید تابعی است از مقدار سرمایه و نیروی کار:

لذا افزایش مهارت نیروی کار و یا تغییرات تکنولوژی و یا افزایش مهارت به همراه بهبود تکنولوژی می تواند موجب افزایش مقدار تولید و حرکت تابع تولید به سمت بالاتر و از آنجا موجب افزایش بهره وری شود. به طور کلی امروزه بهره وری نگرشی اقتصادی، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که در آن انسان فعالیت های خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کمتر به دست آورد. گرچه بهره وری را به صورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده اند ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت(طاهری،1387).

پیشینه تحقیق
پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور
در پژوهشی که توسط آقای (جیمز دلرجو) در سال (2007) تحت عنوان مطالعه و بررسی پنج استراتژی جهت هوشمندانه کار کردن به جای سخت کوشی کارکنان در سازمان ها انجام گرفته است به بررسی استراتژی هایی برای هوشمندانه کردن کار ها در سازمان پرداخته شده است.
این روز ها اکثریت صاحبان تجارت و مدیران برای دستیابی به اهدافشان ساعت های طولانی مشغول کار هستند. اگر شما مجبورید برای تکمیل کارتان ساعت ها بیشتر از یک روز عادی کار کنید، این امر نشان می دهد شما کار را به گونه ای اشتباه انجام می دهید. در اینجا پنج استراتژی برای کمک به شما در هوشمندانه کار کردن به جای سخت کوشی بیان می شود:
استراتژی اول: تمرکز
استراتژی دوم: تسلط
استراتژی سوم: نماینده (وکیل)
استراتژی چهارم: مدیریت زمان
استراتژی پنجم: تفاوت قائل بودن بین فعالیت ها.
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بر روی 31 سازمان دولتی مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج آن در بهره وری سازمانی چشمگیر می باشد، مهمترین نتایج این پژوهش: بر اساس پژوهش انجام گرفته، 805 از نتایج کار افراد از 20% تلاش هایشان به دست می آید دلیل این که این مطلب در مورد افراد زیادی صدق می کند این است که کارکنان سازمان نمی دانند که کدام تلاش ها آنها بهترین نتایج را به بار می آورد، اگر میزان بازده کاری را خوب نگه دارید و از این پنج استراتژی استفاده کنید، سود افراد در هر لحظه افزایش خواهد یافت.
آقای بلانچارد کارلوس در سال (1998) تحقیقی پیرامون توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی انجام داده است که مقدمه آن بدین شرح است:
سازمان های امروز در محیط رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را بر عهده کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *