پایان نامه ارشد درباره مواد معدنی و سیستم عصبی


Widget not in any sidebars

افزایش انرژی جیره توسط کربوهیدرات‌ها در دوره قبل زایش منجر به تاثیر مثبت بر توان گاو در دوره انتقالی می‌شود. اما تلاش جهت افزایش حمایت انرژی با خوراندن منابع چربی در جیره، یاکاهش خروج چربی درشیر در اوایل شیرواری منجر به کاهش آزاد شدن NEFA از بافت چربی نخواهد شد.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرجیره هایی با DCAD متفاوت بررخداد هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی و بالانس منفی انرژی بود.با انجام این تحقیق مشخص خواهد شد که آیا DCAD منفی قبل زایش در رخداد هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی نقشی دارد؟آیا DCAD بر بالانس منفی انرژی تاثیر دارد؟آیا DCAD منفی قبل از زایش باعث کاهش بروز هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی می شود؟ وآیا DCAD مثبت باعث کاهش بروز بالانس منفی انرژی میشود؟
فصل دوم:
کلیات
2-1 هموستاز کلسیم
کلسیم یکی از مواد معدنی مهم بدن به شمار می رود که در حدود 98 درصد آن در استخوان‌ها و دندان‌ها قرار دارد. باقیمانده کلسیم در بدن جهت فعالیت عضلات، لخته شدن خون، انتقال پیام‌های عصبی و عملکرد آنزیم‌ها ضروری است. همچنین کلسیم جهت تولید شیر و سرعت رشد نیز ضروری است.
کلسیم از روده‌ها توسط انتقال فعال جذب می‌شود (16). این انتقال مخصوص کلسیم بوده و توسط پروتئین‌های متصل شونده به کلسیم تسهیل می‌شود. ویتامین D می‌تواند جذب کلسیم رااز طریق افزایش تولید پروتئین‌های متصل شونده به کلسیم در سلولهای روده ای، افزایش دهد. این پروتئین‌ها کلسیم را از بین سلولهای روده ای منتقل می‌کنند. گاوها قادرندکه جذب کلسیم را از روده‌ها بر حسب احتیاجاتشان تغییر دهند، بعنوان مثال زمانی که گاو کلسیم بیشتری را نسبت به احتیاجاتش دریافت کند، جذب کلسیم کاهش می‌یابد (26،40).
هموستاز کلسیم از طرق زیر انجام می‌شود:
کاهش کلسیم خون، منجر به آزاد سازی هورمون پاراتیروئید (PTH) از غده پاراتیروئید میشود. PTH در درجه اول بر کلیه تاثیر گذاشته و منجر به افزایش بازجذب کلیوی کلسیم می‌شود. ترشح PTH همچنین منجر به آزاد سازی کلسیم از استخوان می‌شود و از طرفی تولید کلیوی 1و25- دی هیدروکسی ویتامین D را تحریک می‌کند(4،9).
1 و 25- دی هیدروکسی ویتامین D سلولهای روده را در جهت تولیدپروتئین‌های متصل شونده، به کلسیم تحریک کرده و درنتیجه منجر به افزایش جذب کلسیم از روده خواهد شد، از طرفی 1 و 25- هیدروکسی ویتامین D آزاد سازی کلسیم از استخوان را نیز تحریک می‌کند(4،9).
بالا رفتن کلسیم خون از مقادیر طبیعی، ترشح کلسی تونین را از سلولهای C غده تیروئید تحریک می‌کند این هورمون دفع کلیوی کلسیم را افزایش داده و آزاد شدن کلسیم از استخوان را کاهش می‌دهد.

تصویر 1-1 : هموستاز کلسیم در بدن
2-2 فلجی زایمان یا تب شیر
کلسیم یکی از مواد معدنی مهم بدن به شمار می رود که در حدود 98 درصد آن در استخوان‌ها و دندان‌ها قرار دارد. باقیمانده کلسیم در بدن جهت فعالیت عضلات، لخته شدن خون، انتقال پیام‌های عصبی و عملکرد آنزیم‌ها ضروری است. همچنین کلسیم جهت تولید شیر و سرعت رشد نیز ضروری است. کمبود کلسیم می تواند منجر به استئودیستروفی(اختلال در تنظیم کلسیم و فسفر)، ریکتز در حیوانات جوان و استئومالاسی در حیوانات بالغ(بدلیل اختلال در معدنی شدن استخوان ها رخ می دهد،این بیماری ها بدلیل کمبود ویتامین D که جهت جذب کلسیم از روده ها نیاز است رخ می دهند ولی کمبود کلسیم جیره نیز می تواند منجر به این بیماری ها شود) و بیماری تب شیر شود.از میان این بیماری ها ،تب شیر در گاو شیری یک بیماری متابولیک مهم در دوره بعد از زایش است که می تواند آینده تولیدی حیوان را تحت تاثیر قرار دهد.
Hutyra اشاره کرده است که تب شیر برای اولین بار در مقاله ای در آلمان توسط Eberhardt و در سال 1793 گزارش شده است(90).در سال 1879، Tellor اشاره کرد که برای درمان افزایش تحریک پذیری در گاوهای مبتلا به تب شیر، ریختن آب سرد بر روی سر حیوان و استفاده از کلرال هیدرات مناسب است(91).در سال 1884، Williams علت ایجاد کننده تب شیر را پرخونی مغز در حول و حوش زایمان اعلام کرد و اعلام کرد که ایجاد خونریزی در حیوان برای کاهش خونرسانی به مغز مفید است(92).از آن زمان به بعد مقالات زیادی چاپ شد و فرضیه هایی ارائه شد که با گذشت زمان فرضیه های اشتباه حذف شدند، تا اینکه در سال 1925، Dryerre مقاله ای چاپ کرد و کمبود فعالیت غده پاراتیروئید و هیپوکلسمی را مطرح کرد(93).این فرضیه با تحقیقات تجربی انجام شده توسط little در سال 1925 اثبات شد(94).علت هیپوکلسمی در آن زمان به بیماری های زیر نسبت داده می شد:
الف) التهاب های عمومی: برخی از محققین علت تب شیر را به التهاب و پرخونی مغز و پستان نسبت می دادند و درمان پیشنهادی شامل ایجاد خونریزی و استفاده از آب سرد را مفید می دانستند(95).
ب) اختلالات سیستم عصبی: Contamine (82) و Friend(97) بدلیل فلجی که مشاهده می شد علت بیماری را اختلال سیستم عصبی می دانستند.
ج) اختلالات گردش خون: Bredo (98) علت تب شیر را افت فشار خون می دانستند و باد کردن پستان را روشی برای جلوگیری از افت فشار مطرح کردند.