پایان نامه ارشد درباره عود بیماری و عوامل خطر

با افزایش سن، مراحل این سازگاری کاهش می‌یابند و منجر به هیپوکلسمی ملایم تا شدید در اکثر گاوهای بالغ خواهد شد. مکانیسم سازگاری به طور مستقیم به توانایی جذب روده‌ای کلسیم وابسته است که با افزایش سن کاهش می‌یابد.
سه عامل هموستاز کلسیم را تحت تاثیر قرار می‌دهند:
Widget not in any sidebars

1- از دست دادن شدید کلسیم در آغوز و عدم توانایی در جذب کلسیم از روده‌ها و آزادسازی کلسیم از استخوان. تفاوت در حساسیت در بین گاوهای مختلف می‌تواند ناشی از غلظت کلسیم در شیر آنها و حجم آغوز تولیدی توسط آنها باشد.
2- معیوب بودن جذب کلسیم از روده‌ها در زمان زایمان
3- جابجایی کلسیم ازمخازن استخوانی ممکن است سریع نبوده و نتواند مقادیر سرمی کلسیم را در حد طبیعی نگه درد.
در گاوهای مسن، آزادسازی کلسیم از استخوان نقش بسیار جزئی را در نگهداری کلسیم پلاسما در حد طبیعی دارند. استئوبلاست‌ها تنهاتیپ سلولهای استخوانی هستند که به پروتئین‌های گیرنده‌های 1 و 25 – دی هیدروکسی ویتامین D پاسخ می‌دهند. باافزایش سن، کاهش تعداد استئوبلاست‌ها رخ می‌دهد و توانایی استخوان برای آزادسازی کلسیم راکاهش می‌دهد(25).
در اوایل تصور می‌شود که عدم ترشح کافی هورمون پاراتیروئید (PTH) یا 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D نقص اولیه در گاوهای مبتلا به تب شیر است. امروزه مشخص شده است که مکانیسم هموستاتیک کلسیم که توسط PTH و 1-25- دی هیدروکسی ویتامین D ایجاد می‌شود، نمی‌تواند مقادیر کلسیم خون را در محدوده طبیعی نگه داردو در نتیجه هیپوکلسمی شدید رخ می‌دهد.
در حدود20 درصد از گاوهای درمان شده برای فلجی زایمان، عود بیماری را نشان می‌دهند که نیازمند درمان دوباره است اختلال عمده در این گاوها عدم توانایی در تولید مقادیر کافی از1-25 دی هیدروکسی ویتامین D در شروع شیرواری می‌باشد(33).
به دنبال درمان هیپوکلسمی زایمان با کلسیم وریدی و بازگرداندن حرکات شکمبه و روده‌ها، گاوهایی که عود بیماری را نشان نمی‌دهند، مکانیسم هموستاتیک کلسیم را طی 3 الی 4روز بعدی با افزایش جذب کلسیم که توسط مقادیر کافی 1 و 25 – دی هیدروکسی ویتامین D فعال می‌شود، نشان می‌دهند.
گیرنده‌های بافتی 1و25- دی هیدروکسی ویتامین D با افزایش سن، کاهش می یابند، درنتیجه گاوهای مسن پاسخ ضعیف‌تری را به 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D خواهند داشت (24). تعداد گیرنده‌های روده‌ای 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D نیز با افزایش سن کاهش می‌یابند، در نتیجه گاوهای مسن کمتر قادرند به این هورمون پاسخ دهند و در نتیجه زمان بیشتری طول خواهد کشید که مکانیسم افزایش جذب روده ای کلسیم را فعال کنند و نیازهای شیرواری را تامین نمایند (33).
یکی از موارد پیچیده در گاوشیری بعد زایش، ورم پستان کلی فرمی فوق حاد است که می‌تواند کلسیم خون را کاهش دهدو علایمی مشابه تب شیر ایجاد کند. اندوتوکسین Escherichia coli زمانی که به صورت IV تزریق شود می‌تواند مقادیر کلسیم و فسفر سرم را کاهش دهد. در هر حال مدارکی دال بر نیاز به استفاده از کلسیم در گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی وجود ندارد.
ج- شرایط بدنی (BCS) : شرایط بدنی بالا خطر ابتلاء به تب شیر را افزایش می‌دهد(39).
د- عوامل خطر مربوط به جیره و محیط
چندین عامل جیره‌ای در دوره قبل زایش (4 هفته آخر) می‌توانند رخداد تب شیر را تحت تاثیر قرار دهند.
کلسیم جیره: خوراندن بیش از 100 گرم کلسیم به صورت روزانه در دوره خشکی می‌تواند ابتلاء به تب شیر را افزایش دهد (27). گاوی که 500 کیلوگرم وزن دارد، روزانه 31 گرم کلسیم برای نگهداری نیازهای روزانه و نیازهای جنین نیاز دارد. زمانی که گاوی از جیره ای با کلسیم بالا (بیش از 100 گرم در روز) استفاده می‌کند، نیازهای روزانه اش به کلسیم تقریبا تماما از طریق جذب غیر فعال کلسیم جیره تامین می‌شود. در نتیجه مکانیسمهای انتفال فعال کلسیم از جیره و آزاد سازی کلسیم از استخوان کاهش می یابند.
بعنوان عوارض، در زمان گوساله زایی، این گاو قادر نخواهد بود از مخازن کلسیم استخوان و یامکانیسم جذب کلسیم از روده استفاده کند، در نتیجه به هیپوکلسمی شدید مستعد خواهد شد و فعال شدن مکانیسمهای هموستاتیک کلسیم چندین روز طول خواهد کشید.
خوراندن جیره‌هایی با کلسیم پایین در دوره قبل زایش، می‌تواند از رخداد تب شیر جلوگیری کند و این کار از طریق فعال کردن مکانیسم‌های انتقال کلسیم در روده‌ها و آزادسازی کلسیم از استخوان قبل از زایش، صورت می گیرد. در نتیجه به حیوان این اجازه را می‌دهد که سریع‌تر با شرایط نیاز به کلسیم جهت شیرواری سازگار شود.
2- فسفر جیره : جیره‌های قبل از زایش حاوی مقادیر بالای فسفر (بیش از 80 گرم فسفردر روز) منجر به افزایش رخداد تب شیر می‌شوند(21). مقادیر بالای فسفر جیره، مقدار فسفر سرم را افزایش می‌دهد که اثر ممانعتی بر آنزیم‌های کلیوی تولید کننده 1 و 25- دی هیدروکسی ویتامین D دارد، در نتیجه جذب روده‌ای کلسیم در دوره قبل زایش کاهش خواهد یافت.
3- تفاوت کاتیون – آنیونی جیره (DCAD) – به توضیحات ذکر شده در بخش DCAD مراجعه شود.