پایان نامه ارشد درباره عوامل خطر و پلاسمایی


Widget not in any sidebars

در سال 1935، Dryerre تزریق زیر جلدی کلسیم بروگلوکونات را جهت درمان تب شیر پیشنهاد کرد(99).Sjollema گزارش کرد که گاوهای مبتلا به تب شیر دارای مقادیر پایینی از کلسیم و فسفر هستند و تزریق کلسیم را بعنوان درمان مطرح کرد.Hutyra توانست با تزریق اگزالات سدیم به گاوها،هیپوکلسمی و علایم مشابه تب شیر را ایجاد کند(90).
تب شیر یک بیماری مربوط به گاو، گوسفند و بز است که درزمان حول و حوش زایمان دیده می‌شود و دلیل آن کاهش کلسیم خون است که منجر به ضعف، زمین گیری و در نهایت مرگ خواهد شد(39).
2-2-1- اتیولوژی
کاهش میزان کلسیم یونیزه در مایعات بافتی، عمده ترین نقص شیمیایی در تب شیر است. یک دوره گذرا از هیپوکلسمی تحت بالینی (میزان کلسیم تام پلاسما کمتر از 1.9 mmol/l) با شروع شیرواری رخ می‌دهد که دلیل آن عدم تعادل بین خروج کلسیم در آغوز و ورود کلسیم به فضای خارج سلولی ازروده‌ها و استخوان است. شروع شیرواری، منجر به افزایش ناگهانی تقاضا برای هموستاز کلسیم است. گاوی که 10 کیلوگرم آغوز تولید می‌کند میزان23 گرم کلسیم را در یک دوشش از دست می‌دهد (3/2 گرم کلسیم در هر کیلوگرم شیر) این مقدار 9 برابر کلسیم موجود درکل پلاسمای گاو است(25). کلسیمی که ازپلاسما خارج می‌شود، باید توسط افزایش درجذب روده ای کلسیم و آزادسازی کلسیم از استخوان، جایگزین شود.
درطول دوره خشکی نیاز به کلسیم در حداقل می باشد ( در حدود10 الی 12 گرم در روز) در روز زایش گاو باید حدود 30 گرم یا بیشتر، کلسیم را وارد مخزن کلسیم پلاسما کند. اکثر گاوها طی 48 ساعت اول بعد زایش با افزایش غلظت هورمون پاراتیروئید (PTH) و 1-25 دی هیدروکسی ویتامین D، با این شرایط سازگار میشوندو کلسیم را با افزایش جذب روده ای و آزادسازی کلسیم از استخوان وارد مخزن کلسیم پلاسما می‌کنند. 5 الی 20 درصدگاوهای بالغ قادر به نگهداری کلسیم پلاسما در محدوده طبیعی نیستند، در نتیجه مبتلا به هیپوکلسمی شدید (کلسیم تام پلاسما مابین 1 الی 4/1 mmol/l) خواهند شد و نیاز به درمان خواهند داشت.
2-2-2- اپیدمیولوژی
بیماری عمدتا در گاوهای شیری پر تولید رایج است. گاوهای گوشتی شیرده نیز مبتلا می‌شوند اما بیماری در آنها معمول نیست.
سن (Age) – گاوهای شیری بالغ عمدتا در5 الی 10 سالگی مبتلا می‌شوند، همچنین موارد نادر در زایش اول و دوم نیز مشاهده شده است.
نژاد (Breed) : تفاوت‌هایی در حساسیت به هیپوکلسمی در نژادهای مختلف وجود دارد اما این تفاوت بسیار اندک است. مشاهدات فارمی برای چندین سال، نژاد جرسی را بعنوان حساس ترین نژاد به تب شیر معرفی کرده‌اند.
زمان وقوع بیماری : در گاو، تب شیر در 3 مرحله از سیکل شیرواری رخ می‌دهد. اکثر موارد قبل زایش، درآخرین روزهای مانده به زایش و در هنگام زایش رخ می‌دهند اما موارد نادر هفته‌ها قبل از زایش ممکن است رخ بدهد. برخی از موارد چند ساعت قبل از زایش یا در حین زایمان رخ می‌دهند، زمانی که انتظار خروج گوساله را داریم اما مرحله دوم زایمان به دلیل سستی رحم ناشی از هیپوکلسمی رخ نمی‌دهد. اکثر موارد هیپوکلسمی طی 48 ساعت اول بعد از زایش رخ می‌دهند و دوره خطر تا 10 روز بعد زایش است.
موارد خاص هیپوکلسمی 6 الی 8 هفته بعد زایش (اواسط شیرواری) رخ می‌دهند.
مقادیر پلاسمایی فسفر نیز در نزدیکی زایمان کاهش می یابدو معمولا مقادیر منیزیم افزایش می‌یابد. دوره‌های هیپوکلسمی که به مدت 1 الی2 روز ادامه دارند ممکن است 2 الی 3 بار و به صورت دوره‌ای با فواصل 9 روز رخ دهند که این گاوها بعنوان calcium cyclers معرفی می‌شوند. به نظر می‌رسد که گاوهای Calcium cycler در برقراری تعادل هموستاتیک کلسیم دچار مشکل هستند.
هیپوکلسمی تحت بالینی یک بیماری مهم است چرا که حرکات شکمبه و نگاری را مهار کرده در نتیجه اشتها راتحت تاثیر قرار داده و بالانس منفی انرژی را که در ماه اول شیرواری رخ می‌دهد، تشدید می‌کند.
استرس : گرسنگی به مدت48 ساعت منجر به کاهش شدید کلسیم پلاسما شده و می‌تواند منجر به تب شیر در زمانی غیر از زمان مورد انتظار شود. تزریق داخل وریدی برخی از آمینوگلیکوزیدها مخصوصا نئومایسین و جنتامایسین ممکن است منجر به کاهش کلسیم یونیزه سرم شده و تب شیر را ایجاد کند. دوشش کامل شیر پستان در 48 ساعت اول بعد زایش، بر خلاف مکیدن شیر توسط گوساله بعنوان یک عامل خطر مطرح است.
2-2-3- میزان ابتلا و مرگ و میر
مطالعات متعددی میزانی ابتلا به تب شیر را 5 الی 10 درصد گزارش کرده اند (27). تب شیر عمدتا تک گیر است اماممکن است در موارد نادر در 25 الی 30درصد گله‌های حساس دیده شود. در صورت درمان زود هنگام میزان مرگ و میر ناچیز است. 75 الی 85 درصد موارد غیر پیچیده تب شیر به یکبار درمان با کلسیم پاسخ می‌دهند. بخشی از این حیوانات نیازمند درمان بیش از یکبار می‌باشند.
هیپوکلسمی تحت بالینی (میزان کلسیم تام پلاسما کمتر از 9/1 mmol/l) طی چند هفته اول بعد زایش در گاوهای شیری رخ می‌دهد. رخداد هیپوکلسمی تحت بالینی بین23 الی 39 درصد گزارش شده است (27).
2-2-4- عوامل خطر
الف- عوامل خطر مربوط به حیوان: کلسیم سرم در تمام گاوهای بالغ در دوره بعد زایش کاهش می یابد که به دلیل شروع شیرواری است. مقادیر کلسیم سرم در برخی از گاوها بیشتر کاهش می‌یابد که نشان دهنده تفاوت در حساسیت به تب شیر در بین گاوهای مختلف است (33). گاوهای شکم اول به ندرت به تب شیر مبتلا می‌شوند چرا که آنها قادرند به سرعت در برابر تقاضای بالا برای کلسیم، سازگاری بیابند.