پایان نامه ارشد درباره علایم بالینی و مواد غذایی

دانلود پایان نامه

بیماریهای ناشی از توکسمی و شوک مثلا ورم پستان فوق حاد کلی فرمی، متریت سپتیک بعد زایش
آسیب به اندامهای محوطه لگنی مثل نکروز ایسمکیک عضلات، فلجی عصب سدادی، پارگی عضلات gastrocnemius

 • سندرم گاو زمین گیر
  2-2-10- درمان
  هر تلاشی باید انجام شود تا درمان در سریعترین زمان ممکن بعد از ظاهر شدن علایم بالینی صورت بگیرد. درمان در طول مرحله اول بیماری، قبل از زمین گیری گاو، مناسب ترین درمان است. افزایش فاصله مابین زمین گیری و درمان، احتمال ایجاد سندرم گاو زمین گیر را افزایش می‌دهدکه به دلیل نکروز ایسکمیک عضلات ناشی از زمین گیری طولانی مدت است. عوارض تب شیر زمانی رخ می‌دهد که گاو به مدت بیش از 4 ساعت در وضعی جناغی باشد. گاو داران باید آموزشهای لازم را در جهت انجام درمان زودهنگام دریافت کنند. گاوهایی که در وضعیت زمین گیری جانبی (مرحله سوم) هستند باید به وضعیت جناغی در آورده شوند. این کار خطر ورود مواد غذایی را به ریه در صورت رخداد برگرداندن مواد غذایی کاهش می‌دهد.
  درمان استاندارد: بروگلوکونات کلسیم با دز 10 الی 200 گرم درمان انتخابی است. محلولهای 18 تا 40 درصد از کلسیم بروگلوکونات موجود است. اکثر گاوهای مبتلا به تب شیر، با 8 الی 10 گرم کلسیم به خوبی درمان می‌شوند (بامحلول 3/8 درصد)
  400 الی 800 سی سی از محلول 25 درصدنیز دوز مناسب است. اکثر دامپزشکان تمایل به استفاده از مقادیر کمتر از دوز درمانی کلسیم دارند که به دلیل اثرات سمی کلسیم در زمان تزریق داخل وریدی است. استفاده از دوزهای پایین منجر به پاسخ ناکافی و عدم توانایی در بلندشدن از زمین خواهد شد.
  سرعت تزریق استاندارد، به صورت تزریق داخل وریدی سریع دوز محاسبه در زمان 15 دقیقه است(36). به دنبال تزریق داخل وریدی، هیپرکلسمی ( بیش از mg/dl 22 کلسیم) رخ می‌دهد. مقادیر کلسیم پلاسما به تدریج در طی چندین ساعت کاهش می‌یابد و باید مکانیسم هموستاتیک کلسیم برقرار شود تا 12 الی 13 ساعت بعد از درمان مقادیر کلسیم سرم به مقدار طبیعی باز گردد. در هر حال در برخی از گاوها هموستاز کلسیم غیر موثر است و هیپوکلسمی بالینی یا تحت بالینی ممکن است عودکند.
  به خاطر اینکه بیش از50 درصداز گاوها ممکن است به درمان اولیه تزریق داخل وریدی سریع کلسیم پاسخ ندهند، تزریق داخل وریدی آهسته تر موثرتر خواهد بود (7).
  روشهای تزریق:روش تزریق داخل وریدی ارجحیت داردچرا که پاسخ سریع و مشخصی را ایجاد می‌کند. در طی تزریق داخل وریدی، قلب باید دائما شنود شود و ازلحاظ ظهور آریتمی، برادی کاردی و تاکی کاردی معاینه شود. اگر هر کدام از این علایم رخ دهد، تزریق داخل وریدی باید متوقف شود و تنها زمانی ادامه یابدکه ضربانات قلب به حالت طبیعی باز گردد. اگر آریتمی ادامه داشته باشد، می‌توان بقیه دز کلسیم را به صورت زیر جلدی تزریق کرد.
  دقت شود که گاوهای توکسمیک به تزریق وریدی کلسیم بروگلوکونات بسیار حساس هستند. مرگ به دنبال تزریق ممکن است رخ دهد. لذا در مواردی که ضربانات قلب به طور مشخصی بالاست (بیش از 160 ضربه در دقیقه) دیسترس تنفسی وجود دارد تزریق داخل وریدی کلسیم نباید صورت بگیرد. تزریق زیر جلدی یا داخل صفاقی کلسیم در گاوهای شدیدا توکسمیک (به دلیل متریت یا ورم پستان) ارججیت دارد.
  سایر روشهای تجویز کلسیم برای افزایش بهبود و جلوگیری از عود بیماری، تجویز خوراکی ژلهای حاوی کلسیم است.
  پاسخ‌های مشخص به درمان با کلسیم بروگلوکونات
  گاو مبتلا به تب شیر پاسخ‌هایی را به کلسیم بروگلوکونات نشان می‌دهد.پاسخ‌های مناسب شامل، آروغ زدن، ترمورهای عضلانی، بهبود نبض، افزایش شدت صداهای قلب، تعریق پوزه و دفع مدفوع می باشد.
  پاسخ‌های نامناسب به درمان با کلسیم، با افزایش مشخص تعداد ضربانات قلب و بلوک‌های قلبی مشخص می‌شود که معمولا به دنبال تزریق سریع یا استفاده از دزهای بالا رخ می هد. آتروپین قادر است آریتمی‌های ناشی از دوزهای بالای کلسیم را از بین ببرد. مرگ ناگهانی ممکن است بعد تزریق کلسیم رخ دهد مخصوصا اگر گاو هیجان زده شود، احتمالا این امر ناشی از افزایش حساسیت به اپی نفرین است.
  باد کردن پستان با هوا یک روش دیگر درمان تب شیر در گاوهایی است که عود بیماری را نشان می‌دهد.
  مدیریت گاو مبتلا به تب شیر
  اگر گاو به هر مدتی زمین گیر باشد، باید در وضعیت جناغی نگه داشته شود تا از خطر پنومونی استنشاقی ناشی از بازگرداندن مواد غذایی جلوگیری شود. گاو هر چند ساعت یک بار باید از طرفی به طرف دیگر غلتانده شود، بستر مناسب و نرم در زیر گاو قرار داده شود تا از نکروز ایسکمیک عضلات جلوگیری بعمل آید. اگر گاو به مدت بیش از48 ساعت زمین گیر باشد، بلندکردن گاو با بالابر روزانه چند بار باید مد نظر باشد.
  2-2-11- کنترل تب شیر
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.