پایان نامه ارشد درباره دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی

دانلود پایان نامه
 • ذرات در رنج ابعادی متوسط با سرعت بالاتری بازیابی می گردند. بالا و پایین این رنج، سرعت فلوتاسیون کاهش می یابد. بر اساس مطالعات صورت گرفته برای زغال، سرعت فلوتاسیون برای دانه بندی مختلف مطابق رده بندی ذیل افزایش می یابد. دو ابعاد میانی (325×100 و 100×48 مش)، 48×24 مش و زیر 325 مش.
  ذرات ریز به سختی با حباب ها تماس حاصل می کنند و به تبع آن سرعت فلوتاسیون و احتمال برخورد برای این دسته از ابعاد پایین می باشد. ذرات درشت به دلیل انرژی درونی بالا مشکلی در شکافتن غشای آب میان حباب و ذرات ندارند اما به سختی با حباب ها پیوستگی ایجاد کرده و یا در حال پیوستگی باقی می مانند و بنابراین احتمال فلوته شدن آنها پایین می آید. ابعاد متوسط هیچ مشکلی در خصوص نفوذ به غشای آب و برخورد با حباب ها یا ایجاد پیوستگی و در حال پیوسته ماندن با یک برخورد ندارند و لذا سرعت فلوتاسیون برای این دسته از ابعاد بالا می باشد.
  6-3-1-3- تأثیر مواد
  در رنج ابعادی و غلظت واکنشگر مشابه، مواد باطله با سرعت کمتری نسبت به مواد کنسانتره فلوته می شوند. این اختلاف در همه ابعاد و غلظت ها مشهود است. بنابراین کیفیت خوراک برای عملیات فلوتاسیون بسیار مهم می باشد.
  6-4- برهم کنش ابعاد
  آزمایشهای فلوتاسیون برای برآورد تأثیر گستردگی اندازه خوراک اسلاری روی بازیابی فلوتاسیون ذرات با ابعاد منحصر به فرد صورت گرفتند. که این آزمایش یکبار برای هر یک از مواد باطله و کنسانتره صورت گرفت. یک مقدار مساوی از هر یک از چهار ابعاد گفته شده اضافه شده و آزمایش های آزمایشگاهی زمان فلوتاسیون صورت گرفتند.
  روند مشاهده شده در ارتباط با پروفیل های بازیابی در مقابل زمان برای اندازه های مختلف خواه در حضور (فلوتاسیون حجمی با گستردگی ابعاد) یا در غیاب (فلوتاسیون ابعاد منحصر بفرد) دیگر اندازه ها مشابه می باشد. برای هر دو مواد ریز ترین ذرات با کمترین سرعت فلوته می شوند، سپس ذرات درشت و در ادامه ابعاد میانی با بالاترین سرعت فلوته می شوند.
  حضور دیگر اندازه ها تأثیر چندانی در نمودارهای بازیابی در مقابل زمان برای سه ابعاد درشت مواد کنسانتره نشان نمی دهند. برای ریزترین ابعاد کنسانتره سرعت فلوتاسیون در حضور دیگر اندازه ها بالاتر می باشد، هر چند که بازیابی نهایی تغییر نمی کند.
  حضور دیگر اندازه ها در نمودارهای بازیابی – زمان برای دو ابعاد میانی مواد باطله تأثیر چندانی ندارد، گرچه بازیابی نهایی در حضور دیگر اندازه ها کمتر می باشد. ابعاد درشت مواد باطله در حضور دیگر اندازه ها با سرعت بالاتری فلوته می شوند. شاید حضور ذرات ریز وسکوزیته و یا وزن مخصوص موثر پالپ را افزایش
  می دهند و بدین وسیله نیروی رانش روی اختلاط ذرات / حباب افزایش می یابد. حضور دیگر اندازه ها سرعت فلوتاسیون ذرات ریز مواد باطله را افزایش می دهند. و این دلیل اصلی برای انتخابی بودن مدار فلوتاسیون کف زغال می باشد.
  6-5- تحقیق پیشنهادی
  انگیزه های زیادی برای خالص سازی زغال ریز وجود دارد. فلوتاسیون کف یکی از مهمترین روشهای موجود برای بازیابی زغال ریز می باشد. معمولا، پروسه فلوتاسیون حجمی تک مرحله ای بدون هیچگونه طبقه بندی اولیه خوراک انجام می شود. گرچه عمل آوری جدایشی با ابعاد منحصر به فرد می تواند بسیار مفید باشد، زیرا به بهبود کارایی، با انتخاب پذیری بهتر، بازیابی بهتر، یا هر دو، و دستیابی به ماکزیمم ظرفیت کارخانه فلوتاسیون منجر می شود. استفاده از سرعت فلوتاسیون برای ارزیابی و اصلاح کارایی پروسه فلوتاسیون زغال بطور کلی نادیده گرفته شده است.
  در ادامه این تحقیق پیشنهاد می شود در آینده تحقیق و توسعه مدل سنتیکی عملی که بتواند اثر همه متغیر ها را روی کارایی فلوتاسیون پیش بینی کند، انجام پذیرد.
  اولین گام این پیشنهاد معین کردن درستی رابطه سنتیک توسعه یافته در مقیاس صنعتی می باشد. شاید برای تحقق این امر لازم باشد که آنالیز ها در سلول های فلوتاسیون اختصاصی برای هر ابعاد و بصورت سری انجام شود. و بدین ترتیب ثابت ها برای هر مورد منحصر به فرد بدست آید. مقایسه بین ثابت های آزمایشگاهی و صنعتی می تواند ما را در بدست آوردن فاکتورهای افزایش مقیاسی کمک کند.
  همچنین لازم است با توسعه این تحقیق در مورد زغال های دیگر مناطق کشورمان نتایج بدست آمده را بهبود و کاربردی تر نماییم.
  1) Mineral Statistics, Mineral Policy Branch, Ministry of Energy, Mines and Petroleum
  Resources, April, 1 99 1.
  2) R.R. Klimpel and R.D. Hansen, “Chemistry of fine coal flotation”, Fine Cod
  Processing, S. Mishra, R. Klimpel, eds., 1987, pp. 78-106.
  – استفن ا.کسلر، ”منابع معدنی از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی ” ترجمه دکتر فرید مروسایرین ، بهمن 1375
  [3] رضایی،ب،(1380) تکنولوژی زغالشویی ،انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.