پایان نامه ارشد درباره دستگاه قلبی عروقی و علایم بالینی

دانلود پایان نامه
 • گاوها ممکن است به مدت چندین ساعت در مرحله اول باقی بمانند.
  در این مرحله پاسخ به درمان با کلسیم سریع و مطلوب است.
  مرحله دوم: مرحله دوم همراه با زمین گیری طولانی مدت جناغی است. هوشیاری معمولاً کاهش می‌یابد، حیوان ظاهر خواب آلود دارد معمولا گردن به سمت تهیگاه بر می‌گردد. تتانی اندامهای حرکتی که در مرحله اول وجود داشت، در مرحله دوم وجود ندارد و گاو قادر به بلند شدن از زمین نیست. پوزه خشک است و پوست و اندام‌های انتهایی سرد می‌باشند، دمای مقعدی کمتر ازمحدوده طبیعی است (در حدود 36 الی 38 درجه سانتیگراد) کاهش مشخص شدت ضربانات قلب وجود دارد و تعداد ضربانات قلب تا حدود80ضربه در دقیقه افزایش می‌یابد. نبض ضعیف است و همچنین فشار وریدی نیز پایین است.
  تنفس به طور واضح درگیر نمی‌شود و ممکن است ناله بازدمی قابل شنود باشد.
  چشم‌ها معمولا خشک و درخشان هستند. رفلکس نوری مردمک ناقص است و یا اصلا وجود ندارد و اندازه مردمک از طبیعی تا حداکثر گشاد شدن متغیر است.
  توقف حرکات شکمبه و نفخ ثانویه معمول است و یبوست علامت مشخصه است. شل شدن مقعد وجود داردو رفلکس مقعدی از بین رفته است.
  در گاوهایی که هیپوکلسمی را چند ساعت قبل یا در حین زایمان نشان می‌دهند، مرحله دوم زایمان به تاخیر می‌افتد معاینه دستگاه تناسلی، سرویکس کاملا گشاد شده و وجود جنین در موقعیت نرمال را نشان می‌دهد.
  مرحله سوم : مرحله سوم، زمین گیری جانبی است. گاو تقریبا در کما به سر می برد و قادر نیست در وضعیت جناغی خود را نگه دارد. کاهش دماو کاهش عملکرد دستگاه قلبی عروقی مشخص است. صداهای قلبی تقریبا قابل شنود نیست و تعداد ضربانات قلب بیش از120 ضربه در دقیقه است. نبض کاملا غیر قابل لمس است و بالا آوردن ورید وداج ممکن نیست. نفخ عمدتا به دلیل زمین گیری جانبی است. بدون درمان، برخی از گاوها بدون تغییر تا چند ساعت زنده می مانند اما اکثر گاوها باگذشت زمان وضعیت شان بهتر شده و در نهایت به دلیل شوک خواهند مرد.
  کاهش منیزیم همزمان با کاهش کلسیم : تتانی ملایم تا شدید و افزایش تحریک پذیری که در مرحله اول دیده می‌شود احتمالا ناشی از کاهش منیزیم همزمان است. تهییج وجود دارد و تشنجات تتانیک ممکن است با تحریک توسط ملامسه یا صدا ایجاد شود. ضربانات قلب و تعداد تنفس افزایش یافته و صداهای قلب بلندتر ازحالت طبیعی است. بدون درمان مرگ در طی تشنجات رخ خواهند داد.
  کاهش فسفر همزمان با کاهش کلسیم : علایم بالینی و واضح تب شیر بعد از درمان با کلسیم باقیمانده و حیوان همچنان قادر به بلند شدن نخواهد بود.
  2-2-8- علایم آزمایشگاهی
  کلسیم تام سرم به مقادیر کمتر از mg/dl 7.5 کاهش می‌یابد و معمولا تا کمتر از mg/dl 5 می‌رسد. گاهاً مقادیر کلسیم حتی ممکن است در حدود mg/dl 2 باشد. مقادیر کلسیم یونیزه خون شاخص بهتری از وضعیت کلسیم است اما اندازه گیری آن مشکل است.
  مقادیر منیزیم سدیم معمولا به طور خفیف افزایش می یابد( تا4 الی 5 میلی گرم در دسی لیتر ) اما در برخی از موارد ممکن است کاهش منیزیم نیز دیده شود.
  مقادیر فسفر سرم معمولا تا 5/1 الی 3 میلی گرم در دسی لیتر کاهش می یابد.
  مقادیر گلوکز خون معمولا در حد طبیعی است امااگر کتوز همزمان وجود داشته باشد ممکن است کاهش گلوکز خون دیده شود.
  زمین گیری‌های طولانی مدت منجر به نکروز ایسکمیک عضلات شده و افزایش آنزیم‌های عضلانی کراتین فسفوکیناز (CPK) وآسپارتات آمینوترانسفراز (AST) رخ می‌دهد. در طول دوره‌های دراز مدت زمین گیری به دنبال درمان تب شیر، مقادیر CPK در صورت تشدید نکروز عضلانی ممکن است همچنان بالا باشد ( تشدید نکروز عضلانی زمانی رخ می‌دهد که حیوان هرچند ساعت یکبار از طرفی به طرف دیگر غلت داده نشود و در نتیجه فشار بر روی عضلات بزرگ لگن وجود خواهد داشت و قطع خونرسانی باعث نکروز ایسکمیک خواهدشد).
  2-2-9- تشخیص تفریقی
  تشخیص تب شیر بر اساس رخداد فلجی و افسردگی به دنبال زایمان است. پاسخ مثبت به درمان با تزریق کلسیم تشخیص را تائید می‌کند. اندازه گیری مقادیر کلسیم خون نیز در تشخیص حایز اهمیت است. برخی از بیماریهایی که در زمان زایش رخ می‌دهندو باید با تب شیر تفریق شوند شامل :
  سایر بیماریهای متابولیک مثل کتوز، کاهش پتاسیم، کاهش فسفر و کاهش منیزیم
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.