پایان نامه ارشد درباره استان مازندران و البرز مرکزی


Widget not in any sidebars

– خاکستر
– مواد فرار
– درصد کربن
– ارزش حرارتی
– قابلیت انعکاس نوری ویترینیت
رطوبت : رطوبت در زغالسنگ به دو صورت ظاهری و آنالیتیکی وجود دارد. رطوبت ظاهری ممکن است به حالت اتفاقی و پس از استخراج به ترکیب زغالسنگ ها وارد شود ولی رطوبت آنالیتیکی، رطوبت بین مولکولی است که در زغالسنگها وجود دارد.
مقدار رطوبت آنالیتیکی زغالسنگ ها در مراحل اولیه دگرگونی سریعاً کاهش می یابد و در زغالسنگ هایی که دگرگونی بیشتری را تحمل کرده اند یک درصد است تقریباً ثابت و برابر 5/0 تا5/1 در صد است.
خاکستر : در ترکیب تمام زغالها کمابیش مقداری مواد غیر آلی وجود دارد که پس از احتراق به صورت خاکستر باقی می ماند. بخشی از این مواد غیر آلی مربوط به مواد معدنی موجود در ماده اصلی گیاهان است، که به آن خاکستر متن می گویند و بخش دیگر موادی است که در حین استخراج از کمربالا و یا کمرپایین به زغالسنگها اضافه می شود که این بخش، خاکستر آواری نام دارد. از آنجا که ساختار لایه های زغالی یکسان نیست، لذا در حین استخراج لایچه های ناخالصی نیز اضافه می شود که به آن خاکستر همراه می گویند.
مواد فرار : قدیمی ترین طبقه بندی زغالسنگها بر اساس میزان مواد فرار (در نمونه خشک بدون خاکستر) انجام می گرفت. میزان مواد فرار زغالسنگ با افزایش دگرگونی کاهش می یابد. به دلیل اختلافات قابل توجه در اختصاصات شیمیایی ماسرالها این ویژگی را نمی توان به تنهایی به عنوان یک پارامتر دقیق و مناسب در طبقه بندی زغالها ملاک عمل قرار داد
درصد کربن ، هیدروژن و اکسیژن: کربن، هیدروژن و اکسیژن سه عنصری هستند که ترکیب اصلی زغال را تشکیل می دهند. میزان کربن ثابت زغالسنگ ها با افزایش دگرگونی، افزایش می یابد و از میزان اکسیژن و هیدروژن آن کاسته می شود.
ارزش حرارتی : مقدار حرارتی که در اثر سوختن یک کیلوگرم زغالسنگ ایجاد می شود، ارزش حرارتی نام دارد. با افزایش رده دگرگونی، ارزش حرارتی نیز افزایش می یابد. ارزش حرارتی زغالسنگ ها در اثر اکسایش کاهش می یابد.
قابلیت انعکاس نوری ویترینیت : میزان بازتاب نور از سطح ویترینیت ها، قابلیت انعکاس نوری ویترینیت نامیده می شود. با افزایش درجه زغالی شدن (دگرگونی)، قابلیت انعکاس نوری ویترینیت نیز افزایش می یابد.
2-4: کلیاتی درباره ی کارخانه فلوتاسیون زغال زیراب
کانسار زغال زیرآب در شمال ایران در استان مازندران واقع است. معدن کارمزد در 15کیلومتری زیراب و در طول جاده زیراب_آلاشت قرار دارد. کارخانه زغالشویی انجیرتنگه زیر نظرشرکت البرزمرکزی بوده و با هدف شستشو و تغلیظ (کاهش خاکستر) زغالسنگهای استخراج شده از معادن این شرکت برای تولید زغال با پارامترهای مطلوب برای مصرف در کارخانه ذوب آهن اصفهان طراحی شده است. در حال حاضر کارخانه در صورت وجود خوراک مورد نیاز با ظرفیت سالانه 200000تن در سال (70 تن کنسانتره در ساعت) و به نحو روزانه دو شیفت کار میکند. در این کارخانه از روش ثقلی جیگ و فلوتاسیون استفاده میشود [4].
2-4-1- معرفی معادن کارمزد زیرآب و کارخانه زغالشویی انجیرتنگه زیرآب
کانسار زغال زیراب در استان مازندران واقع شده است. معدن کارمزد در 15کیلومتری زیراب و در طول جاده زیراب_آلاشت قرار دارد. گسترش طولی معادن کارمزد در حدود 10کیلومتر می باشد.
کارخانه زغالشویی انجیرتنگه زیر نظرشرکت البرز مرکزی بوده و با هدف شستشو و تغلیظ (کاهش خاکستر) زغالسنگهای استخراج شده از معادن این شرکت برای تولید زغال با پارامترهای مطلوب برای مصرف در کارخانه ذوب آهن اصفهان طراحی شده است. این کارخانه در سال1367 تاسیس گردید و در استان مازندران-شهرستان سوادکوه-شهر زیراب و در محل انجیرتنگه در فاصله 3کیلومتری غرب جاده آسفالته قائم شهر- تهران و در 45 کیلومتری جنوب شهرستان قائمشهر و 185کیلومتری تهران واقع شده است[4].
2-4-2- کلیاتی در مورد کارخانه زغالشویی زیرآب
کلیه تجهیزات کارخانه برای فراوری زغالسنگ در یک ساختمان و در 4طبقه قرارگرفته است. هدف از اجرای پروژه تاسیس کارخانه زغالشویی زیراب، شستشوی زغالسنگ استخراجی از معدن کارمزد و کارسنگ بود که بعدها با گسترش معدن کیاسر، زغالسنگ استخراجی از این معدن نیز برای شستشو به این کارخانه آورده شد. همچنین زغالسنگهای استخراج شده از بعضی معادن متفرقه نیز برای شستشو وارد این کارخانه می شوند. بطورکلی اساس فراوری زغالسنگ در این واحد زغالشویی را 3 روش سنگ جوری، روش ثقلی(جیگ) و فلوتاسیون تشکیل می دهد.
زغال ورودی توسط سرندهای ثابت و لرزان به 3 دسته تقسیم می شود:
ذرات درشت تر از 80 میلیمتر (خوراک قسمت سنگجوری)