منبع پایان نامه ارشد درمورد فرآیندها و بر مبنای

دانلود پایان نامه

جهت اندازه‌گیری طول موج و تعیین میزان قند آزاد شده از مرحله هیدرولیز از اسپکتروفوتومتر ساخت Shimadzu 240 ژاپن استفاده شد.
دستگاه کروماتوگرافی گازی

 • در این تحقیق جهت آنالیز درصد متان و کربن دی‌اکسید تولیدی از دستگاه کروماتوگرافی گاز با مدل Sp-3420A ساخت چین مجهز به آشکار ساز TCD و ستون Porapack Q استفاده شد. آنالیز نمونه گاز تزریقی با استفاده از نرم‌افزار peak ABC انجام گرفت. از نیتروژن آزمایشگاهی با9/99 % خلوص و دبی 40 میلی‌لیتر بر دقیقه به عنوان گاز حامل استفاده شد.
  دستگاه کروماتوگرافی مایع با بازده بالا
  هدف استفاده از HPLC (کروماتوگرافی مایع با راندمان بالا) تشخیص و جداسازی کامل اجزای تشکیل دهنده یک محلول مایع بر اساس تمایل نسبی اجزاء سازنده این محلول به فاز ساکن هنگام عبور از دستگاه و آنالیز مواد داخل آن است.
  از این دستگاه برای تعیین میزان قند حاصله از فرآیندهای هیدرولیز آنزیمی و اسیدی(آنالیز ترکیب‌ها) و همچنین آنالیز اتانول تولیدی تخمیر و بررسی میزان هیدرولیز پلی‌استر در فرآیند پیش‌فرآوری استفاده شد.
  قسمتهای اصلی دستگاه HPLC عبارتند از:
  پمپ جهت پمپاژ حلال به ستون HPLC
  ستون لوله‌ای استیل یا پلاستیکی محتوی فاز ثابت پرکننده جاذب از جنس سیلیکاژل یا آمونیاک.
  پیشستون یا گارد، ستونی پرشده از ذرات جامد و حجیم‌تر از ستون اصلی است. کار آن متعادل کردن فشار و حذف افت فشار و ناخالصیهای حلال و اشباع کردن حلال متحرک با حلال فاز ثابت میباشد.
  آشکارساز فرابنفش و مرئی که بر اساس جذب نور توسط نمونه‌های آلی در نواحی فرابنفش و مرئی کار می‌کنند.
  نمونه مورد آنالیز با استفاده از یک سرنگ مخصوص به‌صورت دستی به پیش ستون تزریق میشود. ستون Aminex HPX-87H جهت آنالیز اتانول و گلوکز مورد استفاده قرار گرفت. جریان حامل این ستون، محلول اسید سولفوریک 5 میلی مولار در دمای 65 درجه سانتیگراد و با دبی 6/0 میلی لیتر بر دقیقه میباشد. با عبور نمونه از آشکارسازهای UV/Vis و IR ، پیک‌های مربوطه توسط نرم‌افزار Browin در کامپیوتر متصل به دستگاه رسم می‌شود. پیک مربوط به اتانول در زمان 20 دقیقه و گلوکز در زمان7 دقیقه مشاهده میشود.
  سایر تجهیزات مورد نیاز
  از دستگاه‎‌های pH متر، هود میکروبی، سرنگ 250 میکرولیتر قفل کننده فشار(مدل 250R-V-GT، ساخت SGE analytical science، استرالیا)، پمپ خلا، به ترتیب برای اندازه‌گیری و تعیین pH، حفظ حالت استریل، تزریق نمونه بیوگاز تولیدی و فیلتراسیون و همچنین از ترازو با دقت‌های دو،سه و پنج رقم اعشار در فرآینهای هیدرولیز و تخمیر و تولید بیوگاز استفاده شد.
  روش انجام آزمایش‌ها
  تعیین مقدار جامدات کل و جامدات فرار
  برای تعیین وزن خشک نمونه‌های پیش‌فرآوری شده و نمونه‌های خام مقدار معینی از آنها را در دمای 105 درجه سانتی گراد حداقل به مدت 4 ساعت در آون قرار دادیم و پس از سرد شدن نمونه‌ها در دسیکاتور به مدت 1 ساعت، مجدداً وزن کردیم. در مقاطع زمانی مختلف تا ثابت شدن وزن نمونه‌ها عملیات توزین تکرار شد. با استفاده از رابطه 3-1 درصد جامدات کل نمونه ها (TS) محاسبه شد و در تمامی مراحل کار پارچه بر مبنای وزن خشک استفاده گردید.
  جهت محاسبه درصد جامدات فرار(VS)، برای نمونه های پارچه‌ای به دلیل حضور پلیمر در نمونه ها استفاده از روش توزین خاکستر نمونه با خطا همراه است. به این منظور درصد سلولز موجود در نمونه بدست آمده از تست آنالیز ترکیب‌ها به عنوان درصد جامدات فرار گزارش شد.
  ‏31
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.