منبع مقاله درمورد سابقه بیماری و اندازه گیری

دانلود پایان نامه
 • 3-2.تعریف واژه ها:
  3-2-1.تعریف نظری واژه ها:
  پیروکسیکام: داروی پیروکسیکام جزو مشتقات اکسی کام و جزو دارو های ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAID) می باشد که، با تاثیر ممانعت از سنتز پروستاگلندین ها و همچنین با اثر بر روی گیرنده های محیطی درد، احساس درد را کاهش می دهد[56].
  املا: ترکیب دو داروی لیدوکایین5/2 درصد و پریلوکایین5/2 درصد می باشدکه، با تغییر در دپولاریزاسیون غشا سلولی نسبت به یون سدیم هدایت تکانه عصبی را مسدود می نماید[56].
  درد: درد یک احساس ناخوشایند و یک تجربه عاطفی است که با آسیب های بالقوه یا بالفعل بافتی همراه است[28].
  کانولاسیون: یک تکنیک جهت سوراخ کردن عروق با استفاده از سوزن های فلزی تیز می باشد[28].
  فیستول: از طریق اتصال شریان به ورید، به وجود می آید و باعث می شود ورید نیز خون شریانی داشته باشد[2].
  بیمار: فردی که سلامتیش مختل شده و برای کسب سلامتی نیاز به کمک افراد کارشناس دارد[64].
  3-2-2. تعریف عملی واژه‌ها:
  پیروکسیکام: در این تحقیق ژل موضعی پیروکسیکام 5/. شرکت داروسازی داروپخش ایران بود، که مقدار 2 گرم از آن را یک ساعت قبل از کانولاسیون در محل فیستول بیماران گروهA مالیده شد.
  املا: در این تحقیق پماد موضعی املا 5% شرکت داروسازی Astrazeneca بود، که مقدار 2 گرم از آن را یک ساعت قبل از کانولاسیون در محل فیستول بیماران گروهB مالیده شد.
  درد: در این تحقیق با استفاده از مقیاس دیداری اندازه گیری شدت دردVASاندازه گیری شد.این مقیاس شامل یک خط کش 10 سانتی متری می باشد که در انتهای سمت چپ آن واژه بدون درد و در انتهای سمت راست آن واژه شدید ترین حالت درد نوشته شده است ، پس از کانولاسیون فیستول از بیمار خواسته شد مقدار درد بر اساس این مقیاس بیان نماید. مقیاس VAS شامل بدون درد (صفر) ،درد خفیف (1-3)، درد متوسط (3-7) و درد شدید (7-10) می باشد.
  کانولاسیون: در این تحقیق کانولاسیون ها با سوزن یک سایز(سوزن شریانی شماره 16 همودیالیز ) با زاویه 30 الی 45 درجه در حالی که لبه مورب سوزن بالا بود توسط همکاران پرستار ماهر در بخش همودیالیز وارد فیستول گردید.
  فیستول: در این تحقیق شامل فیستول هایی بود که حداقل 3 ماه از زمان شروع به استفاده از آن ها گذشته بود.
  بیمار: در این تحقیق شامل بیماران بخش دیالیز بیمارستان شهدای عشایر بود.
  3-3. معیارهای پذیرش و خروج نمونه:
  3-
  3-1. معیارهای پذیرش نمونه:
  بیمار تمایل به همکاری و شرکت در پژوهش داشته باشد.
  بیمار برای شرکت در پژوهش رضایت نامه کتبی آگاهانه داده باشد.
  سن بیمار 18سال و بالاتر.
  شروع همودیالیز حداقل از 3 ماه قبل.
  بیمار از لحاظ توانایی های کلامی، ذهنی و بینایی مشکل نداشته باشد.
  بیمار از قبل سابقه بیماری های روانی و یا بستری شدن در بیمارستان اعصاب و روان را نداشته باشد.
  بیمار اعتیاد نداشته باشد.
  بیمار داروهای ضد دردها وابستگی نداشته باشد.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.