منبع مقاله درباره عملکرد محصول و ذرت دانه ای

دیسک سنگین جهت خرد کردن کلوخهای حاصل از شخم است. عمق دیسک بین 15-10 سانتی متر می باشدکه باید در زمان مناسب انجام شود . در غیر اینصورت عملیات دیسک بعد از زمان مورد نظر کلوخه هارا بخوبی خرد نکرده و باید تکرار شود. پودر شدن بیش از اندازه خاک شرایط را برای تشکیل سله فراهم می نماید . پیدایش سله قبل از جوانه زدن باعث میگردد که اکسیژن به اندازه کافی در اختیار جنین قرار نگیرد. سفت و محکم شدن سله خاک بعد از جوانه زدن مانع خروج جوانه از خاک و بعد از خروج جوانه مانع تهویه است.
Widget not in any sidebars

ه) لولر ( ماله زنی ) :
بدلیل مکانیزه بودن زراعت ذرت و آبیاری صحیح، باید پستی و بلندیهای موضعی حاصل از شخم و دیسک را از بین برد. لذا استفاده ازماله برای از بین بردن این پستی و بلندیها ضروریست.
خ) کود پاشی :
کود قبل از کاشت بوسیله دستگاه کود پاش سانتریفوژ و به میزان توصیه شده بر اساس آزمون خاک یا توصیه عمومی (که در بخش نیاز کودی مطرح شد) پخش و با دیسک زیر خاک می رود. همه کود فسفاته و پتاسه و در صورت نیاز سولفات روی و 100کیلوگرم از کود اوره را قبل از کاشت به خاک می دهیم و مابقی کود اوره بصورت سرک و در مزرعه استعمال می گردد.
1-9- عملیات کاشت ذرت
در موقع کشت ذرت به عواملی از قبیل انتخاب بذر ، تاریخ کاشت ، عمق کاشت و تراکم علاوه بر تهیه بستر مناسب جهت کشت وحاصلخیزی خاک باید دقت نمود.
الف) انتخاب بذر :
در انتخاب بذر دقت لازم است تا احتمال پوسیدگی بذور و حمله امراض قارچی کاهش یابد . معمولاً بذر ذرت را قبل از کاشت برای جلوگیری از حمله احتمالی قارچها با قارچ کشها ضد عفونی می کنند. درجه خلوص و قوه نامیه که برای کشت ذرت مورد استفاده قرار میگیرد می بایست بترتیب حداقل 98 و 90 درصد باشد . مقدار بذر مورد نیاز برای ذرت دانه ای 25-20 کیلوگرم و برای ذرت علوفه ای 35-30 کیلوگرم در هکتار می باشد.
ب) تاریخ کاشت :
زمان کاشت ذرت بر روی تاریخ رویش ، تراکم ، شادابی گیاه ، تاریخ ظهور اندامهای زایشی و گرده افشانی و زمان رسیدن تأثیر خواهد داشت . بنابراین زمان کاشت مناسب اهمیت ویژه ای در موفقیت کشت ذرت دارد.
زمان کاشت ذرت موقعی شروع می گردد که درجه حرارت خاک در عمق کاشت در اوایل صبح 10-8 درجه سانتی گراد و هوا رو به گرمی باشد. تاریخ کاشت ذرت بستگی به رقم ( هیبرید) و کیفیت خاک دارد. تأخیر در کاشت ذرت سیلوئی نیز باعث کاهش تولید و پائین آمدن کیفیت علوفه خواهد گردید ( کاهش تولید و پایین آمدن کیفیت علوفه بدلیل کاهش تولید بلال می باشد.)
ج) تراکم :
یکی از فاکتورهای مهم جهت بدست آوردن وحداکثر تولید در زراعت ذرت انتخاب تراکم مناسب با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و مشخصات ارقام کشت شده می باشد. واکنش ذرت نسبت به تراکم در مزرعه بیشتر از واکنش سایر گیاهان وجینی است.
تراکم مناسب در ذرت به فاکتورهای متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از نوع مصرف ( ذرت دانه ای – ذرت سیلوئی ) ، هیبرید ، رطوبت خاک ، حاصلخیزی خاک و شرایط اقلیمی منطقه است. ارقام هیبریدهای زودرس تراکم بیشتری را نسبت به ارقام دیر رس تحمل می نمایند.
با افزایش تراکم تا حد معینی عملکرد محصول افزایش و بعد از آن کاهش می یابد. ولی با افزایش تراکم درصد بلال و نهایتا عملکرد کل کاهش می یابد. بنابراین باید توجه داشت که تراکمی را جهت ذرت سیلویی انتخاب نمود که در آن مقدار بلال ها در حداقل تولید و بقیه ساقه و برگها باشد ( بهترین کیفیت علوفه موقعی بدست می آید که محصول بلال و برگ و ساقه باشد ) .
تراکم بوته های ذرت برای دانه ای 8-6 بوته در متر مربع و برای ذرت سیلویی معمولاً 12-9 گیاه در متر مربع و در ذرت علوفه ای سبز حدود 20-15 گیاه در متر مربع می باشد.
د) عمق کاشت :
عمق کاشت بذور ذرت بسته به بافت خاک و رطوبت خاک متغیر است . عمق کاشت در اراضی با بافت متوسط که خیلی زود خشک می گردد 8-6 سانتی متر و در نواحی مرطوب با بافت سنگین 6-5 سانتی متر می باشد. برای اینکه آب مورد نیاز جوانه زدن بذور فراهم گردد. دانه ها باید در لایه های مرطوب خاک قرار بگیرند. عمق کاشت در اراضی خشک تا 12 سانتی متر می تواند افزایش یابد.
رویش یکسان ذرت بستگی به یکسان بودن عمق کاشت دارد (علیزاده و همکاران، 1371).
1-9-1- طریقه کاشت ذرت
مرحله کاشت مزرعه ذرت از مهمترین فعالیتهای زراعی برای دستیابی به حداکثر محصول است . بدیهی است که عملیات کاشت برای قرار دادن تعداد بذر در زیر خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل باید دستگاه ردیفکار برای قرار دادن تعداد بذر مورد نظر در عمق مناسب و با فواصل منظم بر روی ردیف با دقت زیاد کالیپره شود. کاشت به دو صورت یا هیرم کاری است یا خشک کاری ، در کشت بصورت هیرم کاری بهتر است 10-7 روز پیش از کشت زمین را آبیاری کرد تا علفهای هرز سبز شده را بتوان از بین برد ، همچنین رطوبت در همه بخش های زمین برای سبز شدن بذر یکسان باشد. ولی در خشکه کاری باید بعد از کاشت بذر بلافاصله آبیاری شود.
ذرت را می توان با بذر افشانهای مخصوص ( مکانیکی – پنوماتیک ) موجود در منطقه کشت نمود. فاصله پشته ها یا خطوط کاشت 75 سانتی متر و عمق کاشت 7-5 سانتی متر است . شایان ذکر است که در خاک های سنگین و مرطوب کمترین عمق و در خاکهای سبک بیشترین عمق را باید در نظر گرفت و تا 12- 10 سانتی متر هم می رسد. سبز شدن یکنواخت مزرعه همانگونه که گفته شد بستگی به یکسان بودن عمق کاشت دارد. به همین دلیل بهتر است عملیات کاشت بوسیله دستگاه پنوماتیک انجام شود زیرا با این دستگاه تراکم بوته و عمق کاشت را بهتر می توان کنترل نمود.
میزان بذر برای ذرت دانه ای 25-20 کیلوگرم و برای ذرت سیلوئی 35-30 کیلوگرم در هکتار و فاصله بوته ها بر روی ردیف برای ذرت دانه ای 20-15 سانتی متر و برای ذرت سیلویی و علوفه ای 20-10 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
1-10- عملیات داشت ذرت