منبع تحقیق درمورد استان ایلام، توسعه پایدار، گیاه شناسی

است.
در سال 2011، ورلووه14 در مطالعه ای به بررسی Fraxinus pennsylvanica, Pterocarya fraxinifolia و دیگرگونه‌های غیر بومی‌قابل توجه در رودخانه خارجی بلژیک و شمال غربی فرانسه پرداخته است. درختان ذکر شده در بالا و دیگر درختان غیر بومی، آوندی و ساحلی در بلژیک و شمال غرب فرانسه هستند. در سال 2008 لیستی از موجودی گیاهان عروقی غیر بومی‌در زیستگاه‌های ساحلی بلژیک و شمال غرب فرانسه تهیه شده است. شمار از این گونه ها در منطقه جدید هستند. درختانی مثل Acer saccharinum، Cornus australis، Fraxinus pennsylvanica، Juglans nigra و درخت Pterocarya fraxinifolia که اخیرا بومی‌و سازگار در طول رودخانه‌های منطقه شده است.
در سال 2011 گربیک15 و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان پیش واحد درمان شکستن خواب بذر Pterocarya stenoptera C.DC بعنوان شاخص تهاجم بالقوه، ضمن معرفی این درخت، درخت wingnut دارای برگهای ریز، ارتفاع 12 تا 20 متر است. درختی برگریز، سریع الرشد با شاخه‌های گسترده و پهن که جزء درختان بلند است. 15 تا 30 سانتی متر طول میوه بالدار در زیز شاخه ها به حالت آویزان در می‌آید که در پاییز به رنگ قهوه ای غیر قابل وصفی است. این گونه توسط نویسندگان داخلی در صربستان توصیف نشده است. ظرفیت جوانه زنی در میان درختان متفاوت بوده. بذور از صوفیه تهیه و به مدت 1 تا 2 ماه مورد برسی قرار داده شدند تا مورد طبقه بندی قرار گیرند. نتایج در طول این دوره هیچ فاکتور تهاجمی‌بالقوه در مولد را نشان نداد.
در سال 2012، آخالکاتسی و کیمریدزه16 در مطالعه ای روی پیاده سازی سیستم طبقه بندی زیستگاه‌های جنگلی مطابق با استاندارد ‘Natura2000 در قانون گرجستان (جنبه‌های حقوقی توسعه پایدار جنگل اروپا)، ضمن تلاش برای طبقه بندی سطح جنگلهای گرجستان به انواع زیستگاه، به نوعی از جنگلهای منطقه که بسیار غنی و شامل گونه‌های باقی مانده از دوره سوم زمین شناسی از جمله Pterocarya fraxinifolia و غیره اشاره می‌کند.
در سال 2013، باکستر و نولس17 در گزارش باغ گیاه شناسی دانشگاه لیور پول (ness )، وجود یک مجموعه فوق العاده از درختان و درختچه ها از چهار گوشه جهان، که بسیاری از آنها در اصل از طبیعت جمع آوری شده اند را شرح می‌دهند. باغ شامل تعداد زیادی از درختان غیر بومی‌است و به تلاش جهانی برای حفظ گونه‌های درختی نادر کمک کرده است. Wingnut چینی را می‌توان از fraxinifolia Caucasian Wingnut P. کاملا متمایز دانست بدلیل برگهای بالدار و بالهای دراز و باریک و نوک تیز در جلوی بذور آن. بذر این دو درخت از باغ گیاهی در کوه‌های شمال شرق چین پکن جمع آوری و رشد داده شدند. این دو گونه بسیار نادر و کمیاب اند که در باغ کاشت شده اند و واریته‌های پیشین آنها برای کاشت ناشناخته اند.
در سال 2013، لیروی18 و همکارانش در بررسی تاریخچه پوشش گیاهی و سطح تغییرات دریا در جنوب شرقی گوشه دریای خزر: مربوط به آب و هوا جنوب غربی آسیا، عنوان میکنند که احتمالا درختان اصلی منطقه refugia توسط درختانی غیر بومی‌(خارج از منطقه) مثل Quercus, Carpinus betulus, Parrotia persica, Fagus orientalis و Pterocarya fraxinifolia جانشین شده اند. بنابراین این مسئله یک پیوستگی و نزدیکی با جنوب اروپا واقع در بین دو دوره یخبندان در دوره چهارم زمین شناسی (پلیستوسن) را نشان می‌دهد. که نشان دهنده شباهت آب و هوایی این مناطق است. Pterocarya بعد از 495 سال بعد از میلاد روند کاهشی را نشان داده. این مطالعه روی پراکنش شرقی ترین درختان منطقه می‌تواند مشخص کند که چرا شمال البرز و قفقاز زودتر تحت تاثیر این روند کاهشی قرار گرفته اند. علاوه بر این فعالیت‌های انسانی در دوران امپراطوری ساسانی و پس از آن خشک شدن آب و هوا به تضعیف گسترش این درخت کمک کرده است.
در سال 2013، هوسی نووا19 و همکاران در مطالعه ای با عنوان مقایسه استراتژی‌های دوده گونه‌های گیاهی در جنگل حاجی عثمان و دریاچه ماهی بافرا در منطقه مرکزی دریای سیاه ترکیه، ضمن مقایسه استراتژی‌های دوده در 91 گونه گیاه، بسیاری از گونه‌های درختی و درختچه ای در جنگل حاجی عثمان و جنگل حفاظت شده را معرفی می‌کنند. در قسمت شرقی منطقه مورد مطالعه یک باتلاق جنگلی دست نخورده به نام جنگل حاجی عثمان وجود دارد که این جنگل را که در حدود 86 هکتار است پوشش می‌دهد و به عنوان یک اکوسیستم آبرفتی در سطح جهانی منحصر به فرد و در معرض خطر طبقه بندی شده. ازجمله درختان این جنگل درخت fraxinifolia (Poiret) Spach Pterocarya می‌باشد.

فصل سوم
مواد و روش ها

3- مواد و روش
3-1 مواد
3-1-1 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در استان ایلام، شهرستان بدره، دهستان دوستان قرار گرفته است و در تقسیم بندی کلی هیدرولوژی استان جزء حوزه آبریز سیمره میباشد. این رویشگاه به مساحت 2 هکتار، در محدوده جغرافیایی”19 ’16◦33 تا 31’16◦33 درجه عرض شمالی و ” 23 ’02◦47 تا”29 ’02◦47 درجه طول شرقی قرار گرفته است (شکل 3-1). حداکثر و حداقل محدوده ارتفاعی از سطح دریا در رویشگاه به ترتیب 1360 و 1100 متر می‌باشد. بطور کلی این رویشگاه در درون دره در مجاورت مجاری آبهای دائمی‌قرار دارد (شیب غالب منطقه 11 درصد).

شکل 3-1 : موقعیت توده لرگ در دره لارت، بدره، استان ایلام

حدود اربعه منطقه مورد نظر:
شمالاً: به منطقه آبهر پایین
غرباً: به کوه چوتا طاهر
شرقاً : به کوه گرولی
جنوباً: به ارتفاعات کبیرکوه محدود میشود.
مساحت ذخیره گاه : 2 هکتار .
عرصه ذخیره گاه در 5 کیلومتری جنوب روستای آبهر پایین و 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر بدره
و
اقع شده است. از نظر جاده دسترسی شهر بدره و روستای آبهر پایین در مسیر جاده ارتباطی ایلام به دره شهر قرار گرفته و جاده مواصلاتی آن از نوع آسفالته درجه یک می‌باشد. از روستای آبهرپایین تا عرصه ذخیره گاه حدود 5 کیلومتر فاصله وجود دارد شکل (3-2) نمایی کلی از منطقه و شکل (3-3) تصویری از درختان لرگ در ذخیره گاه را نشان می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *