منبع تحقیق با موضوع سواحل جنوبی دریای خزر و استان گیلان

بارندگی یکی از مهمترین عامل تعیین کننده اقلیم و چرخه آب در منطقه می باشد . در کل اصطلاحاً به کلیه نزولات جوّی ، بارندگی اطلاق می گردد. (برف ، باران ، تگرگ و …).ریزش باران عمده ترین بارش منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهد . مطالعات انجام یافته بیانگر این است‏که متوسط مجموع بارندگی سالانه ایستگاه انزلی 3/1874 میلیمتر است.
چنانچه قبلاً گفته شد ، بارانهای فصل پاییز تا اواسط بهار استان گیلان معمولاً از جبهه هواهایی که از سمت اقیانوس اطلس و دریای سیاه و مدیترانه می آید ، منشاء می گیرد . همچنین در فصل زمستان و پاییز ، توده هوای سرد و خشک سیبری با عبور از سطح دریای خزر ، رطوبت گرفته و خشکی خود را از دست داده و مرطوب می شود و دمای آن نیز تغییر می کند و ماهیت سرد و خشک بودن خود را از دست می دهد ، در نتیجه در سواحل دریای خزر و خصوصاً در ناحیه مورد مطالعه ، بارندگی های خوبی را ایجاد می کند . چنانکه جدول متوسط بارندگی ماهانه نشان می دهد بارندگی های این محدوده تقریباً در تمامی طول سال پراکنده شده اما مقدار آن در طول سال متفاوت است . داده ها نشان می دهد که در ایستگاه سینوپتیک انزلی در ماههای اکتبر و نوامبر (.مهر و آبان) بیشترین بارشها ریزش می کند و از ماه دسامبر (آذر) به تدریج از مقدار آن کاسته می شود . و می و ژولای (اردیبهشت و تیر) به حداقل میزان خود می رسد . زمان بارش حدوداً منظم است . و در اغلب ماههای سال ،‌بارندگی ریزدانه بوده و کمتر به صورت رگباری شدید ریزش می کند . البته در برخی از روزهای ماههای بهار و تابستان ، بارندگی رگباری و شدید اتفاق می افتد.
Widget not in any sidebars

با نگاهی به آمار بارندگی شهرهای جنوبی دریای خزر در می یابیم که میزان بارندگی در طول سواحل جنوبی دریای خزر متغیر و از غرب به شرق کاهش می یابد که این اختلاف بارش بسیار بالاست. شهر بندرانزلی با 1875 میلی متر بارش سالیانه، نه تنها در سواحل جنوبی دریای خزر بلکه در کل کشور ایران بیشترین میزان بارندگی را داراست. توزیع میانگین ماهانه بارندگی نشان می دهد که حداقل میانگین درازمدت در این ایستگاه به مقدار6/47 در تیر و حداکثر آن 6/346 میلی متر در مهر ماه می باشد (اداره هواشتاسی شهر بندرانزلی، 1390).
جدول شماره (3-4): متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک انزلی
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
3/1874
5/119
1/126
8/169
8/214