منابع پایان نامه ارشد درباره بازاریابی خدمات و شناسایی مشتری


Widget not in any sidebars

پژوهش خارجی بعدی در مورد ترکیبی از دو مدل کانو و QFD بوده که برای نوآوری در محصولات تولیدی توسط شن تان و اکسی 2000 از دانشگاه سنگاپور صورت گرفته است.
چکیده مقاله : با وجود تغییرات سریع و روزافزون در زمینه توسعه و بازاریابی خدمات و تولید ، ایجاد نوآوری و برنامه های دقیق برای بقاء شرکت ها ضروری به نظر می رسد. برای تسخیر و حفظ بیشتر بازار باید در برنامه ریزی های جدید ، نیازها و خواسته های مشتریان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
برای تاثیر بیشتر مدیریت پروژه های توسعه وهمچنین درک بهتر خواست های مشتریان ، یک مشارکت حساب شده در بین طرح ها ضروری است.
این مقاله بر مبنای مدل کانو به پردازش و تحلیل برداشت ها از نیازمندی های مشتریان می پردازد و به اهمیت ایجاد طرح های نو در جهت تامین بیشتر خواسته های مشتری اشاره دارد. در ادامه این مقاله ، طرح ادغام مدل های کانو و QFD در جهت پیشبرد برنامه توسعه تولید و خدمات مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیقات مختلف پیشنهاد می کنند که مشارکت و تعامل مدل ها باعث کمک به ایجاد برنامه های جدیدی در جهت خشنودسازی مشتری خواهد کرد.
مدل ترکیبی کانو و QFD : همانطور که می دانید افزایش رضایت مشتری به بهبود ومعرفی و نوآوری کالاها برای به وجود آوردن یک معنای سیستماتیک از نوآوری کالا نیاز دارد ، این محققین مدل ترکیبی جدیدی را پیشنهاد نمودند. این مدل با استفاده از بررسی های انجام شده بر مدل کانو و QFD بر فرایند بهبود کالا عرضه شده است.
مروری بر این فرایند : این مدل شامل جمع آوری نظریات در مورد تولید کالای جدید ، شناسایی مشتریان بالقوه ، اکتساب نیازمندی های مشتریان ، تجزیه و تحلیل مدب کانو ، تجزیه و تحلیل QFD و دیگر مراحل بهبود کالا مانند آزمایش کردن و راه اندازی می شود. به خاطر داشته باشید که این فرایند بیشترین تاثیر را در توسعه کالاهای جدید دارد. برای دیدن جزئیات بیشتر این مدل به تحقیقات صورت گرفته توسط اوربان و هوسر 1993 ویلسون و همکارانش 1996 می توانید مراجعه کنید.
جمع آوری نظریات در مورد تولید محصول جدید و مرحله شناسایی از توجه خاصی برخوردار هستند. نطریات محصول ممکن است از منابع گوناگونی جمع آوری شود ، مانند : تکنولوژی ، نیازهای بازار ، رقبا وکاربران.
شیوه های گوناگونی برای جمع آوری نظر مشتریان از محصولات وجود دارد به عنوان مثال اورگان و هوسر 1993 توانستند این شیوه ها را طبقه بندی نمایند :
نوآوری تکنولوژیکی
تشریح مطالعات مشتریان
نوآوری فردی
اتحادها
اکتساب یا جمع آوری
برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید ، مطالعات وجوانتی 1997 خوارا ورزنت 1997 را مشاهده نمایید.
برای شناسایی مشتریان بالقوه باید قبل از جمع آوری داده ها و محاسبه آن ها ، مشتریان را به خوبی بشناسید. پروژه های تیمی برای بررسی در این مرحله مورد شناسایی قرار می گیرند. بعد از دانستن این که مشتریان بالقوه چه کسانی هستند ، پروژه های تیمی اساسی برای جمع آوری نیازهای ویژه مشتریان در به وجود آوردن کالاهای جدید و تکنولوژی های