منابع پایان نامه ارشد درباره انتخاب استراتژی و انواع مشتری

یک راهکار جایگزین برای به دست آوردن ارزش مورد انتظار پیدا کنید که نیاز به هدف شناخته شده نداشته باشد.
Widget not in any sidebars

در پی انتقال به نسل بعدی و جدید از سیستم برای ایجاد ارزش مورد انتظار به روشی کارآمد و عاری از مشکلات موجود باشید.
راهکارهایی بیابید که عملکردهای مضر را حذف کند ، کاهش دهد یا پیشگیری نماید.
راهکارهایی بیابید که عملکردهای مفید از دست رفته را حذف کند ، کاهش دهد یا پیشگیری نماید.
راهکارهایی بیابید که تضادهایا مدودیت ها ( الزامات پنهان ) را حذف کند ، کاهش دهد یا پیشگیری نماید.
راهکار جایگزینی برای به دست آوردن عملکرد مفید برجسته ( انگیزشی) بیابید که اهداف بیش از انتظار را برای مشتری ایجاد کند.
راهکار جایگزینی برای به دست آوردن اهداف بیش از انتظار بیابید که موارد زیر را پوشش دهد : ارزش غیر منتظره را ایجاد نماید و نیازمند عملکرد مفید برجسته ( انگیزشی) نباشد.
راهکار جایگزینی برای به دست آوردن ارزش غیر منتظره بیابید که نیازمند اهداف بیش از حد انتظار نباشد.
در پی انتقال به نسل بعدی و جدید از سیستم برای ایجاد ارزش غیر منتظره به روشی کارآمد و عاری از مشکلات موجود باشید.
یک تیم QFD موفق ممکن است بسیاری از این استراژی های پیشنهاد شده را بداند. این پیشنهادها می توانند برای انتخاب استراتژی مناسب برای QFD استفاده شوند.
ارزش مورد انتظار1
ارزش مورد انتظار به معنی ارزشی است که ما برای مشتریان در هنگام دریافت کالا و خدمات باید ارائه دهیم. منظور از ارزش رابطه ای است که مشتری در آن فایده ای می یابد ، یعنی مزایای حاصل از ارائه کالا و خدمات به او از هزینه های پرداختی برای به دست آوردن آن خدمت پیشی می گیرد. از دیدگاه بازاریابی این رابطه ، رابطه ای است که علاوه بر سودآوری در طول زمان ، مزایای حاصل از ارائه خدمت یا محصول به مشتری بیش از عایدات پولی آن است ( Lovelock,2002 ).
روش های متعددی برای در نظر گرفتن دیدگاه های ارزش مورد انتظار وجود دارد که این انتخاب ها بر اساس نقش آن ها در ارزیابی فرایند عرضه کالا و خدمات می باشد ( Nelson,1970 ).توانایی یک شرکت برای عرضه ارزش به مشتریانش ، با توانایی او برای ایجاد رضایت برای کارکنان و سایر ذینفع ها ، ارتباط نزدیکی دارد. جک ولش در مورد ارزش مورد انتظار مشتریان می گوید : ما در عصر ارزش زندگی می کنیم. اگر نتوانیم یک محصول دارای کیفیت عالی را با کمترین قیمت به فروش برسانیم از بازی خارج خواهیم شد. از دیدگاه کاتلر ارزش ، روی هم قرار دادن ترکیب مناسب کیفیت ، خدمات و قیمت برای هدف می باشد ( Kotler,2003 ).
ارزش غیر منتظره2
ارزش غیر منتظره به ایجاد خدمات یا کالایی که مشتری در مورد آن ها هیچ فکر و هزینه ای نداشته و سازمان ها برای بالا بردن سطح رضایت مندی و خرید مجدد از سازمان مورد نظر عرضه می کند گفته می شود (Groonrose,1996 ).
کانو معتقد است که نیازهای خوشحال کننده توسط مشتری اظهار نظر نمی شود و برای تولید کننده شناخته شده نیست و گوش دادن به صدای مشتری باعث شناختن آن ها می گردد. برای تعیین نیازها و خواسته های مشتری باید فعالیت های زیر را صورت داد:
1- Expected Value
2- Unexpected Value
انواع مشتری و خصوصیات آن ها را تعیین نمایید.