منابع و ماخذ پایان نامه اسناد الکترونیکی، شخص حقوقی، نرم افزار، اشخاص حقوقی

این سوال مطرح می شود که آیا اشخاص حقوقی می توانند صاحب امضا شوند و به نام خود از مرجع صدور گواهینامه گواهی بگیرند؟
قانون ایران
در مورد رویه قانون ایران باید گفت که قانون تجارت الکترونیک ایران بیان می دارد :” امضا کننده هر شخص یا قائم مقام وی است که امضای الکترونیکی تولید می کند “۱۲۶و در بند ۱۷ از ماده فوق اشخاص را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می داند پس مفهوم این است که بر طبق قانون ایران امضا کننده می تواند شخص حقوقی باشد. با توجه به اینکه یک شخص حقوقی نمی تواند به طور فیزیکی خودش تولید امضا نماید و عملاً باید این کار به وسیله شخص حقیقی انجام شود ، باز مشکل فوق مطرح می شود که اگر در اینجا امضا کننده شخص حقوقی است ، شخصی که از کلید استفاده کرده چه مسئولیتی دارد و بر چه اساس می توان این مسئولیت را به او اسناد کرد ؟ آیا این در صورتی است که بدانیم عملاً چه کسی از کلید استفاده کرده است. پس بهتر است ماده فوق را این گونه تفسیر کنیم که امضا کننده شخصی است که بر اساس یک گواهینامه الکترونیکی معتبر امضای الکترونیکی تولید می کند. در این صورت می توان گفت که شخص حقوقی صاحب گواهینامه و کلید خصوصی و شخص حقیقی دارنده کلید هر دو در امضاهای تولید شده مسئولیت دارند. از سویی، رویه شرکت های تجاری در ایران معمولاً بدین شکل است که امور مهم شرکت با امضای بیش از یک نفر و مهر شرکت ( یا در اینجا امضای الکترونیکی شرکت ) انجام می شود و به نظر می رسد این رویه بسیار خوبی در مسایل ناشی از امضای اسناد می باشد اما به هر حال به نظر می رسد که مراجع صدور گواهینامه در صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی قدری متفاوت عمل کنند. در گواهینامه هایی که برای اشخاص حقوقی صادر می شود ، نه تنها نام شخص حقوقی بلکه هویت شخص حقیقی که از طرف شخص حقوقی امضا می کند نیز مشخص باشد و همچنین باید اختیار درخواست ابطال کلید خصوصی مزبور به شخص حقیقی داده شود .
گفتار یازدهم : ویژگیهای سند الکترونیکی
در مباحث قبل شرایط اعتبار یک سند الکترونیکی قید شد و این سند دارای اعتبار در محاکم و قابل استناد بوده و قانونگذار در برخی موارد شرایطی خاص نیز برای آن در نظر گرفته است. این نوع اسناد دارای ویژگیهایی خاص و جدا از اسناد نوشته و کاغذی دارند.
برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا ، شکل و ساختار به این معنی است که:
۱. اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی را از ‌آنچه که در زمان خاصی رخ داده است ، نشان می دهد.۱۲۷
با توجه به اینکه تولید ، نگهداری و تبادل اسناد الکترونیکی از طریق سیستمهای رایانه ای انجام می پذیرد و این سیستمها بر اساس تعاریفی که برای آنها صورت گرفته و برنامه ریزی انجام شده بصورت خودکار هرگونه تولید ، تغییر و ارسال را با درج زمان دقیق آن ثبت می نمایند در هر زمان متخصصین امر می توانند با دسترسی به کلیه این اطلاعات به سهولت به این امر واقف و ماوقع را بیان نمایند. به عبارت دیگر، قدم نهادن در دنیای مجازی و رایانه ها و کار با آنها به مانند قدم نهادن در جوهر و سپس طی مسیر می باشد، در این حالت ردپای شخص از ابتدا تا انتها و به راحتی قابل مشاهده و غیر قابل انکار می باشد.
۲. از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای ‌آنهاست، می توان دوره تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.۱۲۸
هر داده الکترونیکی در بدو ایجاد با توجه به هدف سازنده آن دارای یک شکل خاص می باشد. داده ممکن است یک فایل حاوی اطلاعات ، صوت،تصویر، عکس و یا سایر موارد باشد؛ در طول زمان با توجه به پیشرفت ساعت به ساعت تکنولوژی نحوه ایجاد اطلاعات و فرمت آنها در حال تغییر است و با توجه به این موضوع می توان زمان تولید داده و هدف و نحوه استفاده از آن را استخراج و به آن پی برد.۱۲۹
۳. ساختار این اسناد را می توان به طریق الکترونیکی باز سازی کرد، پس هر جزء این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می دهد که به طریق روشنی ارائه می گردند.
هر داده به صورت کدهای رایانه ای بصورت ۰ و ۱ تشکیل شده است که برای ماشین قابل فهم است ، در طول زمان بنا به دلائل مختلف از جمله قطع ناگهانی برق، خراب شدن منبع نگهداری اطلاعات ، دسترسی خرابکارها، حمله ویروسها و سایر شرایط ممکن است که این ساختار به هم ریخته و یا قسمتی از آن غیر قابل استفاده یا حذف گردد؛ در اسناد نوشته اگر قسمتی از سند معدوم گردد ، آن قسمت غیر قابل دسترسی خواهد بود اما در اسناد الکترونیکی در اکثر موارد می توان آن ساختار را بازیابی کرد، نرم افزارهای مختص این امر با توجه به الگوهای ساختاری اطلاعات می توانند قسمت معدوم شده را بازیابی نمایند، به عنوان مثال یک نقشه کش در صورت حذف شدن مقداری از نقشه خود با توجه به ساختار نقشه موجود و هدف از طراحی و با توجه به نحوه آن می تواند قسمت حذف شده را پیش بینی و ترسیم نماید، نرم افزارهای مختص بازیابی نیز با همین روش و با بررسی الگوی اطلاعات از دست رفته می توانند آنها را بازیابی نمایند که این خود کاری بس دشوار و پیچیده است که به لطف سرعت بالای رایانه های در مدت زمان اندکی و به راحتی چند کلیک صورت می گیرد.۱۳۰
۴. دسترسی به این اسناد آسان است. اگر در یک کتابخانه بخواهیم یک کتاب مشخص را جستجو کنیم ممکن است روزها به طول انجامد اما اگر ابتدا نام آنرا از فهرست استخراج و به محل تعیین شده آن مراجعه نماییم این امر چند دقیقه صورت می گیرد، در اسناد الکترونیکی این دسترسی بسیار آسانتر است، فقط کافی است نام داده مورد نظر را در قسمت جستجو درج و سیستم خود داده مورد نظر را در هر مکان و پوشه ای که ذخیره شده باشد را در کسری از ثانیه نشان خواهد داد.
۵. کاهش فضا و هزینه های نگهداری
در گذشته برای حفظ و نگهداری اسناد کاغذی و کتابها هر محلی را که تخصیص می دادند پس از مدتی با پر شدن آن مجبور به تامین مکان دیگری بودند و برای نگهداری نیاز به ایجاد طبقه بندی، پوشه های قطور و مسئولین مربوطه بود که تمام اینها خود دارای هزینه هنگفتی است؛ اکنون با همه گیر شدن اسناد الکترونیکی می توان دهها هزار جلد کتاب و سند را که بالغ بر میلیونها صفحه می باشند را در یک دیسک فشرده که به راحتی در جیب جای میگیرد حمل و نگهداری نموده و هزینه آن بسیار ناچیز و کمتر از هزینه خرید و نگهداری و حمل کتابها می باشد.
۶. کاهش کاغذ بازی و مدیریت زمان
اسناد الکترونیکی به راحتی و با سرعت بالا قابلیت انتقال داشته و این مهم استفاده از اسناد کاغذی را کمتر نموده است؛ در سیستم قدیم در یک اداره مرتب می بایست یک نامه نوشته شود، امضاء و مُهر گردد، شماره و تاریخ آن درج شود ، به محل دیگر ارسال و دریافت کننده رسید داده و آنرا ثبت نماید و مسئول مربوطه دستور اقدام داده و به اقدام کننده ارجاع دهد که تمام این موارد علاوه بر صرف وقت ممکن است به دلیل تعدد مکان هزینه بر هم باشد، اکنون در سیستم اتوماسیون اکثر سازمانها کلیه مکاتبات از طریق سیستم رایانه ای انجام شده و دیگر از سند کاغذی خبری نیست و مسئولین با فشار چند دکمه نامه را تایید، امضاء یا ارجاع می دهند و این موضوع که ادارات در سطح یک شهر بزرگ گسترده شده باشند مهم نیست، از طریق سیستم و شبکه نامه در لحظه به مسئول دیگری در آنسوی شهر رسیده و قبل از رسیدن ارباب رجوع وی کار خود را به پایان رسانیده است. این امر موجب کاهش هزینه ادرای و تجهیزات و نیروی انسانی خواهد شد.۱۳۱
۷. مدیریت مطلوب بر عملکرد سازمان
از طریق سیستمهای اتوماسیون اداری و استفاده از اسناد الکترونیکی مسئولین ناظر بر یک سازمان و نهاد به راحتی و در عرض چند ثانیه می توانند آمار مربوط به کارکرد کارکنان خود را مشاهده و راندمان کار هر فرد و کل سازمان را بررسی نماید، در صورتیکه شخص می خواست راندمان یکساله را بصورت دستی و استفاده از روشهای سنتی انجام دهد این امر چندین روز و یا هفته زمان می برد .۱۳۲
۸. توزیع گسترده تحت شبکه و امکان ارسال و دریافت همزمان چند پیام
یک سند الکترونیک ممکن است دارای رونوشتهای متعدد باشد که در برخی از سازمانهای و نهادها این رونوشتها به چند ده نفر می رسد ، از طریق سیستم اتوماسیون و استفاده از اسناد الکترونیکی این رونوشتها در کسری از ثانیه به کلیه گیرنده ها بطور همزمان ارسال می گردد ، بطور مثال در یک وزارتخانه دستور وزیر به کلیه زیر مجموعه ها در سطح کشور بطور همزمان ارسال و هر یک در همان لحظه آنرا دریافت می کنند. این روش از چندین هفته زمان برای انجام این مهم از طریق سیستم سنتی جلوگیری می کند.
توجه به مدیریت اسناد، در سیستمهایی که ماهیتا شامل داده های تغییر پذیر و قابل به روز شدن هستند کاملا مسئله ای چالشی است زیرا اسناد نه تنها در بردارنده محتوا هستند بلکه حاوی اطلاعاتی در شکل و ساختار نیز می باشندکه توسط ابر داده ها۱۳۳ اطلاع رسانی می شوند. ” ابرداده های مدیریت اسناد ، موجب شناسایی اسناد و اشخاص می شوند و به چرخه عملیات و روشهایی که آنها را تولید و مدیریت کرده و مورد استفاده قرار می دهند، اعتبار می بخشند و سیاستهای حاکم بر اسناد را تضمین می نمایند”.۱۳۴ این ابرداده ها اجازه می دهند که پرونده ها در جای مناسب قرار گیرند و به روش معنا داری اجرا و درک شوند.
بهترین راه برای حفظ محتوا ، شکل و ساختار اسناد ، مدیریت آنها در یک سیستم نگهداری اسناد۱۳۵ است. برخی سازمانها از نرم افزارهای خاصی برای مدیریت اسناد الکترونیکی خود استفاده می کنند . باید یاد ‌آور شد که سیستم نگهداری اسناد فقط بخشی از یک نرم افزار نیست، بلکه چارچوب و ساختاری است که به دفعات دریافت ، نگهداری و دسترسی به اسناد را امکان پذیر می کند. ۱۳۶
فصل سوم : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی
هر سند پس از تنظیم دارای آثاری است، تعهداتی را به طرفین بار می کند و آنها ملزم به انجام یا عدم انجام برخی امور می باشند. اشخاص ثالث نیز ممکن است از سند سود یا ضرری را متحمل شوند. در قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار علاوه بر آثار و تعهداتی که از اسناد نوشته حاصل می شود یک سری موارد خاص دیگر را به اسناد الکترونیکی بار نموده است که این امر حکایت از مبادلات الکترونیکی،تسریع در معاملات و تشویق اشخاص به استفاده از این روش می باشد.
آثار و تعهدات ناشی از سند مهمترین هدف از تنظیم سند است، هدف از تنظیم سند ایجاد یک اثر است اعم از مادی یا معنوی و در راستای انجام آن بالطبع طرفین تعهداتی را متقبل می شوند که ملزم به رعایت آنها می باشند که این امر در اسناد الکترونیکی با شرایطی بیشتر و مختص اینگونه اسناد صورت می پذیرد.
طرفین یک قرارداد در ابتدا به نحوی با یکدیگر آشنا شده و ارتباط برقرار نموده اند، این رابطه می تواند از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *