منابع مقاله درمورد عملکرد جنسی و میل جنسی


Widget not in any sidebars
افزایش قدرت قلب، متعاقب افزایش فعالیت آنزیمی ناشی از ترشح هورمون تیروئید
افزایش سرعت و عمق تنفس: به علت افزایش متابولیسم، مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسیدکربن نیز افزایش می‌یابد.
1-8-10- افزایش حرکات گوارشی:
این امر که متعاقب افزایش اشتها و مهمتر از همه ترشح شیره‌های هضمی به وجود می‌آید، از اثرات هورمون تیروئید می‌باشد.
1-8-11- اثرات تحریکی بر دستگاه اعصاب مرکزی:
هورمون تیروئید، سرعت تفکر را بالا می‌برد، ولی گاهی باعث از هم گسیختگی آن نیز می‌شود؛ بر عکس، فقدان هورمون تیروئید، این عمل را کاهش می‌دهد. شخص هایپرتیروئید ممکن است بیش از حد عصبی باشد و گرایش‌های روانی عصبی مثل کمپلکس‌های اضطرابی، نگرانی شدید و بدبینی از خود نشان دهد.
1-8-12- اثر بر عملکرد عضلات:
با افزایش مختصر هورمون تیروئید، عضلات توانمند می‌شود ولی بیش از آن، باعث کاتابولیسم اضافی پروتئین در عضلات گشته و ضعیف می‌شوند.
 
1-8-13- لرزش عضلانی:
این لرزش(tremor) خفیف، ناشی از قابلیت واکنش سیناپس‌های عصبی در نواحی نخاعی کنترل‌کننده تونوس عضلات است.
 
1-8-14- اثر بر روی خواب:
به علت اثرات تحریکی هورمون تیروئید بر سیناپس‌ها، علیرغم خستگی، فرد هایپرتیروئید، به دشواری به خواب می‌رود.
 
1-8-15- اثر هورمون تیروئید بر عملکرد جنسی:
در مردان، کمبود هورمون تیروئید موجب کاهش میل جنسی می‌شود؛ متقابلا، گاهی افزایش زیاد هورمون تیروئید باعث ناتوانی جنسی می‌شود. در زنان، کمبود هورمون تیروئید، گاهی سبب منوراژی(خون‌ریزی زیاد قاعدگی) و پلی‌منوره(افزایش دفعات قاعدگی) می‌شود.
1-8-16- اثرات بیولوژیک
هورمونهای تیروئیدی باعث افزایش سرعت متابولیسم پایه و افزایش دمای بدن، افزایش سنتز پروتئینها، افزایش حساسیت و پاسخ بدن به کاتکول آمینها مانند آدرنالین شده و برای تکامل و رشد سلولها و اعضای بدن نیز به ویژه در دوران جنینی و کودکی لازم وضروری هستند. همچنین این هورمونها متابولیسم پروتئینها، قند و چربی و همچنین متابولیسم ویتامینها را در بدن کنترل و تنظیم میکند و سلول را در جهت استفاده صحیح از منابع انرژی هدایت میکند .هورمون های تیروئید در حیوانات دارای اثرات بیشتری نسبت به انسان میباشد و باعث تنظیم الگوی خواب زمستانی پستانداران و همچنین الگوی پوست اندازی در پرندگان می شود. بارزترین شکل این امر در فرآیند دگردیسی دوزیستان دیده می شود. این اثرات احتمالا از طریق تنظیم بیان ژن های خاص اعمال می شوند.(7)
1-8-17- بیماری های تیروئید
کم کاری تیروئید ( هایپوتیروئیدی)
پرکاری تیروئید ( هایپرتیروئیدی)
بزرگی غده ی تیروئید ( گواتر)
توده های تیروئید