منابع تحقیق درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و اطلاعات مربوط به مشتریان

دانلود پایان نامه
 • زیتمن(1990)، بر مبنای تحقیقات بازاریابی در کشور آمریکا چنانچه یک مشتری از سازمان ناراضی باشد به طور متوسط این نارضایتی را برای حداقل 9 نفر بازگو می‌نماید حال آنکه یک مشتری وفادار به ندرت رضایت خود را برای بیشتر از 3 تفر عنوان می‌کند. وجود چنین آمارهایی باعث استفاده از استراتژی‌های تهاجمی و صرف هزینه فراوان جهت تبلیغات و جذب مشتریان می‌باشد.
  کوهیل و جاورسکی(1992)، جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتریان و استفاده از این اطلاعات در مراکز مربوطه
  راکرت(1992)، بدست آوردن اطلاعات در مورد مشتریان و تدوین استراتژی به منظور برآورده ساختن این نیازها
  کاتلر(1993)، پنج نوع شرکت وجود دارد:
  آن هایی که باعث خلق تغییرات می شود.
  آن هایی که فکر میکنند باعث خلق تغییرات می شوند
  آن هایی که فقط تماشاچی تغییرات هستند
  آن هایی که از تغییرات بوجود آمده شگفت زده می شوند یکی از ارزشمند ترین کمکهای بازاریابی نوین به شرکتها این است که دیدگاه آنها را از فرآورده محوری به بازار و مشتری محوری تبدیل کرده است
  پاول جی هافمن (1994)، صنعتی بودن یک کشور با ساختن کارخانه‌ها فریبی بیش نیست.بازار سازی است که کشورها را صنعتی میکند
  هافمن (1994)، شرکتها نمیتوانند به شما (کارکنان) تضمین شغلی دهند.این کار تنها از عهده مشتریان ساخته است
  لزلند(1994)، ترجیح مشتری شامل نگرشی است که نسبت به یک فعالیت نهاد اجتماعی و یا ایده‌ای خاص دارد و نگرش بیانگر احساس مساعد یا نامساعد در مورد یک شیء است .
  ولزلی(1994)، منابع تأثیر گذار بر شکل گیری نگرش: این منابع شامل تجارب گذشته و مستقیم، دوستان و آشنایان، بازاریابی مستقیم و تبلیغات است.
  لاتز(1994)، عوامل شخصیتی نظیر شخصیت نقش کلیدی در نگرش دارند اما کسانی که نیاز شناختی پایینی دارند در پاسخ به تبلیغات احساسی نگرش مثبت تری به دست می آورند.
  دراکر(1995)، تنها مراکز سود ده شرکتها مشتریان هستند .
  لاولاک و رایت (1996)،بهره وری و کیفیت به عنوان مسایلی برای مدیران عملیاتی است ولی ادامه تلاش ها جهت شناخت و بهبود کیفیت، به توجه مشتری و شناسایی کیفیت متعارف منجر شد. و در مقایسه با کار در بخش تولیدی، تحقیق در کیفیت خدمات قویأ توسط مشتری هدایت گردیده است.
  ادریس (1997)، عوامل تعیین کننده انتخاب یک بانک در کویت، خدمات مهم از نظر مشتریان تجاری و عوامل مؤثر در انتخاب یک بانک را در کویت مورد بررسی قرار دادند.و نتیجه نشان داد که سود سپرده‌ها و سیاست ارائه تسهیلات از پر اهمیت ترین عوامل و جذابیت بانک و رفتار دوستانه کارمندان از کم اهمیت ترین عوامل به حساب می‌آمدند.
  چنگ و چن (1998)، با افزایش کارایی و اثر بخشی در ارایه خدمات، سود اوری بانک افزایش خواهد یافت.
  بلومر(1999)، وفاداری به اولین محصول یا خدمتی که هنگام تصمیم گیری خرید به ذهن فرد خطور می کند و از میان سایر محصولات و خدمات برگزیده می شود اشاره دارد.
  آلریک (1999)، در بازاریابی بانک، تطبیق بین منابع بانک و نیازهای مشتری جهت دستیابی به بهترین حالت سوداوری است، هدف اصلی هر سازمان ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصولات و تعهد و وفاداری مشتریان است و در صورت موفقیت امیز بودن این فرایند، رضایت و وفاداری مشتری کسب می‌شود.
  تاوهاو(2000)، مطالعه تصمیم انتخاب بانک در سنگاپور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای مصاحبه گروهی متمرکز و بررسی ادبیات تحقیق 9 عامل موثر بر انتخاب بانک شناسایی شدند که عبارت بودند از، نزدیکی مکان بانک و شعبه هایش، نرخ بالای سود حسابهای پس‌انداز، کیفیت کلی خدمات، کارمزد پایین کیفیت خدمات ارایه شده، نرخ پایین سود وام ها، ساعات طولانی عملیات، توصیه بوسیله والدین و دوستان، موجود بودن تسهیلات خود پردازی بانکی
  الموسوی(2001)، در دسترس بودن دستگاه‌های خود پرداز، تعداد دستگاه‌های خود پرداز، شهرت بانک، خدمات 24 ساعته، وجود پارکینگ تأثیر گذارترین عوامل انتخاب بانک برای دانشجویان می باشد.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.