منابع تحقیق درباره خدمات بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات الکترونیک

دانلود پایان نامه
 • اعتماد اعتباری: یکی از مفاهیم دیرینه اعتماد عمومی منبعث از ایده روابط اعتباری است که براساس آن، فردی نسبت به دیگری در انجام اقدامی نسبت به خود، اعتماد میکند. اعتماد اعتباری در روابط اصیل ـ وکیل هنگامی متجلی میشود که اصیل قادر به نظارت یا کنترل عملکرد وکیل نیست و بنابراین نسبت به خطاکاری و همینطور تخطی وکیل از قانون آسیبپذیر است در چنین مواقعی، این روابط از طریق تعهد یکجانبه وکیل به عمل در جهت منافع اصیل تقویت میشود. اعتماد اعتباری بخش مهمی از اعتماد عمومی نسبت به دولت است.
  اعتماد متقابل: اعتماد متقابل بخشی از اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمانهای دولتی است که از آن جهت که شکل میان فردی دارد، همیشه نسبت به اعتماد اعتباری متفاوت است. در حالیکه دریافت کننده اعتماد اعتباری سازمانهای دولتی هستند اعتماد متقابل بر مبنای روابط بین فردی قرار دارد.
  اعتماد اجتماعی: اعتماد اجتماعی شکلی از سرمایه اجتماعی است که جامعه آن را در گذر زمان، به تدریج و از طریق تعاملات افراد به صورت فرد با فرد بدست آورده و آنگاه به نوعی «خیرعامه» تبدیل میشود که مبنای اعتماد سایر افراد جامعه قرار می گیرد(الوانی و داناییفرد،1380،ص 15 ـ 18).
  اعتماد و دولت الکترونیک
  یکی از مشکلات عمده در راه توسعه تجارتالکترونیک این است که با وجود سرمایهگذاریهای کلان، استفاده از آن به راحتی موردپذیرش کاربران قرار نمیگیرد. یکی از این دلایل، احساس عدماعتماد در مشتری میباشد. برای جذب و نگهداشتن مشتریان لازم است که درک و آگاهی آنها از امنیت را بالا برد و اعتماد آنها را حفظ کرد. اعتماد یک فاکتور حیاتی در رفتار حمایتی مشتری است. وبسایتهای تجاری موفق آنهایی هستند که بتوانند اعتمادمشتری را جلب کنند ومشتری در تراکنشها و توسعه تکنولوژی کمترین ریسک را احساس کند. درمقایسه با کسب و کارسنتی، تکنولوژینقش مهمتری در تراکنشهای آنلاین و الکترونیک دارد زیرا وسیلهای یا قوه محرکهای برای مفهوم بازاریابی بدون حضور فروشنده است. ظاهر، عملکرد و کیفیتخدماتی که توسط فروشگاههای الکترونیکی ارائه میشود نتیجه مستقیم طراحی فنی است که در حقیقت به استراتژیهای کسب و کار و بازاریابی برمیگردد. بنابراین گرایش بازاریابی و اعتماد فنی دررابطه با اعتماد روی وب حیاتی است(ترابی و زمانی،1392،ص3).
  در یک تقسیم بندی کلی موضوع اعتماد را در تیم های الکترونیک که در سازمان های الکترونیک فعالیت می کنند در سه سطح زیر می توان مورد ببرسی قرار داد(ایشایا و ماکولیا،1999):
  اعتماد در سطح تکنولوژی
  اعتماد در سطح رسانه
  اعتماد در سطح اجتماع
  تعمیم این سه سطح از اعتماد در رابطه با اعتماد فردی بین شهروندان و یا اعتماد بین چند شهرالکترونیک امکان پذیر می باشد.
  سطح تکنولوژی و سطح رسانه به مکانیسمها و نرم افزارهای مورد استفاده مربوط است و به قدرت عملیات، ظرفیت و توانایی های سیستم همکاری ارتباط دارد. این دو سطح از سطوح بنیادین در شهر الکترونیک مربوط است. ایجاد اعتماد در این سطوح با پیشرفتهای تکنولوژی های ارتباطی امکان پذیر است. اما سطح اجتماعی اعتماد در شهر الکترونیک بسیار پیچیده تر از سطوح دیگر می باشد. در شهر الکترونیک به علت عدم وجود ارتباطات چهره به چهره، از انسانها حرکات و رفتارهایی سر می زند که در شهر سنتی به ندرت وجود دارد. متاسفانه در ارتباط رایانه ای حقه و نیرنگ، خود را به جای دیگران جای زدن، شایعه پراکنی، تقاضای بی دلیل، رد درخواستهای ضروری، گزافه گویی، قصور در انجام تعهدات و … فراوان وجود دارد و این نوع ارتباطات اعتماد را دچار مشکل اساسی می کند(هواگ دیگران،2003). هر چند علی رغم وجود اختلاف فرهنگی و طبقه اجتماعی افراد، آداب و رسوم، زبان و ملیت؛ در شهر الکترونیک ارتباطات بسیار موثر و مفید مبتنی بر اعتماد نیز وجود دارد. اما متاسفانه جو بی اعتمادی در فضای الکترونیک نسبت به فضای فیزیکی بیشتر است(هالند،1998).

    مدیریت ارتباط مشتری و صرفه جویی در هزینه

  ‌پیشینه تحقیق
  تحقیقات داخلی
  الهیاری فرد در تحقیقی با عنوان “خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیات خدمات مختلف بانکی” به بررسی شیوه های بانکداری الکترونیک (اینترنتی، اینترانتی و موبایل) پرداخته است و بهای تمام شده خدمات در انواع سیستمهای بانکداری در ایران را محاسبه کرده است. براساس نتایج این تحقیق ،متوسط مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی و اینترانتی نسبت به بانکداری سنتی به طور معنی داری کاهش یافته است. (الهیاری،1382).
  در مطالعه دیگری در اداره تحقیقات بانک سپه با عنوان “صرفه جویی کاربرد بانکداری الکترونیک در بانکداری سنتی” به بررسی مقایسه ای صرفه جویی زمانی ناشی از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهران توسط عابربانک و شعبه( پرداخت الکترونیکی و سنتی )پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله در صورت پرداخت این قبوض توسط عابربانک تقریباً 894526 ساعت ویا 111816 روز کاری و یا 372 سال کاری صرفه جویی در زمان را می توان انتظار داشت.
  شکرگزار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی امکان سنجی بانکداری الکترونیک در بانکها”، با طرح این موضوع که کشور ما از نظر شاخص سهولت و دسترسی به تجارت الکترونیک در میان 60 کشور جهان در رتبه 58 قرار دارد، امکان سنجی بانکداری الکترونیک براساس عوامل اقتصادی، فنی و نیروی انسانی را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی متغیر فنی، فاکتورهایی مانند: امکان استقرار در بانکها، امکان نرم افزاری و سخت افزاری، امکان ایجاد امنیت کافی، امکان بالابردن سرعت و …، برای بررسی متغیر اقتصادی، فاکتورهایی مانند: هزینه بدست آوردن نرم افزارها، کاهش هزینه خدمات به مشتریان، میزان بودجه های بلندمدت برای خرید یا تولید نرم افزار و …، برای بررسی متغیر نیروی انسانی، فاکتورهایی مانند: نیروی متخصص که توانایی طراحی، تحریه وتحلیل، پیاده سازی و … را داشته باشد، پشتیبانی مدیریت ارشد و … را در نظر گرفته است (شکرگزار،1382).
  تحقیقات خارجی
  در مطالعهای که به منظور سنجش خدمات نوین بانکی توسط برخی اساتید دانشگاه چند رسانهای(مولتی مدیا ) مالزی انجام شده است، توسعه تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی عامل جهش و تغییرعمده در بخش بانکی مالزی معرفی شده است. نتیجه این تغییر استفاده گسترده از خدمات نوین بانکی مثل عابربانک، تلفن بانک و بانکداری خانگی بوده است. این تغییرات عمده به منظور جلب رضایت مشتریان بانک صورت گرفته است. در بین خدمات گفته شده، بیشترین استقبال و استفاده از عابربانک و کمترین آن از تلفن بانک بوده است. برطبق مطالعات این محققان، بانکداری اینترنتی هنوز در مالزی ایجاد نشده است، اما به نظر می رسد دولت درپی ایجاد شرایط پیاده سازی آن است ( کریشنان گرو و دیگران، 2004).
  تنی چند از اساتید دانشگاه دوبی در بررسی بانکداری اینترنتی به مقایسه سیستم بانکی اردن و ایالات متحده امریکا پرداخته اند و تفاوت عمده بین کاربردهای شبکههای بانکی اردن و آمریکا را مشخص نموده اند. این مطالعه تفاوت بین سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی نشان می دهد. یافتههای این تحقیق تفاوت این دو سیستم را به نحوه ارائه خدمات متفاوت در وب سایت آنها مربوط می داند. بانکهای آمریکا در وبسایتهای خود علاوه بر امکان ارائه خدمات بانکی، شرایط سرمایهگذاری، خرید سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالی و… را فراهم آوردهاند. درحالیکه در بانکهای اردن ضعفهای بسیار عمده در این خصوص دیده میشود (ایوانس و دیگران، 2004).
  درمطالعه دیگری که توسط مؤسسه ملی ارتباطات فرانسه با همکاری دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام شده، نقش عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات این گروه، در فرایند ارائه خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده است. برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثردانستهاند: زمان پاسخگویی، دامنه خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است (ساهوت ،2003).
  در مطا لعه ای که در عمان انجام شده است ، 225 پاسخگو به سئوالاتی در خصوص پذیرش و کاربرد شیوه های نوین بانکی از جمله بانکداری اینترنتی پاسخ داده اند. نتایج این مطالعه گویای این مطلب است که عادات سنتی و قدیمی افراد، عدم حمایت های دولت، ضعف سیستم های ارتباطی و سرعت پائین شبکه از جمله موانع عمده گسترش شیوه های جدید بانکداری در عمان هستند ( امتیاز و دیگران، 2004).

    منابع تحقیق درباره خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مندی مشتریان

  فصل سوم
  روش شناسی تحقیق

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.