منابع تحقیق درباره ایالات متحده و مجموعه


Widget not in any sidebars

جنس‌ها / گونه‌ها: 258/6970 .
جنس‌های عمده: Salvia (800)، Hyptis (400)، Clerodendrum (400)، Thymus (350)، Plectranthus (300)، Scutellaria (300)، Stachys (300)، Nepeta (250)، Vitex (250)، Teucrium (200)، Premna (200)، Callicarpa (140). تعداد زیادی از جنس‌ها در ایالات متحده قاره‌ای و کانادا یافت می‌شوند. نمونه‌های قابل ذکر (علاوه بر جنس‌های فهرست شده در بالا)‌ شامل: Ajuga، Agastache ، Pycnostachys، Dracocephalum، Dicerandra ، Collinsonia، Lamium، Hyssopus،Hedeoma ، Glechoma، Mentha، Marrubium،Lycopus ، Leonurus، Prunella، Piloblephis، Physostegia، Monarda، Satureja، Trichostemaو Pycnanthemum هستند (جود و همکاران، 1382).
2-3- جنس مرزه
مرزه‌ها گیاهانی یک‌ساله یا چندساله علفی یا با قاعده چوبی و به فرم بالشتکی هستند. گیاهانی معطر بوده و دارای ساقه‌های متعدد، افراشته یا خیزان و یا ساقه‌ها کمانی هستند. اغلب گیاهان جنس مرزه کوتاه قد بوده و ارتفاع آن حداکثر تا 60 سانتی‌متر است. ساقه و شاخه‌ها معمولاً پوشیده از کرک‌های به شکل‌های مختلف هستند (جم زاد، 1388).
کرک‌ها در تمام سطح ساقه و شاخه‌ها را به طور یکنواخت می‌پوشاند، هم‌چنین در قسمت‌های مختلف گیاه دیده می‌شوند. کرک‌ها ساده و به طور گسترده و یا خوابیده هستند و یا ممکن است زگیل مانند و غده‌دار باشند. غده‌های ترشحی بدون پایک و به شکل دایره‌ای کوچک و در روی اندام‌های مختلف دیده می‌شود. تراکم کرک‌ها در گونه‌های مختلف متغیر است و بر اساس آن گیاه به رنگ‌های سبز و یا خاکستری و نقره ای دیده می‌شود. با توجه به تراکم کرک‌های غده‌دار و غده‌های ترشحی، میزان عطر گونه‌های مختلف و اساس آن‌ها متغیر می‌باشد. غده‌های ترشحی معمولاً در سطح تحتانی برگ با تراکم بیشتر دیده می‌شوند ولی در بعضی از گونه‌ها در هر دو سطح برگ با تراکم یکسان دیده می‌شوند. رنگ غده‌های ترشحی از سبز تا زرد و یا قرمز و نارنجی متغیر است (جم زاد، 1388).
برگ‌ها متقابل، دارای دمبرگ‌های کوتاه یا تقریباً بدون دمبرگ هستند. سطح برگ‌ها ممکن است صاف و مسطح بوده یا دارای تا خوردگی و ناودانی شکل و یا حاشیه برگ ممکن است به طرف بیرون دارای تاخوردگی و به عبارت دیگر برون پیچ باشد. معمولاً مجموعه‌ای از برگ‌های کوچک در محور برگ‌های اصلی دیده می‌شوند. برگ‌ها به شکل‌های مختلف خطی، مستطیلی، قاشقی، سر نیزه‌ای، تخم‌مرغی می‌باشند. شکل برگ‌ها یکی از صفاتی است که در شناسایی و تفکیک گونه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (جم زاد، 1388).
گل‌آذین گرزن به صورت چرخه‌های جدا از هم با 2 تا 17 گل در محور برگ‌های بالایی ظاهر می‌شود. چرخه‌های گل در انتها به هم نزدیک شده و گاهی گل‌آذین سنبله مانند را تشکیل می‌دهند. چرخه گل‌ها ممکن است دارای دم گل‌آذین و یا بدون دم گل‌آذین باشند. براکته‌ها خطی، راست یا خمیده و از کاسه گل کوتاه‌تر هستند. گل‌ها دوجنس بوده و به رنگ‌های سفید، صورتی، قرمز، شیری، لیمویی، ارغوانی یا بنفش دیده می‌شوند. کاسه گل لوله‌ای و یا استکانی و دارای 10 تا 13 رگه است و ممکن است دارای پنج دندانه کم و بیش مساوی و دارای دو لبه نامشخص باشد و یا دندانه‌ها نامنظم بوده و در دو لبه مشخص دیده شوند. لوله کاسه ممکن است راست و یا کم و بیش قوزدار باشد. گلوی کاسه کم و بیش کرک‌دار است و در صورت وجود دو لبه مشخص، لبه پایینی دارای بریدگی عمیق است. جام گل دارای دو لبه مشخص و لوله راست می‌باشد؛ لوله جام گل ممکن است درون کاسه مخفی و یا بلندتر از آن بوده و مشخصاً از کاسه بیرون آمده باشد؛ لبه بالایی راست و دارای بریدگی در وسط بوده و به شکل دو دندانه نوک گرد و یا کم و بیش نوک تیز باشند؛ لبه پایینی دارای سه لوب کم و بیش یک اندازه و به حالت گسترده است. اندازه گل‌ها بین 3 تا 20 میلی‌متر و در گونه‌های مختلف متغیر می‌باشد. پرچم‌ها 4 عدد بوده و بساک‌ها دور از یکدیگر و توسط یک رابط که در وسط پهن‌تر است از یکدیگر جدا می‌شوند، درون لوله گل مخفی و یا از آن خارج می‌شوند. کلاله دارای دو لوب مساوی و دور از یکدیگر است (جم زاد، 1388).
دانه گرده دارای شش شیار و جور قطب است. تزئینات سطح گرده معمولاً از نوع شبکه‌ای است. مادگی از تخمدان چهار‌خانه تشکیل شده و میوه فندقه‌ای کوچک به طول حدود 1 تا 2 میلی‌متر، تخم‌مرغی، مستطیلی می‌باشد و در محل اتصال به نهنج با دو لوب مورب کوتاه، سطح فندقه صاف، گاهی دارای رگه‌های مشخص در سطح پشتی است (جم زاد، 1388).
2-3-1- خصوصیات کلی گونه‌های جنس مرزه
طبقه‌بندی جامعی که در بر گیرنده گونه‌های جنس درجهان باشد مربوط به سال 1848 است که توسط بنتهام انجام شده است. براین اساس، این جنس در سه بخش دسته‌بندی می‌شود و مبنای طبقه‌بندی، ساختمان گل‌آذین و صفات مربوط به گل‌ها است (جم زاد، 1388).
a.Section Satureia Benth . Lab . p . 795
چرخه‌ها با تعداد کم گل، براکته‌ها کوچک و یا بدون براکته
1.S. hortensis
2.S. spinosa
3.S. montana
4.S. cuneifolia
5.S. intermedia
6.S. pachyphylla
7.S.inodora
b.sect. Tagoricanum Benth. Lab. P.354
چرخه‌ها کروی، با گل‌های متعدد، با فاصله نسبت به یکدیگر؛ براکته‌ها بلندتر از چرخه گل‌ها، لوله کاسه گل تقریباً مساوی جام گل.
سوریه، فلسطین، ترکیه، شوروی و جنوب یونان 8. Satureja thymbra