مقاله کشورهای درحال توسعه و فعالیت های اقتصادی

نقشه شماره 3-1 موقعیت محدوده مطالعاتی
Widget not in any sidebars

3-3-1 زمین شناسی منطقه
منطقه چاف تا چمخاله در بخش ساحلی – جلگه ای شهرستان لنگرود با تپه های شنی و اراضی شنزار ساحلی که با عمق تقریباً زیاد دیده می شود، قرار گرفته اند. شیب توپوگرافی در منطقه، به جز در حاشیه دریا که دارای پستی و بلندی می باشد در بقیه قسمت ها بسیار کم است.
بخش وسیعی از اراضی مسطح و هموار از استعداد مناسبی برای کشت محصولات کشاورزی‎برخوردارند. در میان فعالیت های بخش کشاورزی، درآمد حاصل از فروش برنج عمده‎ترین نوع درآمد را تشکیل می‎دهد. پس از برنج، هندوانه به عنوان دومین محصول پربازده در تأمین منابع اقتصادی ساکنین تأثیرگذار است.
3-3-2 ویژگی اقلیمی منطقه
این محدوده مانند اکثر مناطق استان گیلان از شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب خزری بهره مند است. متوسط حداکثر سالانه درجه حرارت 25/20 درجه سانتیگراد و متوسط حداقل آن 7/11 درجه سانتیگراد به دست آمده است. میانگین بارندگی آن 1248 میلیمتر در سال بوده که ماه مهر با 229 میلیمتر از بیشترین و ماه تیر با 42 میلیمتر از کمترین میزان بارندگی برخوردار بوده اند. متوسط رطوبت نسبی سالانه در این محدوده 83 درصد بوده که از این میان ماه خرداد با حداقل رطوبت نسبی(78 درصد) و ماه اسفند با حداکثر رطوبت نسبی (85 درصد) برخوردارند.
3-3-3 منابع آب و خاک
ریزش نزولات جوی به میزان زیاد موجب جاری شدن آب در سطح زمین شده و مقداری از آن نیز داخل زمین نفوذ می کند. بنابراین تکرار این عمل در مدت طولانی، سفره های آب زیرزمینی را غنی نموده و سطح آن را تا حد بسیار زیادی بالا می آورد. به همین دلیل منابع آبی فراوانی از قبیل دریا، رودخانه و نهرهای فصلی کوچک و بزرگ در سطح آن یافت می شود.
خاک های منطقه نیز از توانایی بالایی به دلیل بهره مندی از مواد هوموسی که حاصل از انباشته شدن برگ درختان و گیاهان در طول زمان می باشد، برخوردارند.
3-3-4 پوشش گیاهی و حیات جانوری
بهره مندی از آب و هوای مرطوب و معتدل، منابع آبی غنی و خاک مرغوب و… باعث گردیده تا شرایط بسیار مساعدی برای رشد گیاهان در این محدوده فراهم گردد. بنابراین، پوشش گیاهی بسیار متنوعی در سطح محدوده وجود دارد.
این محدوده با توجه به استقرار در بخش ساحلی – جلگه ای از گونه های مختص این نواحی یعنی شالیزار و باغات هندوانه برخوردار بوده و گونه های جانوری آن هم بیشتر شامل جانوران اهلی می باشد.
3-4 توسعه و محیط زیست
موضوع توسعه و محیط زیست مسأله واحدی است و وجه اشتراک تمامی موضوعات زیست محیطی به شمار می رود. (ذوالفقاری،1387،ص13) کنش و واکنش میان انسان و محیط را فقط در صورتی می توان درک نمود که رفتار انسان با محیط و ادراک وی از آن را در نظر بگیریم. یعنی اگر بخواهیم کنش و واکنش میان انسان و محیط را تجزیه و تحلیل نماییم باید از مدل های سیستم های اقتصادی، اجتماعی و مدل های سیستم های طبیعی کمک بگیریم. (ذوالفقاری،1387،ص39)
از این رو، موضوع حفاظت محیط زیست باید در جریان کلیه بخش های برنامه ریزی، که به نحوی محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهند، وارد شود و با استفاده از معیارهای خود، برنامه ریزی را زیست محیطی کند. یعنی برنامه های توسعه را با مقدورات محیط زیست سازگار کند. (قراگوزلو،1383)
برای رعایت ملاحظات زیست محیطی در کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نیاز به یک ابزار مدیریت محیط زیست است تا از روند پیشرفت آلودگی و تخریب طبیعت توسط پروژه های توسعه جلوگیری نماید. ارزیابی زیست محیطی به عنوان چنین ابزاری معرفی شده است. (منوری،1387،ص39)
بنابراین، تدوین راهبردهای توسعه زیست- محیطی، نیازمند آگاهی یافتن از فرآیندهای اکوسیستمی، شناخت محدودیت ها و توانمندی های محیط طبیعی و همچنین نقش سازنده کارکردهای مدیریت است. (ابراهیم زاده و کریمی،1388)
ورود مباحث زیست محیطی در ارزیابی انواع توسعه موجب شد که نوع دیگری از ارزیابی وارد صنعت گردشگری شود. اصولاً تا پیش از کنفرانس جهانی گردشگری در سال 1980 در شهر مانیل، تنها معیار و ابزار مورد استفاده کشورها برای ارزیابی توسعه گردشگری، سودآوری اقتصادی(Economic Profitability) گردشگری بین المللی بود. ولی این کنفرانس نگاه کشورهای گردشگرپذیر را به ارزیابی گردشگری از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی معطوف کرد.
چنین رویکردی به برنامه ریزی صنعت گردشگری کشورهای درحال توسعه تا حدودی می تواند موفقیت آن را تضمین کند. از این جهت در بررسی و ارزیابی صنعت گردشگری در این کشورها، باید چنین مسائلی را دخالت داد. (حیدری چیانه،1390،ص73)
مسلم است که هر اندازه برنامه ریزی مبتنی بر واقعیات عینی و توان های بالقوه طبیعی باشد دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن امکانپذیرتر خواهد بود. چنانچه مسائل اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی در مراحل برنامه ریزی مورد نظر واقع نگردند، رشد اقتصادی نه فقط بحران ها را برطرف نخواهد نمود بلکه احتمال تشدید آنها نیز وجود دارد. (منوری،1387،ص49) بدون شک در حیطه گردشگری نیز تا زمانی که مطالعه دقیق و علمی از توانمندی ها صورت نگیرد امکان انجام برنامه ریزی در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مقدور نخواهد بود. (گودرزی و دیگران،1391)
پیامدهای کوتاه مدت : در ارتباط با پروژه های ساختمانی مثل احداث هتل ها و مکان های تفریحی و تهیه خدمات همگانی یا توسعه زیربنایی می باشند.
پیامدهای میان مدت : در برنامه ریزی میان مدت، راه های رسیدن به اهداف پیگیری می شود.
پیامدهای بلند مدت : با مدیریت و نگهداری بخش های توسعه توریسم و پایداری فعالیت های تفریحی توریست مرتبط می باشند. (سرابی،1378،ص74)