مقاله شرکت در انتخابات و شیوه های مدیریت


Widget not in any sidebars
در باب اهمیت این تحقیق دو دیدگاه وجود دارد که در ساده ترین مورد می توان تاثیر تحقیقاتی از این قبیل را بر توسعه مدل دولت الکترونیک موجود مورد ارزیابی قرار داد و آن را مقدمه ای برای شکل گیری فرآیند انتخابات آنلاین در نظر گرفت ؛ در دیدی وسیع تر می توان چنین تحقیقاتی را عامل تولید دانش مورد نیاز برای تغییر در سیاستها و شیوه های مدیریت جامعه و افکار عمومی دانست .
فارغ از اینکه این تحقیق در کدامیک از این ابعاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این امیدواری وجود دارد که این کار و کارهای مشابه ای که انجام شده یا انجام خواهند شد باعث پیشرفت کشور و انتخاب بهترین روشها برای ارتباط بین دولت و ملت باشد.
تشریح نتایج مطالعه
در این تحقیق مدلی مفهومی از فرآیند انتخابات اینترنتی ارائه دادیم که عوامل و فاکتورهایی که بنظر می رسد در ترغیب افراد برای مشارکت در انتخابات اینترنتی تاثیر داشته باشند را در دل خود جای داده است. این مدل میتواند با مدل دولت الکترونیک که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد ترکیب شده و آن را توسعه دهد و باعث افزودن ارزش عملیاتی جدیدی به مدل موجود باشد که در آن امر انتخابات آنلاین نیز مورد توجه قرار گرفته باشد.
پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تحلیل داده های بدست آمده، فاکتورهایی که بعنوان فاکتورهای مهم و تاثیر گذار در استفاده از انتخابات آنلاین خواهند بود شناسایی شدند . این فاکتورها عبارتند از فاکتورهای مربوط به سودمندی، تجربه تکنولوژیکی و قابلیت تطبیق. همچنین متغیر های مهمی از قبیل ” سابقه مشارکت در انتخابات ” و ” میزان استفاده از ایمیل جهت ارتباطات روزانه ” نیز در زمره عوامل تاثیر گذار بر گرایش افراد برای شرکت در انتخابات اینترنتی معرفی شدند.
نتایج بدست آمده مشخص می کنند که فاکتور سودمندی روش انتخابات آنلاین عامل برتری آن نسبت به روش سنتی است؛ بنابراین ارگانهای دولتی می توانند با در نظر گرفتن این واقعیت ، روشهایی را تدارک ببینند که ملاحظات زمانی و مکانی مدنظر مردم را پوشش دهد و به این صورت میزان مشارکت را افزایش دهد.
بطور معمول در طراحی سیستمهای آنلاین از جمله سایت های تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک باید فرآیندی انتخاب شود که درک آن ساده و استفاده از آن به اندازه ای آسان باشد که همه افراد با سطح و دانش مختلف بتوانند از آن بهره بگیرند و در استفاده از آن فرآیند احساس راحتی و سودمندی داشته باشند. برای تحقق این امر، طراحان سیستم های انتخابات آنلاین باید فرآیندی را در طراحی سایت مربوطه در نظر بگیرند که راحتی انجام یک عملیات را تضمین کند. همچنین ارگانهای مسئول دولتی نیز باید بتوانند با طراحی فرآیندهای آنلاین مشابه با فرآیند سنتی و پرهیز از اعمال تغییرات اساسی در فرآیند موجود، سطح استفاده از خدمات دولت الکترونیک را بهبود بخشند ( Carter and Blenger,2005) .
در ادامه مبحث تحلیل، با بررسی فرضیه های تحقیق مشخص شد که فاکتورهای اعتماد به تکنولوژی و اعتماد به دولت دو مورد از فاکتورهای تاثیر گذار بر مشارکت افراد می باشند. هرچند تغییر دیدگاه افراد در مورد اعتماد یا عدم اعتماد به یک مقوله کار بسیار سختی می نماید، اما وقتی مردم با کارهای خوب و جدی دولت در جهت حفظ امنیت اطلاعات الکترونیکی و حفظ حریم شخصی و برخورد قاطع و بدون مسامحه قانون با متخلفان مواجه شوند به مرور اعتماد به تکنولوژی نزد آنها شکل خواهد گرفت . همچنین ارائه پشتیبانی های آموزشی دقیق و به موقع از سوی موجودیت ها و ارگان های دولتی دیدی خوب از امنیت و قابلیت اطمینان در مردم ایجاد خواهد کرد. از جمله ارگانهایی که میتوانند در این امر موثر واقع شوند پلیس فتا می باشد که وظیفه مشخصی را در امر حفظ امنیت فضای سایبر و محافظت از حریم شخصی کاربران بر عهده گرفته است.
علاوه بر متغیر های اعتماد که در فرضیه چهارم و پنجم مورد بررسی قرار گرفتند، فرضیه های اول و دوم و سوم نیز به بررسی فاکتورهای شخصیتی و هویتی افراد پرداخته و نتایجی را مشخص کردند که گزارش آنها در ادامه آورده شده است.
هرچند که ارتباط سن رای دهندگان با میزان مشارکت ( فرضیه اول ) ثابت نشد و رابطه تجربه تکنولوژیکی با میزان مشارکت و اعتماد به دولت با میزان مشارکت با ضریب پایینی تایید شد، اما مشخص شد که اعتماد به تکنولوژیکی ( فرضیه چهارم ) و سابقه مشارکت در انتخابات ( فرضیه سوم) فاکتورهایی مهم در گرایش افراد برای شرکت در رای گیری های آنلاین و اینترنتی هستند.
محدودیت های تحقیق
در این قسمت به بیان مشکلات و محدودیت هایی که در طول انجام این مطالعه بوجود آمدند خواهیم پرداخت تا مطالعات مشابهی که در آینده انجام خواهند شد از همان شروع کار این موارد را مد نظر داشته باشند و برای مواجه شدن با آنها برنامه ریزی کنند.
اولین مشکلی که در انجام این تحقیق وجود داشت ، عدم درک صحیح مسئولین از اهمیت موضوع مورد مطالعه بود بنحوی که با مراجعه به استانداری های استان گیلان و تهران جهت اخذ حمایت ، مشخص شد که هیچ مسئول مستقیمی برای این امر وجود ندارد. در واقع حتی معاونان استانداری هم اطلاع نداشتند که چنین موضوعی به کدامیک از معاونتهای سیاسی امنیتی یا فناوری و یا انتخابات مربوط خواهد شد .
مشکل دوم در مرحله جمع آوری اطلاعات مشاهده شد ، زمانی که می بایست پرسشنامه ها بین افراد جامعه توزیع و پاسخ آنها دریافت می شد. در این مورد بسیاری از افراد حاضر به پاسخگویی به پرسشنامه نبودند.
مرحله جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های دستی و آنلاین به انجام رسید . برای اینکه پرسشنامه آنلاین به مردم معرفی شود، افرادی استخدام شدند تا تراکت هایی که به منظور معرفی سایت مربوطه و ارائه توضیحاتی مقدماتی از هدف انجام کار تدارک دیده شده بود را در سطح شهر تهران و رشت توزیع کنند. همچنین تبلیغاتی در سایتهای پر ترافیک درج شد تا بازدید کنندگان را به سایت مربوط به پرسشنامه دعوت کنند. در این راستا گروه های مجازی چندین دانشگاه در سطح کشور نیز همکاری داشتند و مشخصات نسخه الکترونیک را در گروه های خود درج کردند.
برای توزیع نسخه دستی پرسشنامه نیز از آنجا که مخاطب می بایست از بین همه اقشار جامعه و همه گروه های سنی بالای 18 سال می بود، این پرسشنامه ها در مکانهای عمومی مانند پارکها، پاساژها ، کتابخانه ها و مساجد توزیع و پس از تکمیل ، باز پس گرفته شدند اما فقط دو نفر از افراد بالای 40 سال پرسشنامه ها را تکمیل کرده بودند و میانگین سنی افرادی که در این نظر سنجی شرکت کردند حدود 27 سال محاسبه شد که التبه با توجه به جوان بودن جامعه ما این میانگین سنی خیلی هم بد نیست.
مورد دیگری که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد ، مشکلی بود که در زمان تحلیل پاسخ های دریافتی رخ داد. در این مرحله مشخص شد که بعضی از سوالات نمی توانند به امر تحلیل کمک خاصی ارائه کنند. از آن جمله میتوان به سوالات 25 و 30 و 42 اشاره کرد که به منظور جمع بندی میزان مشارکت در هر بخش مطرح شده بودند اما در زمان تحلیل حذف شدند. همچنین تصمیم گیری بعضی از نتایج مثل تحلیل فرضیه های دوم و پنجم به سختی و با مشکل انجام شد که این امر احتمالا به دلیل حجم کم داده های تحلیل است و اگر تعداد پاسخها و دقت پاسخها بیشتر می بود نتایج واضح تری بدست می آمدند.
علارغم محدودیت های موجود ، مطالعه حاضر توانست فرضیه های مطروحه را با سطح اعتبار خوبی مورد آزمون قرار دهد و مدلی را برای انتخابات اینترنتی ارائه دهد . با توجه به این موضوع ، این تحقیق کمک بزرگی به شناسایی رابطه اصلی بین متغیرها داشته بطوری که مطالعات دیگر می توانند این یافته را پیشفرض خود در نظر گرفته و با استفاده از آن موضوعات مدنظر خود را مورد تحقیق قرار دهند.
پیشنهاد برای مطالعات آینده
در اینجا مجموعه ای از پیشنهادات که می توانند باعث تدقیق نتایج بدست آمده از مطالعات آینده در زمینه انتخابات اینترنتی باشند ارائه خواهد شد.
اولین پیشنهادی که مطرح می شود این است که در مطالعات آتی از گویه های بهتر و واضح تری برای ارزیابی میزان استفاده افراد از تکنولوژی و اعتماد آنها به تکنولوژی استفاده گردد. همچنین همانطور که در آنالیز آلفا کرونباخ مشاهده شد، بخش های قابلیت تطبیق و تجربه تکنولوژیکی نتوانستند در حالت معمول قابلیت اتکای بالای 0.7 کسب کنند اما وقتی بعضی از گویه های این بخشها را حذف کردیم این مقدار به بالای 0.7 تمایل پیدا کرد. این امر نشان از وجود گویه هایی در این بخشها است که با سایر گویه های موجود در آن بخش همخوانی نداشتند یا پاسخ دهندگان برداشت درستی از آن نداشتند.