مقاله روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و چهارمحال و بختیاری

ه) روش آلفای کرون باخ
Widget not in any sidebars

یکی از نرم‌افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش‌های فوق (و معمولاً روش آلفای کرون باخ) نرم‌افزار spss است پایایی این پرسشنامه(فرم) با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت که آلفای کرون باخ آن 0.82 به دست آمد که نشان‌دهنده مناسب بودن پایایی آن است.
3-7- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات:
مطالب گردآوری‌شده مورد تحلیل محتوایی قرارگرفته و ضمن انطباق و مقایسه مبانی نظری موجود با نتایج تحقیقات میدانی به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 16 و EXCEL نسخه 2010 انجام شد.
3-8-نگاهی به مختصات ویژگی‌های جامعه آماری پژوهش:
شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری است. مرکز این شهرستان، شهر چلگرد است. شهرستان کوهرنگ به دلیل داشتن جاذبه‌های طبیعی فراوان و چشمه‌های جوشان، یک شهرستان توریستی، سیاحتی، عشایری ورزشی شمرده می‌شود که ماه اردیبهشت یکی از بهترین زمان‌ها جهت سفر به این منطقه است. مرکزیت این شهرستان شهر چلگرد در ۸۵ کیلومتری شهرکرد واقع‌شده است، که بزرگ‌ترین جامعه ایلی کشور یعنی ایل هفت لنگ بختیاری را در خود جای‌داده است. طبیعت بکر و دست‌نخورده منطقه به همراه جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر سالیانه گردشگران بسیاری را از سراسر کشور و حتی دنیا به‌سوی این شهرستان هدایت می‌کنند. به‌طوری‌که در هر فصل جذابیت و گردشگر خاص خود را دارد. مثلاً در فصل بهار علاقه‌مندان به طبیعت از دشت لاله‌های واژگون، فصل تابستان علاقه‌مندان به داروهای گیاهی، سیاحت و اسکی تابستانه در قلل مرتفع و پوشیده از برف زرد کوه بختیاری، فصل پاییز علاقه‌مندان به کوچ و شیوه زیست‌بوم عشایر بختیاری است. در ضمن ۱۰ درصد از کل آب‌های کشور ازجمله سرچشمه سه رودخانه بزرگ و حیاتی یعنی زاینده‌رود،کارون و دز در این شهرستان و از قلل سر به فلک کشیده زرد کوه بختیاری سرچشمه می‌گیرند.
3-8-1-تقسیمات کشوری این شهرستان شامل:
بخش مرکزی، دهستان دهنو شهرک، دهستان دشت زرین، دهستان شوراب تنگزی، دهستان میانکوه موگوئی، بخش بازفت، دهستان بازفت بالا، دهستان بازفت پایین، بخش دوآب صمصامی، دهستان دوآب، دهستان شهریاری، شهرها: چلگرد بازفت صمصامی
3-8-2-جمعیت:
بنا بر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان کوهرنگ در سال ۱۳۹۰ برابر با 35915 نفر (711 خانوار) بوده است. جمعیت نقاط شهری در این شهرستان 3061 نفر (۵۹۶ خانوار) و جمعیت نقاط روستایی 31408 نفر (6800 خانوار) بوده است.
3-8-3-نژاد و زبان:
مردم کوهرنگ از نژاد اصیل ایرانی و از ایل بختیاری هستند. مردم این شهر با گویش بختیاری که یکی از زیرشاخه‌های زبان سانسکریت است تکلم دارند.
جاذبه‌های گردشگری:، چشمه دیمه در روستای دیمه، آبشار تونل اول کوهرنگ، دشت لاله‌های واژگون در، روستای بنواستکی، پیست اسکی کوهرنگ در چلگرد، غار یخی چما در روستای شیخ علی‌خان، آبشار شیخ علی‌خان در روستای شیخ علی‌خان، سد کوهرنگ در روستای شیخ علی‌خان، آثار سنگی و برد گوری‌ها، حاشیه رودخانه زاینده‌رود در تنگ گزی، روستای شگفت‌انگیز سرآقاسید، چشمه دزداران در روستای صمصامی، حاشیه رودخانه بازفت، چشمه مورز در بازفت، پل خدا آفرین در بازفت، امامزاده شاهزاده ابراهیم در روستای گردو علیا و چشمه سرداب روستای غلام‌آباد، امامزاده شاه عبدالعظیم در بیرگان، چشمه پُرک در روستای غلام‌آباد، اسکی تابستانه زرد کوه بختیاری، چشمه کوهرنگ آبشار دره رزگه چشمه دیمه سواحل زاینده‌رود غار بالاسری تاریخی چما آبشار شیخ علی‌خان، چشمه گلکوشکک شیرهای سنگی روستای گلکوشکک.
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه
در فصل چهارم داده‌های تحقیق با استفاده از روش‌های علمی، در جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش موردبررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف از جمع‌آوری اطلاعات به‌دست‌آمده از سؤالات و طبقه‌بندی آن‌ها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آن‌ها است تا از آن طریق بتوان راه‌حل مسئله را پیدا نمود و متناسب با اهداف پژوهش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نمود. یافته‌های پژوهش بر اساس سؤالات پژوهش ارائه‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از روش‌های آمار استنباطی آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t تک متغیره استفاده شد.
4-1-1-متغیر جنسیت
در خصوص توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب متغیر جنسیت یافته‌های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که 4/19 درصد پاسخ‌دهندگان را زن و 6/80 درصد پاسخگویان را مرد تشکیل می‌دهند .
جدول 4- 1 : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب متغیر جنسیت
شاخص‌ها
جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد تراکمی
زن 86 4/19 4/19
مرد 258 6/80 0/100
جمع 344 0/100