مقاله رایگان درمورد حفاظت محیط زیست و ویژگیهای طبیعی


Widget not in any sidebars

  در منطقه لشگردر علاوه بر این وحوش، تعداد زیادی از پرندگان چه به صورت فصلی و چه به صورت بومی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به عقاب طلایی، دلیجه، کبک نوک سرخ، تیهو، جغد، کمرکولی، سسک، فاخته، زرد بره، دارکوب و پری شاهرخ اشاره کرد.
 
مناطق حفاظت شده به عنوان یکی از امن ترین زیستگاه های گونه‌های نادر و شاخص جانوری و گیاهی و یکی از مهمترین ظرفیت های گردشگری طبیعی استان و به تبع شهرستان ملایر است.
 رییس اداره محیط زیست ملایر باتوجه به وجود این ذخیره ارزشمند طبیعی در شهرستان طرح جامع مدیریت منطقه لشگردر در حال تهیه و تدوین است.
مراحل تهیه طرح جامعه مدیریت منطقه لشگردر ملایر به زودی تمام شده و برای کاربردی شدن در منطقه ابلاغ می شود.
در این طرح قابیلت های بخش های مختلف این منطقه حفاظت شده با ضابطه و شرایط خاص خود با تعریف کاربری های مناسب مشخص می شود.
 در صورت تهیه این طرح جامع بخش های مختلف این منطقه حفاظت شده برای اجرای طرح های مطالعاتی، گردشگری، وحفاظتی معرفی می شود.
 باتوجه به اهمیت و جایگاه مناطق حفاظت شده برای جذب گردشگران طبیعی اجرای طرح های جامع موجب برنامه ریزی های دقیق و کابردی برای حفاظت و تقویت اینگونه ظرفیت ها است.
 
 بررسی شرایط جغرافیایی
منطقه حفاظت شده لشگر در در استان همدان بین E4858 طول جغرافیایی و N3412 عرض جغرافیایی واقع شده است. مساحت آن 16071 هکتار منطقه حفاظت شده لشگردر با وسعتی در حدود 15550 هکتار درمجاورت شرق و جنوب شرقی ملایر، و در محدوده جغرافیایی در محدوده” 30,‛ 51,° 48الی” 0,‛ 2,° 49 طول شرقی و” 0,‛ 9,° 34 الی ” 0,‛ 20,° 34عرض شمالی قرار دارد. ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا در نقاط کم ارتفاع 1750 متر و در نقاط مرتفع 2928 متر می باشد. طی دوره آماری بیست ساله میانگین بارندگی سالیانه منطقه برابر 8/288 میلی متر و میانگین سالانه دمای منطقه برابر 40/13 درجه سانتی گراد می باشد.تیپ اقلیمی منطقه به روش دومارتن نیمه خشک و طبق روش آمبرژه خشک سرد تعیین شده است. جهت وزش باد از جنوب به سمت شمال جریان دارد.
این منطقه دارای 11 چشمه دائمی به نام های قمشلی، کله بید، دره غار، سی یک، گیچک، اوضامن ، سلطان آباد، اوزون دره، چشمه نثار، چشمه نقلی، پیر مهدی می باشد. تعداد 16 روستا در اطراف منطقه وجود دارد که شامل ازناو، سلطان آباد، قلعه جوزان، پیر خداوردی، چشمه قاضی، جوزان، جوراب، ازناوله، احمدیه، میشن، کمازون، زنگنه سفلی وعلیا، احمد روغنی، ازناوله، کساوند که همه این روستاها در محدوده مرزی منطقه قرار گرفته اند. این منطقه به جهت برخوردار بودن از شرایط لازم ابتدا در سال 1363 به عنوان منطقه شکار ممنوع و سپس به جهت بهبود شرایط اکو لوژیکی و خصوصا زیستی در اسفندماه سال 1369 با تلاش مجموعه پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست همدان با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست عنوان « منطقه حفاظت شده » را از آن خود کرد . براساس مطالعه رستنی های منطقه، تاکنون 266 گونه گیاهی متعلق به 184 جنس و43 خانواده شناسایی شده اند و از این تعداد28 گونه اند میک ایران میباشد.
محدوده منطقه:
شمالاً : از قریه ازناو به طرف شرق در امتداد جاده شوسه ملایر- شراء(خنداب) تا دو راهی محمودآباد- پیرشاهوردی خرابه الی گردنه چشمه قاضی.
غرباً: از محل تلاقی راه آهن با جاده آسفالته فرعی فروز به طرف شمال شرقی تا قنات قریه فروز واز این محل
در جهت غرب در امتداد خط مستقیم تا تلاقی با جاده گاز وسپس در امتداد جاده گاز تا محل تلاقی با جاده آسفالته ملایر-اراک در محل منتهی الیه جنوبی دیوار شرقی گورستان بهشت هاجر وسپس در امتداد همین دیوار بسمت شمال تا منتهی الیه شمالی دیوار بهشت هاجر وسپس در جهت غرب در امتداد جاده جیپ رو قدیمی ازناو منتهی به قریه ازناو.
جنوباً: از محل تقاطع جاده گاز با جاده آسفالت- احمد روغنی به سمت غرب در امتداد جاده تا نقطه ی با مختصات 315034 و 3781711(در سیستم UTM ) واز این نقطه به طرف شمال در امتداد خط مستقیم مفروض تا نقطه ای با مختصات 315343 و 3782447 واز این نقطه در جهت غرب تا نقطه ای به مختصات 314555 و3782551 واز این نقطه تا نقطه ای به مختصات 314521 و3782461 در قسمت شمال شرقی فنس موجود کارخانه و از این نقطه به سمت غرب در امتداد فنس موجود تا نقطه ای به مختصات 313882 و3782325 واز این نقطه به سمت غرب تا نقطه ای با مختصات 313368 و3782459 واز این نقطه در جهت جنوب در امتداد خط مستقیم مفروض تا تقاطع با راه آهن واز این نقطه به سمت غرب در امتداد راه آهن از محل تلاقی با جاده آسفالته فرعی فروز.  منطقه حفاظت شده لشگر در شهر ملایر بین E4858 طول جغرافیایی و N3412 عرض جغرافیایی واقع شده است.مساحت آن 16071 هکتار می باشد.
تار یخ تأسیس منطقه از ابتدا تاکنون:  شناسنامه ارتقاء سطح به شرح ذیل می باشد:
– آگهی رسمی شماره 3434-13 مورخ 13/10/63 اعلام ممنوعیت شکار از تاریخ 1/11/63 به مدت پنج سال
تمدید ممنوعیت شکار از تاریخ 1/11/68 به مدت سه سال
آگهی رسمی شماره 127 مورخ 7/12/69  اعلام به عنوان منطقه حفاظت شده
آگهی رسمی مصوبه شماره 291 شورایعالی حفاظت محیط زیست اصلاح حدود اربعه منطقه
3موقعیت عمومی منطقه : منطقه حفاظت شده لشگردر درمجاورت شرق و جنوب شرقی ملایر، و در محدوده  جغرافیایی در محدوده” 30,‛ 51,° 48الی” 0,‛ 2,° 49 طول شرقی و” 0,‛ 9,° 34 الی ” 0,‛ 20,° 34عرض شمالی قرار دارد.
خانواده (Asteraceae )composite با داشتن 31 جنس و42 گونه بزرگترین تاکسون موجود در منطقه می باشد.
منطقه حفاظت شده لشگردر با وسعتی در حدود 16000 هکتار در شرق و جنوب شرقی ملایر قرار دارد این منطقه به سبب ویژگیهای طبیعی دارای تنوع گیاهی و جانوری مناسبی بوده و از اکوسیستمهای پویا و کمتر دست خورده استان همدان محسوب می شود بلندترین ارتفاع منطقه 2758 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این منطقه به جهت برخوردار بودن از شرایط لازم ابتدا در بهمن ماه سال 1363 به عنوان منطقه شکار ممنوع و سپس به جهت بهبود شرایط اکو لوژیکی و خصوصا زیستی در اسفندماه سال 1369 با جهد کوشش مجموعه پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست همدان با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست عنوان « منطقه حفاظت شده را از آن خود کرد . این منطقه به لحاظ موقعیت طبیعی و توپوگرافی دارای سه وضعیت کوهستانی . تپه ماهوری و نسبتا دشتی می باشد .