مقاله رایگان درباره نظریه انتخاب عقلانی و کنترل اجتماعی


Widget not in any sidebars

مراقبت رسمی به مراقبت کاملا آشکار و محسوسی اطلاق می‌شود که به هوشیاری و مراقبت و کنترل اوضاع را به کارمندان دادگستری یادآوری کرده و آنهارا متعاقد می‌سازد که در صورت ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر خواهند شد. افزایش احتمال واکنش فوری پلیس و نیروهای محافظ موجب انصراف کارمندان دادگستری از ارتکاب جرم می‌شود. مانند نصب دوربین‌های مداربسته ، نصب آژیرهای در ورودی و…
ج : استفاده از کارکنان محلی در پیشگیری
کارمندانی که در فضاهای مشرف به بیرون کار می‌کنند می‌توانند همین نقش را در بازدارندگی جرایم بالقوه از طریق مراقبت کارکنان داشته باشند. همچنین با آموزش دادن کارکنان و استفاده از آنان در برقراری یا تقویت محافظت از محیط و اموال نیز از تکنیک‌های مؤثر در پیشگیری وضعی است. احساس هوشیاری و کنترل اوضاع توسط کارکنان موجب انصراف و ناامیدی بسیاری از بزهکاران علاقه مند به ارتکاب جرم می‌شود و در صورت ارتکاب جرم نیز با واکنش حساب شده موجب افزایش ضریب دستگیری مرتکبان می‌شود .
د : کاهش گمنامی
گمنامی یعنی شرایطی که در آن احتمال شناخته شدن محدود باشد. تکنیک کاهش گمنامی در کاهش جرم تأثیر گذار است و موجب افزایش خطر دستگیری پس از ارتکاب جرم را افزایش داده و از این طریق انصراف کارمندان دادگستری را از انجام عملیات اجرایی جرم می‌گردد. مانند الزام آنان به الصاق آن روی سینه و امکان مشاهده توسط افراد عادی و سایر کارمندان از بسیاری از جرایمی که ممکن است توسط کارمندان زندان برای برخی از زندانیان ارتکاب یابد جلوگیری کند.
4 -3 -3 : کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله
این دسته از این شیوه‌ها یا تکنیک‌های پیشگیری وضعی بر نظریه انتخاب عقلانی و همچنین نظریه اقتصادی جرم مبتنی است. مطابق این نظریه همچنانکه توضیح داده شده کارمند دادگستری با سنجش میزان سود و زیان جرم ارتکاب آن را زمانی برخواهد گزید که از نظر وی منافع جرم از زیان‌ها و خطرهای ارتکاب جرم بیشتر باشد در جرایمی مانند سرقت توسط این افراد ، سارقان به دنبال بهره و سود مادی و همچنین جذابیتی که آن کالای که می‌خواهند به سرقت برند هستند. از این رو با استفاده از راهکارها و روش‌های این دسته از تدابیر پیشگیری وضعی سود حاصل از ارتکاب جرم و عواید آن را کاهش دهیم و در عوض هزینه‌های ارتکاب جرم بالا ببریم.
الف : از دست رس خارج کردن آماج جرم
از طریق دورکردن هدف از دسترسی به طریقی که فرصت‌های مناسب برای ارتکاب جرم به حداقل برسد به سادگی می‌توان از ارتکاب برخی از جرایم مانند سرقت این افراد جلوگیری کرد. در جرایمی مانند سرقت قابل دسترس بودن شئ یا کالا، خارج از حرز بودن، آسیب پذیربودن و قابل توجه بودن، مؤثر است.
ب : مخفی نمودن یا پنهان کردن آماج‌های جرم
نهان کردن آماج جرم اساساً شناسایی آماج جرم و در نتیجه ارتکاب جرم توسط بزهکاران که در جستجوی شکار مناسب هستند را منتفی می‌سازد.
ج : شناساندن و نشانه گذاری و علامت گذاری اموال
با علامت گذاری اموالی که بیشتر، آماج سرقت های کارمندان دادگستری واقع می‌شود، می‌توان منافع بالقوه را کاهش داد و به این طریق اموال مذکور را برای دیگران بلا استفاده نمود .
د : ازبین بردن سود یا منافع ارتکاب جرم
عملاً این روش ارتکاب جرم را به عملی لغو و بی نتیجه تبدیل و سرآنجام مرتکب را از انجام عملیات اجرایی جرم منصرف می‌کند.
4 -3 -4 : شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها
این شیوه یا تکنیک پیشگیری وضعی بر این عقیده استوار است که کارمندان دادگستری قضاوت درستی از رفتار خود داشته باشند و در اغلب موارد برای بی اثر کردن آنچه که ممکن است باعث احساس شرم یا گناه در آنها شود اقدام خود را منطقی جلوه می‌دهند.
الف : وضع قانون ومقررات
با وضع قانون و مقررات می‌توان از بسیاری از زمینه‌های وقوع جرم پیشگیری کرد. دادگستری نیز باید نحوه عملکرد کارمندان و زندانیان خود را تحت کنترل داشته باشند. چرا که هرگونه ابهام در این نظارت‌ها، باعث سود جویی کارمندان آنها خواهد بود
ب : بیدار کردن یا آگاه کردن وجدان
این تکنیک وضعی از دو جهت با کنترل اجتماعی غیره رسمی فرق می‌کند: اول آنکه این تکنیک بر اشکال خاص وقوع جرم در شرایط ناپیوسته و کاملاً محدود متمرکز بوده و دوم آنکه هدف این تکنیک بیدارنمودن وجدان کارمندان دادگستری در حین ارتکاب جرم است نه تلاش برای تغییر رفتارهای عام آنها نسبت به نقض قانون