مقاله رایگان درباره شیوه های پیشگیری وضعی و محافظت از آماج جرم

در زمینه این نوع از پیشگیری چالشهای هم مطرح شده است که یکی از مهمترین این چالشها، چالش‌های اخلاقی می‌باشد. پیشگیری وضعی با وجود پیش فرضهای که در رابطه با مجرم وعلل وقوع جرم دارد در معرض انتقادات فروانی قرار گرفته است. این نوع پیشگیری بر این اعتقاد بنا نهاده شده است که بدی در میان تمام انسانها وجود دارد و این بدی در اوضاع و احوال خاصی بروز می‌یابد. زیرا در آن اوضاع و احوال ارتکاب جرم برای مجرم بهترین انتخاب است. از این رو پیشگیری وضعی محدودیت یا تغییر در وضعیت‌های مجرمانه را توصیه می‌کنند. منتقدان ادعا میکنند که پیشگیری وضعی با چنین پیش فرضی نگاه بدبینانه به تمام مردم جامعه را دارد و این نگاه در زندگی تمام افراد جامعه تأثیر گذاشته است یکی دیگر از چالشهای دیگر که در این زمینه مطرح شده چالش جابجایی جرم می‌باشد. عنوان می‌شود که محافظت از آماج یا سبیل‌های جرم فقط باعت جابجایی جرم خواهد شد و از وقوع جرم جلوگیری نمیکند. کارکنان دادگستری با توجه به ماهیت شغلی در معرض آسیبهای فراوانی قرار دارند.
Widget not in any sidebars

به طور کلی اهداف و رسالتهای هر سازمانی مشخص کننده نوع فعالیت و وظایف ارکان تشکیل دهنده آن است. دادگستری دارای حجم وسیعی از فعالیتها و وظایف متنوع و گوناگون بوده که همین امر موجب گردیده ساختار آن از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد.
.بدون شک بمنظور بالا بردن کارایی و راندمان کاری هر سازمان بخصوص سازمانی مانند سازمان دادگستری که بیشتر با نیروی انسانی سروکار دارند، باید معضلات، مشکلات و آسیب های مرتبط با کارکنان و پرسنل ریشه یابی گردد و با ارائه برنامه های آموزشی و مهارتهای زندگی به پرسنل و کارکنان آنها را از خطر انجام جرایم مختلف مصون نگه داشت که پیشگیری وضعی می تواند راهکار مناسبی در این مقوله محسوب شود که در مباحث ذیل به تفکیک هر یک از مباحث مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد . در این مباحث فنون یا شیوه های پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد .
4 -3 -1 : شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم
قصد یک دسته از استراتژی‌ها یا شیوه‌های پیشگیری وضعی تحت تاثیر قرار دادن میزان تلاش‌ها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم توسط کارمندان دادگستری می‌باشد هر چه زحمت ارتکاب جرم کمتر باشد عده بیشتری از کارمندان اقدام به ارتکاب جرم خواهند کرد برعکس هر چه زحمت ارتکاب و تلاش لازم برای دست رسی به آماج جرم بالاتر برود افراد بیشتری از ارتکاب جرم منصرف خواهند شد. شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت ارتکاب جرم به شرح زیر می‌باشد:
الف : سختتر کردن آماج جرم
تکنیک‌ها ی حمایت و حفاظت و یا سخت تر کردن آماج‌ها سعی دارد با ایجاد موانع فیزیکی سبب محدود شدن فعالیت مجرمین بالقوه گردد. از جمله استفاده از قفل‌های رمزدار و قفل‌های الکترونیکی در گاوصندوق‌های دادگستری و استفاده از قفل های رمزدار در اتاق وسایل به دست آمده و یا محل مدارم موجود در دادگستری و سختتر کردن آماج‌های جرایم کارکنان دادگستری می‌باشد.
درب ضد سرقت در اتاقی که مدارک پرونده های مهم در آن قرار داده می شود نیز یکی از سیستم‌های جدید حفاظتی است که رسیدن به آماج جرم سرقت و سوء استفاده از مدارک و یا تبانی را توسط این افراد سختتر می‌کند. این درب ساخته شده از ورق فولادی یکپارچه داخل درب به منظور افزایش مقاومت در مقابل ضربه و فشار و روکش 16میلیمتری ام دی اف در هرطرف، به همراه چارچوب فولادی ساخته شده از ورق یک و نیم میلیمتری، تجهیز شده به قفل کامپیوتری 7زبانه مرکزی که با چرخش کلید طی سه مرحله،7 زبانه میلیمتری در سه جهت روبه رو، بالا و پایین درب فعال شده و همچنین تجهیز درب در قسمت لولا‌ها به سه زبانه ثابت فولادی که خارج نمودن درب را به طورکلی از هر چهار طرف غیره ممکن می‌سازد.
ب : کنترل دست رسی
اقدامات مربوط به کنترل دسترسی ورود کارمندان دادگستری را به محیط‌های فیزیکی مشکل تر می‌سازد. از کنترل دسترسی در طراحی محیط دادگستری به طوره گسترده برای جلوگیری از ورود و خروج به محیط‌های خاص استفاده می‌شود. کنترل ورودی‌ها به اماکن مختلف یا دست رسی به اهداف مربوط به عنوان نصب کارت شناسایی روی سینه افراد مجاز و استفاده از شماره رمز باعث می‌شود که دست رسی کارمندان دادگستری را به آماج‌ها سختتر کند.
ج : غربال خروجی‌ها
عمدتاً به این منظور طراحی میشود که اگر کارمند دادگستری موفق به دسترسی به آماج جرم شده باشد معهذا، موفق به خارج کردن آنها از موقعیت ارتکاب جرم نشود. مواردی مانند خروج اموال با ارائه برگ خروج صادر شده از سوی مقامات مجاز و الصاق برچسپ الکترونیکی روی مدارک پرونده ها از این دسته اقدامات به شمار می‌آید.
د : کنترل وسایل تسهیل کننده
آخرین روشی که جهت افزایش تلاش جهت ارتکاب جرم پیشنهاد گردیده است کنترل وسایلی است که باعث ترغیب به ارتکاب جرم شده و یا برای آن ضروری هستند. قوانین مربوط به نگهداری و حمل قفل درها ، الصاق عکس برروی کارتهای اعتباری جهت جلوگیری از سوء استفاده از آنها.
4 -3 -2 : شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم
یکی از شیوه‌های منصرف کردن کارمندان دادگستری افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب جرم است. هر قدر خطر مترتب برارتکاب جرم بیشتر باشد افراد کمتری رغبت به ارتکاب جرم خواهند داشت.
این دسته از تدابیر پنج راهکار را در برمی گیرد که عبارتند از:
الف : توسعه محافظت
تقویت محافظت از آماج جرم موجب انصراف کارمندان دادگستری از عملی کردن تصمیم ارتکاب جرم می‌شود و حتی در صورت اقدام مرتکب نیز موجب نا کامی وی در اتمام موفقیت آمیز عملیات اجرایی جرم می‌گردد. افزایش مراقبت از این دسته محسوب می‌گردند. کنترل ورود و خروج برای مشکل ساختن ورود یا خروج برخی اشیاء در محل‌های خاص صورت می‌گیرد.
ب : مراقبت و نظارت رسمی
مراقبت و نظارت رسمی شامل بهره گیری از افسران مبلس به لباس رسمی یا وسایل کنترل و مراقبت است. دوربین‌های امنیتی و سایر ابزارآلات الکترونیکی امنیتی، قابلیت‌های مراقبت را گسترش و افزایش می‌دهد. پیشرفت و توسعه فن آوری موجب ادامه گسترش اشکال مراقبت موجود فعلی خواهد شد.