مقاله رایگان درباره رسیدگی به تخلفات و روش کتابخانه ای


Widget not in any sidebars

1 : کتب فارسی 84
2 : مقالات 85
3 : پایان نامه ها 88
4 : منابع اینترنتی 88
چکیده انگلیسی 89
چکیده
اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می گردد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلاف می گردند مجرم یا بزهکار نامیده می شوند. جرایم و ناهنجاریها مفاهیمی نسبی هستند و حدود و ثغور، شیوه برخورد، طرز تلقی، مبادی فلسفی و انسان شناختی نسبت به آنها از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند.
در این میان بعضا جرم از سوی افرادی صورت می گیرد که خود این افراد و سمت آنها شاید مقوله ای بسیار مهم به دلایل مختلف در تشخیص و لزوما پیشگیری از آن باشد .بدون شک دادگستری مرجعی است که افراد برای احقاق حق خود به آن مراجعه می کنند بنابر این وقوع جرم از سوی کارکنان این مرجع خود به تنهایی می تواند زمینه ساز بی عدالتی و عدم توجه به مراجع ذی ربط شود .بنابر همین محقق با روش کتابخانه ای و با هدف تاثیر در پیش گیری از جرایم کارکنان دادگستری پژوهش خود را با این موضوع به رشته تحریر در آورده است .
واژگان کلیدی : جرم ، کارکنان دادگستری ، دادگستری ، پیشگیری
مقدمه
اگر کارمندی به وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند،این فرد با قانون رسیدگی به تخلفات اداری طرف بوده و برای تخلفش با مجازات اداری تنبیه می‌شود.از طرفی گاها کارکنان و کارمندان مرتکب جرایمی می شوند که حتی این جرایم می تواند توسط کارکنان دادگستری که خود یکی از مراجع رسیدگی به جرایم است صورت بپذیرد که جرایم صورت گرفته مصادیق مختلفی دارد مانند اختلاس ، ارتشاء و… که هر یک نیازمند بحث و بررسی است و البته بدون شک آسیب شناسی وقوع این جرایم توسط این افراد مبحث گسترده ای در جرم شناسی است و دلایل وقوع آن از اهمیت زیادی برخوردار است که مشخص شدن دلایل وقوع این جرایم خود می تواند کمک شایانی در مقوله پیش گیری از وقوع این جرایم باشد .لذا محقق با توجه به اهمیت موضوع پژوهش خود را به جرایم مربوط به کارکنان دادگستری اختصاص داده است و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد و قدمی موثر باشد از پیشگیری از جرایم این افراد بالاخص ، چرا که دادگستری خود پایگاه عدل و عدالت است و وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری می تواند خدشه فراوانی در اعتماد مردم ایجاد کند .
1 : بیان مساله
تمامی جوامع از افراد و اعضای خود این انتظار را دارند که با رعایت موازین خاص خود را با شرایط و هنجارهای موجود تطبیق دهند که البته در موارد و شرایط خاصی این تطبیق صورت نمی گیرد و منجر به ایجاد شرایط غیر عادی می شود در چنین شرایط بحرانی حضور افرادی که امنیت و سلامت را کنترل کنند تشدید می گردد ،
یکی از این افراد که در مراجع رسیدگی به جرایم سودمند هستند کارکنان دادگستری می باشند که البته متاسفانه گاها دیده می شود که خود این افراد مرتکب جرایمی می شوند .ارتشاء ،اختلاس ، تصرف غیر قانونی و تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت و…بیشترین جرایمی است که کارکنان دادگستری انجام می دهند .زمانی که اوضاع اقتصادی بالاخص خراب است حقوق کارمندان افزایشی ندارد البته این علتی است که کارکنان در توجیه اشتباه خود عنوان می کنند که بدون شک اصل موضوع قابل قبول نیست و باید آسیب شناسی شود که چرا با وجود اخراج و مواردی مانند این هنوز شاهد وقوع جرایم توسط این افراد هستیم و ضمنا مشاهده میشود که هر چقدر رای و حکم صادره در هنگام وقوع این جرم ؛شدید باشد باز هم بازدارنده نیست و یا باید قانون اصلاح شود یا بازنگری در وضعیت معشیتی کارکنان دادگستری صورت بگیرد و تا آسیب شناسی صورت نگیرد نمی توان گفت دقیقا علت این تخلفات چیست ؟
پس در نهایت مشخص است که بحث و بررسی پیرامون جرایم کارکنان دادگستری از اهمیت زیادی برخوردار است و باید تحلیل در این باب عمیقا صورت بگیرد به این واسطه محقق در این پژوهش به ذکر این موضوع پرداخته و تلاش در جمع آوری و تحلیل این مساله دارد .
2 : اهمیت و ضرورت تحقیق
روند رو به رشد جرایم کارکنان دادگستری اهمیت موضوع و بحث و بررسی پیرامون قوانین موجود و نحوه اعمال آن را روشن می کند .اگر چه شاید این ادعا درست باشد که در اکثر موارد به لحاظ فرار از مقررات قانونی و نهایتا مجازات ، جرایم کارکنان دادگستری به طور کاملا مخفیانه صورت می گیرد و به قولی فایده عملی بر بررسی موضوع پایان نامه متصور نیست هر چند که به نظر محقق مشکل اصلی در بحث نظارت و بازرسی است هر چند قوانین حاکم جزایی نیز در برخی موارد دارای کاستی هایی نیز وجود دارد و فی الجمله به نظر می رسد اهمیت این موضوع و بحث پیرامون آن برای آشنایی بیشتر از کم و کیف قضیه و مباحث مطروحه و مبتلا بر کسی پوشیده نباشد و تصویب موضوع توسط اساتید محترم در کمیته تخصصی گروه حقوق دلیلی بر صحت این ادعا باشد .
3 : سوالات تحقیق
سوال اصلی
: جرائم کارکنان دادگستری چگونه جرایمی هستند ؟
سوالات فرعی