مقاله رایگان با موضوع آلودگی محیط زیست و عقب ماندگی ذهنی


Widget not in any sidebars

این یون فلزی عنصر مهمی برای فعالیت های بدنی نیست و از طریق فاضلاب های آبکاری، صنایع شیمیایی و استخراج معادن ممکن است داخل آب شود. در دود سیگار و دودهای آلودگی کننده هوا مقداری کادمیوم موجود است که باعث آلودگی محیط زیست خواهد گردید. در بدن بعضی موجودات آبی که برای انسان جنبه غذایی دارند به صورت تجمع دیده شده که مصرف این مواد غذایی باعث ورود یون کادمیوم به بدن انسان خواهد گردید. یک سوم یون کادمیوم ورودی به بدن در کلیه و بقیه آن در کبد ذخیره می شود و افزایش سن در این تجمع ها اثر مثبت دارد. مهمترین اثر مسمومیت کادمیوم انعقاد پروتئین های اوره و گرفتگی مجاری و لوله های کلیه و تسریع و تشکیل و پیدایش سنگ کلیه است. به علاوه کادمیوم قادر است گروه گوگردی آنزیم ها را از کار انداخته و بر قوای جنسی اثر بگذارد. اثرات مشابهی از یون کادمیوم بر کبد دیده شده است.
1-15-2- سرب
سرب در پوسته زمین به میزان 16 میلی گرم در کل موجود است و در تعدادی از مواد معدنی به میزان قابل توجه سرب دیده شده است. در صنایعی چون سرامیک سازی، باطری سازی، تهیه مواد ضد ضربه به سوختها، پوشش کابل ها، ساخت تسلیحات در رنگ ساختمانی به میزان وسیعی مورد مصرف قرار می گیرد.
مهمترین عامل آلودگی محیط از طریق سرب دوده خروجی وسایل نقلیه باشد که احتمالاً به علت مصرف سوخت های بدون سرب در آینده از میزان آلودگی آنها کاسته خواهد شد.
در مجموع می توان گفت که هیچ عنصری در سال های اخیر به اندازه سرب از نظر اثرات آن بر بدن مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است و به جرات باید اذعان نمود که انسان از طریق سرب بیش از سایر عناصر موجود در محیط زیست مسموم شده است. تجربه نشان داده که خطر سرب حتی از عواملی چون DDT زیادتر است و میزان انباشتگی آن در بدن به اندازه ای رسیده که مسمومیت های کلینیکی آن ظاهر شده است. نوع مسمومیت سرب در بدن به کیفیت شیمیایی آن بستگی دارد و بیشتر اوقات سرب ورودی به بدن با کلسیم استخوان جانشین خواهد شد. از اثرات دیگر ورود سرب به بدن عقب ماندگی ذهنی و ممانعت از رشد طبیعی است. کم خونی، سوزش های تنفسی، تغییر رفتار کودکان توقف فعالیت اکثر آنزیم های بدن و خیلی موارد دیگر از عوارض حضور سرب در بدن است(جدول1-2).
(جدول1-2) مخاطرات یونهای فلزات سنگین به صورت ترکیبات محلول برای انسان
یون فلز سنگین
عوارض ناشی از آن
مس
تهوع، پیچش شدیدی معدی،اسهال و استفراغ
کادمیوم
افزایش فشار خون، تنگی نفس، سر درد و لرزش، کم شدن وزن بدن و مسمومیت های دیگری که منجر به مرگ می شود.
سرب
کم خونی، بی اشتهایی، دردهای عضلانی، نارسایی ذهنی و عقلی کودکان
1-16- کلیات جذب اتمی(AAS)
تجزیه غلظت عناصر فلزی در موارد گوناگون بکار می رود. در این روش یک نمونه معمولاً در حالت محلول توسط یک اتم کننده، اغلب یک شعله به بخار اتمی تبدیل گشته و سپس توسط یک منبع نوری در معرض تابشی با طول موج معین که مشخصه عنصر مورد تجزیه است قرار می گیرد و جذب این تابش توسط بخار اتمی اندازه گیری شده و ثبت می گردد.
در جذب اتمی تنها، اتم‌های آزاد ترکیب شدهو یونش نیافته حالت پایه اندازه گیری می شوند. جذب اتمی توسط اتم ها از قوانین کاملاً شناخته شده فیزیکی پیروی کرده و انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عموماً به صورت خطوط جذب باریک با طول موج هایی در ناحیه مرئی و یا ماوراء بنفش طیف انرژی تابشی می باشد.
در طیف سنجی جذب اتمی اگر یک اتم از حالت پایدار به حالت برانگیخته برود انرژی آن افزایش می یابد. این انرژی(E) ناشی از جذب یک فوتون(انرژیhv) می باشد که انرژی آن مساوی با انرژی لازم برای برانگیخته شدن اتم است.
براساس تئوری کوانتومی سطح انرژی بخصوص در اتم ها مجاز بوده و تنها در این سطوح انرژی مجاز، اتم ها می توانند برای دوره های طولانی وجود داشته باشند. تفاوت انرژی میان این سطوح به خوبی معین بوده و بنابراین تابشی با طول موج های بخصوص می تواند نشر یا جذب گردد.
در نتیجه طیف نشری یک اتم از مشخصات یک عنصر بخصوص بوده و به طور مشابه فرکانس های تابشی مشخصی می توانند توسط یک عنصر معین جذب گردند و این دو خاصیت ویژگی لازم برای اینکه طیف سنجی جذب یا نشر اتمی را یک وسیله تجزیه ای مفید و تکرار پذیر سازد، فراهم می کند[49،48،47].
1-17- برتریهای جذب اتمی(AAS)
امروزه روش AAS به دلایل مختلفی کاربرد وسیعی در عرضه زندگی انسانی پیدا کرده است. و این کاربرد وسیع به دلایل ذیل می تواند باشد.