مقاله درمورد تسریع در روند خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی

دانلود پایان نامه
 • ارزیابی قیمت پایه سهام و روش واگذاری
  محدودیت ها و توان جذب بازار سرمایه
  نبود سرمایه گذاری خارجی
  سهام عدالت و تاثیر بر عملکرد آتی و مدیریت شرکت های بیمه(عبادی و باقرزاده، 1391: 114).
  2-16- برنامه خصوصی سازی شرکت های بیمه
  برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها ، اهداف ، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می باشد . دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند در این زمینه بیمه ها برنامه خصوصی سازی خود را در چارچوب و قالبی تخصصی در سه مرحله ذیل تعریف نموده اند:
  2-16-1- برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی شرکت های بیمه:
  با توجه به نقش حیاتی بیمه ها در اقتصاد کشور و ضرورت عملیاتی شدن این امر با کمترین انحراف از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه و به منظور ایجاد فضای فکری و تصمیم گیری مناسب در شرکت های بیمه مشمول واگذاری با راهبری معاونت محترم امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته اصلی خصوصی سازی در وزارت مذکور تشکیل و سپس کارگروه های فرعی برای فراهم نمودن مستندات و بررسی کارشناسی همه جانبه به شرح زیر تعیین گردید:
  کارگروه بررسی چالش های خصوصی سازی شرکت های بیمه(به مدیریت بیمه مرکزی ایران)
  کارگروه بررسی قوانین و مقررات(به مدیریت بیمه آسیا(
  کارگروه بررسی مسائل مالی و شفاف سازی صورت های مالی(به مدیریت بیمه البرز)
  کارگروه بررسی ساختار سازمانی نیروی انسانی و نمایندگی ها( به مدیریت بیمه دانا)
  در این کارگروه ها که هر کدام با مسئولیت مستقیم یکی از شرکت های بیمه مشمول واگذاری بر اساس وظایف محوله بطور منسجم و هفتگی جلسه تشکیل داده اند و در راستای تسریع در روند خصوصی سازی مهمترین فاکتور ها را در ورود به عرصه خصوصی سازی به شرح ذیل تعریف نموده اند :
  کارگروه چالشهای خصوصی سازی شرکت های بیمه:
  تعیین و احصاء چالشهای فراروی خصوصی سازی شرکتهای بیمه و ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت از چالش ها
  کارگروه حقوقی:
  تنظیم و تدوین اساسنامه جدید شرکتها منطبق با قانون تجارت
  (مفاد مواد 278و 279قانون تجارت)
  تبیین فرایند اجرایی تبدیل شرکتهای سهامی بیمه البرز ، آسیا و دانا از سهامی خاص به شرکتهای سهامی عام (تصویب در مجمع عمومی شرکت)
  تهیه آیین نامه فوق العاده اشتغال و مزایای مامورین ثابت اعزامی به خارج از کشور بیمه ها
  تهیه پیش نویس آیین نامه آموزشی
  تهیه پیش نویس آیین نامه انضباطی
  تهیه پیش نویس آیین نامه معاملات
  تهیه پیش نویس آیین نامه استخدامی
  تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اداره امور شرکت های بیمه
  تهیه پیش نویس مصوبه نحوه واگذاری سهام شرکت های بیمه
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.