مقاله درباره نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه عدم تقارن اطلاعات

1-2) بیان مسئله
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران زمینه ای ایجاد می‌کند که بتوانند به ارزیابی سود‌ها و توان رشد و همچنین ریسک در سیاست سرمایه گذاری شرکت بپردازند. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا برای سرمایه گذارا مفید خواهد بود که بر روی قیمت سهام یا حجم معامله اثر گذار باشد. با توجه به فرضیه بازار کارآمد، قیمت‌های سهام همه اطلاعات موجود را بکار می‌گیرند و بنابراین بر روی اطلاعات حسابداری موثر هستند. با این وجود چندین مسئله وجود دارد که این فرضیه را با چالش مواجه می‌کند و باعث ایجاد این طرز تفکر می‌شود که اعداد حسابداری ممکن است محتوای اطلاعاتی ضعیفی داشته باشند و اطلاعات حسابداری ممکن است وبرای سرمایه گذاران مفید نباشد. فراتر از خطاهای ارزیابی به دلیل روش شناسی‌های غیر مناسب و گروهبندی‌های حسابداری که بصورت بالقوه توسط فرصت طلبان مدیریتی سوء هدایت شده اند، برخی از تحقیق‌ها حاکی از تفاوت و عدم یکنواختی در تفاسیر سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعات هستند. این عدم تقارن به دلیل بی قاعدگی و بی نظمی در جمع آوری و پردازش اطلاعات و در نتیجه روش‌ها و مهارت‌های مختلف بکار گرفته شده است(اسکات، 128، 2003).
Widget not in any sidebars

مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، به این معنی است که طرفین معامله اطلاعات یکسانی ندارند. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام‌های اسپنس، اکرلوف و استیلیتز (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2004) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نامناسب در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌کند که واسطه‌های مطلع، می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش نامناسب، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
کمبود اطلاعات، یا وجود اطلاعات گمراهکننده باعث تصمیمگیریهای اقتصادی نامطلوب، اتلاف منابع اقتصادی، اختلال در بازارهای سرمایه، فقر اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه به خاطر عدم تخصیص بهینه منابع کمیاب خواهد شد. یکی از پیش شرطهای بنیادی برای جلب اطمینان سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، وجود اطلاعات مالی به منظور تصمیمگیری درباره خرید، نگهداری، یا فروش سهام، ارزیابی عملکرد مدیران است (اصول پذیرفته شده حسابداری، 1974، 71).
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر افراد تجزیه و تحلیل می‌شود و بر مبنای آن تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند. این اطلاعات و نحوه تأثیر آن بر رفتار استفاده کنندگان، بویژه سهامداران باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام می‌شود زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتی را شکل می‌دهد. بنابراین در صورت نشت اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران بواسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه قابل مشاهده می‌باشد که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.
باتاچاریا و همکاران (2012) نشان می‌دهند که یکی از نقش‌های اصلی اطلاعات حسابداری فراهم کردن اطلاعاتی برای تخصیص کارایی سرمایه در بازار‌های مالی می‌باشد. آنان همچنین بیان می‌کنندکه به علت این واقعیت تصمیم‌ها و پیامد‌های کیفیت اطلاعات حسابداری منفعت اصلی برای سرمایه گذاران، مدیران و تنظیم کننده‌های استاندارد می‌باشد.
آکرلوف (1970) گزارشگری و افشای اطلاعات مالی برای عملکرد مطلوب بازار سرمایه ضروری است تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا عمدتاً به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه کارگذاری بین مالکان سرمایه و مدیریت بوجود می‌آید. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی متأثر از تفاوت اطلاعاتی و انگیزه ای متناقض بین کارآفرینان و پس انداز کنندگان می‌باشد این موضوع بطور بالقوه می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود
لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای آن توسط شرکت‌ها و تأثیر آن بر عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان عاملی مهم جهت تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید یا فروش سهام خود، رابطه بین کیفیت افشا وعدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-4) جنبه نوآوری تحقیق
یکی از عواملی که بر عدم تقارن اطلاعاتی و توزیع اطلاعات بصورت گوناگون در بازار تاثیر می‌گذارد، کیفیت افشا می‌باشد. بطوری که بر عملکرد شرکت‌ها و سود سهامداران تاثیر گذار می‌باشند. از طرف دیگر در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی مطالعاتی صورت گرفته است و به نظر می‌رسد تحقیقی در رابطه با کیفیت افشا و عدم تقارن انجام نشده باشد.
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین سطح افشای اطلاعات اختیاری و اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشد.
1-6) سوالات تحقیق
1-6-1) سوال اصلی
آیا سطح افشای اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
1-6-2) سوالات فرعی
سوال فرعی اول:
آیا سطح افشای اختیاری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
سوال فرعی دوم:
آیا سطح افشای اجباری اطلاعات با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها رابطه دارد؟
1-7) فرضیه‌های تحقیق
1-7-1) فرضیه اصلی