مقاله بیماری روانی و ارزش واقعی


Widget not in any sidebars
اقرار در صورتی که با وجود شرایط قانونی آن (عقل، بلوغ، اختیار و قصد) صورت گیرد، جزمیترین و در عین حال ساده ترین راه برای اثبات جرم است. چراکه مرتکب، شخصاً با اقرار خود، مسئولیت ناشی از عمل ارتکابی خویش را بر عهده میگیرد.
مواردی وجود دارد که اقرار بی اعتبار و غیرقابل استناد است:
1. اقرار کسی که عقلش موقتاً زائل شده است.
2. اقرار فرد مکره و مجبور.
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی
ادله حجیت اقرار موارد ذیل میباشد:
1- آیات قرآن کریم
الف. «… قالَ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلی ذلِکُمْ إِصْری قالوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ» یعنی؛ «و یاد کن آنگاه که خدا از پیغمبران (و امتهاشان) پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم سپس بر شما (اهل کتاب) رسولی از جانب خدا آمد که گواهی به راستیِ کتاب و شریعتِ شما می‌داد به او ایمان آورده و یاریِ او کنید؛ خدا فرمود: آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: گواه باشید، من هم با شما گواهم».
ب. «وءاخَروُنَ اعْتَرَفوُا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلاً صالحاً و اخَرَ سَیِّئًا عَسَی اللهُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ» یعنی؛ «و بعضی دیگر از آن‌ها به گناهانِ خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعلِ قبیح هر دو به جای آوردند، امید باشد که خداوند توبه آنان بپذیرد که البته خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است».
ج. «… کُونُوا قَوّامینَ بِالْقِسْط شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلی اَنْفُسِکُمْ..»؛ یعنی «.. برپاکنندگان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید، هرچند به زیان شما باشد…».
2- اخبار و احادیث
الف. قال النبی (ص): «اِقْرارُ الْعُقَلاءِ علی اَنْفُسِهِمْ جائز» یعنی؛ اقرار خردمندان علیه خودشان جایز است.
ب. قالَ النبی (ص): قُولُوا الْحَقِّ وَ لَوْ عَلی اَنْفُسِکُمْ» یعنی؛ حق بگویید اگرچه به ضرر شما باشد.
ج. مُرسِل عطار از امام صادق (ع): «اَلْمُؤمِنُ اَصْدَقَ عَلی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعینَ مُؤْمِناً»
یعنی؛ مؤمن بر ضرر خودش از هفتاد مؤمن راستگوتر است.
د. خبر جَرّاحِ مدائنی از امام صادق (ع): «لا اقبل شهاده الفاسق الّا عَلی نَفْسِهِ» یعنی؛ شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمی‌پذیرم.
دلالت هر یک از آیات و روایات مذکور بر حجیّت اقرار، در جای خود توسط علمای اسلامی مورد بحث و نقد قرار گرفته است که از مجموع آن‌ها می‌توان حجیّت اقرار را اثبات نمود اما عمده‌ترین دلیلی که مشهور فقها به آن استناد کرده و عامه و خاصه آن را از رسول خدا (ص) نقل نموده‌اند، حدیث اول است که می‌فرماید؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز».
3- اتفاق عقلا
دلیل دیگری که از سوی دانشمندان اسلامی بر حجیّت اقرار اقامه شده، اتفاق عقلا و خردمندان است. با این توضیح که «تمامیِ ملت‌ها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متّفق‌اند و اقراری را که مقرّ عاقل علیه خودش می‌کند، طریقی می‌دانند که مثبِت «مُقِرٌ‌به» است. زیرا عاقلی که می‌داند اقرارش علیه خودش می‌باشد، به ضرر خویش اقرار نمی‌نماید. پس اگر دیده شد که شخصی به ضرر خودش اقرار کرده است، معلوم می‌شود که می‌خواهد به بیان واقع بپردازد.
4- اجماع علمای اسلام
کافه علمای اسلام در حجیّت اقرار متفق‌القول بوده و در این خصوص خلاف نکرده و آنرا برای ثبات «مُقِّرٌ به» (شیء مورد اقرار) کافی دانسته‌اند. بدیهی است که این اجماع و اتفاق تعبدی نمی‌باشد. زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدرکِ آن معلوم نباشد. اما اگر مدرک آن معلوم باشد، چنین اجماعی را اجماعِ مدرکی می‌گویند و آنرا معتبر و حجت می‌دانند.
مطالعات روان‌شناسی قضایی، ما را در شناخت بیشتر ارزش واقعی دلایلی چون اقرار یاری می رساند و نشان می‌دهد که با تواناییهایی که بشر امروز در کشف حقیقت دارد، سزاوار نیست که شهادت و اقرار فی نفسه حجیت مطلق داشته باشند.
الف- اقرار دروغ یا اشتباه1
هیچ کسی منکر ارزش اقناعی اقرار نیست و بیشتر اقرارهای داوطلبانه هم مطابق با واقع هستند؛ لیکن باید دانست که اولاً بسیاری از بیماران روانی که ظاهراً سالم به نظر میرسند، ممکن است مبادرت به اقرار کذب نمایند، بدون این که خود متوجه باشند. تصور نشود که با شرط کردن عقل در اقرار کننده این مشکل بر طرف می‌شود، زیرا اختلال یا بیماری روانی افراد یاد شده ممکن است لزوماً به معنای جنون آنها نباشد. مثلاً، نمونه‌های متعددی به ثبت رسیده که مادران از فرط علاقه‌ای که به کودک خود داشته‌اند، در اثر افسردگی و احساس گناه خود را در مرگ او مقصر شمرده و در یک حالت هذیانی و بیمارگونه، معتقد می شوند که عمداً یا با بی‌احتیاطی موجب مرگ فرزند شده‌اند و لذا خود را قاتل کودک خود معرفی می‌کنند، حال آن که کالبد شکافی نشان می‌دهد که داستان آنها دروغی بیش نبوده است.